HomeFamily Trees Databases CDNI Databases BMD LinksFirst Fifty Years

 

NAME IN DIE “ROMANTIESE VERHAAL VAN UGIE”

NAAM

BL

Ackermann, C.A. (S.A.) F.Com.Sc., V.R. (Burgemeester, Aliwal Noord)

116, 249

Adonis, Stephen

26 - 29

Ahrbeck, Di

249

Allen, Margaret

37, 40, 118

Allen, Mary

39

Allen, Richard

30, 37, 38

Allen, Sydney

247

Allen, William

37, 50, 125

Armstrong, Eerwaarde

121

Athlone, (Graaf van)

200

Athlone, Princess Alice

200

August

41

Aukamp, F

176

Bekker, M. (Sister)

160

Bekker, Wilhelmina

201, 247

Bester, W.J.A. M.Ed. (Skrywer: Geskiedkundige en Opvoedkundige Aspekte van Ugie)

120

Bodley, Mark

121

Bokwe, Rev. John Knox (Bokwa)

119

Borstlap, Rehuel

65

Bosman, Dr.

88

Botha, Harold

249

Botha, L.J.J

224

Botha, Mev.

175

Bouwer, V

224

Bouwer, William

53

Brett, Robert (weeskind)

175

Brownlee, Charles

12

Burger, P.J.; B.Sc

123

Carinus, C. (Administrateur)

202

Charles, John

159

Clarendon, Graaf van

201, 247

Clarendon, Lady

201, 247

Clarke, Joseph

118

Colley, Generaal

58

Conradie, (Administrateur van Kaapstad)

201

Conradie, D.G.

224

Conroy, J.M. (Lande)

202

Cornelius

14

Crewe, Lady

201

Crewe, Lord Charles

201

Curry, Sir Walter

11

De Beer

52

De Bruyn, Ds. J

224

De Kock, Dr. Fred

62

De Vos Malan, Dr. Wouter

62

De Waal, Sir Frederic (Administrateur van Kaapland)

84, 104,112, 121, 200

De Wet, Piet

53

De Wet, Tootie

52

De Zwyger, Willem, Prins van Oranje

100, 101

Deist, C.W. (Sister)

160, 230

Deist, J.J.

224

Dippenaar, P.B.

224

Dower, Martin

24

Dower, Rev. William

23, 24

Dreyer

249

Du Plessis, Ds. S.P.

218

Du Plessis, J.C.

64, 249

Du Plooy, Gert

37, 51

Du Randt, D.M.

224, 249

Du Randt, Ds J.A.

224

Du Toit, Jac

224

Du Toit, Louise

208

Du Toit, Piet (Algemene Sekretaris van die Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid)

202, 214, 215

Dugmore, Sir Henry

54

Duncan, Sir Patrick, (Goewerneur-generaal)

111

Engelbrecht, WM.

224

Falck, (Posmeester-generaal)

62

Ferreira

41

Flett, Dr.

125

Fourie, (Mej)

231

Fourie, A.P.J (Minister van Lande)

201

Francis broers

50

Frost, (Kommandant)

45

Gentle (Mev)

231

Gilletshema, Sergeant Klaas

29

Gouws, J.S.

103

Gravette, Generaal

60

Grey, Lady

229

Grey, Sir George

10, 15, 17

Griffiths, C.C.

232

Griffiths, M.E.

232

Grobler, Piet

57

Hanekom (Toneelspeler)

203

Hart, Jan

53

Hart, Robert

53

Hart, Templin

53

Harvey (Mev)

231

Hattingh, Dr

248

Havenga, (Minister)

200

Havenga, (weeskind van Pretoria)

110

Henmann, William Charles

32

Henning (Mev)

231

Hertzog, (Generaal, Eerste Minister)

60, 200

Hill

36

Hofmeyer, George (Sekretaris van Onderwys)

201

Hope, Hamilton

26 - 31

Hope, William

115, 176

Horn, H

232

Huguenet, André

65

Jaekel, Otto Willy Ernest

115

Joel, Kaptein

35, 36, 51

Johnson, A.L.

12

Johnson, Samuel

145

Jooste, Ds. Murray,.

63

Jordaan, Phillip

53

Joubert, Dr. Gerhard,

62

Keys, M

232

Kirsten

249

Kok, Adam

10, 14, 15, 17

Kotzé (Mev)

231

Kruger, Izak, Daniel A.A.I.A.; V.R. (Besturende direkteur van Weeshuise)

115, 125, 206, 225

Kruger, President Paul

58 - 60

Kruger, Tant Sina

59

Kutsche, (Secretarisa van Volkswelsyn)

202

Laing, J.C. (Jack)

131, 224

Landman, A.C.

232

Lategan, Mej

105

Lawson, Dr.

229

Le Fleur

18

Levy, Paul (weeskind)

174

Lombard, (Van Bedford)

193

Loots, Maryna Adriana

58

Loots, Mattheus

57

Loots, Mattheus Thoedorus

58

Loots, Willem

58

Louw, Adriaan

66

Louw, Ds. A.A.

65

Maartens

41

Malan, Charlie (Minister van Spoorweë)

201

Malan, Dr. D.F. (Eerste Minister)

201

Malan, F.S. (Advokaat) (Senator)

201

Malan, Geo.

249

Maree, Ben

127, 128, 132, 176

Maree, Dawid

128

Maree, Rina

128

Marx. Sammie

59

McLaughlin, Dr. R. (Sekretaris van die Federale Raad van die K.D.B.)

203

Meiring, J.G. (S.G.O. van Kaapstad)

203

Merriman, John X. (Parlementslid)

201

Mey, Ds. Marthinus

65

Meyer, Gert

86, 115, 160

Meyer, Hendrik

53

Meyer, Johanna

86

Möller, Catharina, Maria Albertha, (mev. Eerwaarde)

63

Mortimer, Giles

100

Mosenthal

159

Mouton, F (Sister)

160

Muhlenbeck, (Kaptein)

30, 39

Muir, Sir Thomas

54, 119

Muller

249

Murray, Ds. George

64

Murray, John

20

Murray, William

20 – 24,50,52,54,117,249

Musgrave, D

232

Myburgh, (Mev)

231

Naude, Lettie

111

Naude, Sarel

111

Naude, Wena

203

Neethling, Alida Jacoba (Alice)

95 - 101

Neethling, Arend, B

101, 159

Neethling, Charlie

60

Neethling, Pieter

60

Nel, A

232

Nel, F.J.G.

224, 230

Nienaber, Anna, Francina (weeskind)

173

Nortje, S.G

224

Oosthuizen, Mnr en Mev (Koor afrigters)

248

Orpen, Joseph

11, 17,

Orten

36

Ozrovech, Dr. Salmon (Solly)

197, 207-212,217, 218

Paul, Adam

50

Perold, Ds. P. J.

85

Pfeill, Ernest

115, 160

Potgieter (weeskind van Pretoria)

110

Pretorius, (Mev)

230, 231

Pretorius, C.Z.

130

Pretorius, J.A.; M.A

122, 123

Prinsloo, Gertruida (weeskind)

173

Reynders, David Christiaan (weeskind)

175

Reynders, Koot

36

Roodt, Andries

130, 232, 233

Roos, Guys

115

Roos, Tielman (Minister van Finansies)

202

Roux

52

Russel, (Sister)

158, 160

Schutte, Ernest

53

Schutte, Gert

53

Serfontein, J.J. (Minister van Volkswelsyn en Pensioene)

214, 218

Shaw, M. B. (Magistraat)

118

Shepstone

129

Sivewright, Sir James

120

Slater, James, Arthur (weeskind)

175

Smalber, H. B.

105

Smartt, Sir Thomas (LV)

201

Smit

249

Smit, Arend, Brink Neethling

101

Smit, Cornelius, Johannes

101

Smit, Cornelius, Johannes, van Rooyen

58

Smit, Marie

53

Smit, Maryna Adriana (Richter)

101

Smit, Mattheus, Theodorus, Rehuel

101

Smit, Yda van Breda (King)

101

Smuts, J.C (Generaal)

201

Starker, G.F. (Inspekteur van Nywerheidsskole)

203

Steyn, J.M. (Vorster, vrou van  Fanie)

160

Swart, C.R (Staatspresident)

213

Sweetnam, (Mev)

231

Swiegers, P.C.F

224

Tauber, Leopold

127

Theron, Esmé

66

Theron, Pieter

55, 66

Theron, Tootie

66

Thomson, (Magistraat)

30, 31, 44, 118

Trematon, (Lord)

200

Trennery

36

Trollip, Henry

51, 118

Van Braam, Anna

100

Van Breda, Anna Marie

100

Van Breda, Pieter

100

Van Breda, Yda,  Anna

100

Van der Merwe, Ds. G.

217, 224

Van der Spuy, Mnr.

117

Van der Vyver, J. (Sister)

160

Van der Walt, Millie (Zwiegers)

246

Van Dyk, C.L. (Christiaan)

217, 224

Van Gas

53

Van Heerden, E. (Engelbrecht)

160

Van Hulst, Mej.

103

Van Niekerk (Mev)

231

Van Pletzen, Jan

130

Van Rooyen

249

Van Wyk, Christiaan

53

Venter (weeskind van Pretoria)

101

Venter, J (Hooofinspekteur van skole)

203

Viljoen, Dr. W.J. (S.G.O. van Kaapland)

201

Visser

249

Visser (Mej)

231

Vlok

249

Vorster, B. (Hoofinspekteur van skole)

203

Vorster, J.S.

224

Wade, W.J.

33, 34, 36

Wagner, (Mev)

231

Walters, Dr. Samuel

62

Warren, Robert, Edward

32

Waterboer

14

Wells, Ernest

55

Wells, Harry

119

Welsh, (Magistraat)

29

Wessels, Wynand

60

Wium, Dr. Pieter

62

Wolhuter

249

Woodhouse Sir Phillip

11, 17

Zeelie, Sophia, Maria, Magdalena (weeskind)

175