HomeFamily Trees Databases CDNI Databases BMD First Fifty Years
 
        

Afrikaans

Search


Cape Master Death Notice Index Project  

UNCHECKED COPY

This index has been captured by the Genealogical Society of South Africa (Western Cape Branch) in co-operation with the Master's Office. The purpose of the project is to capture on computer all the death notice indices to replace damaged, difficult to read and unsorted indices.

This volume is the first version of data that was captured by many volunteers. We expect that there will be mistakes and a team of volunteers is currently checking to see that this index agrees with the original index from which we captured the data. Once the data has been corrected the updated version will be made available.
If you do find any mistakes please let us know. Give us the details for the particular entry together with the corrections.
If you feel that you could help in any way with this project please contact us. We need people with computers to help capture the data as well as volunteers, who need not have computers, to check the entries, preferably resident in Cape Town .
This register was captured by: Abegail Mdingi, Andrew Sydow, Anne Chambers, Anne Lehmkuhl, Barbara Boyer, Bets Korff, Bev & Warrick Nelson, Brian Southwood, Carlo van Staden, Cecilia Hawkins, Chante Norton, Cliff Jones, Colin Smith, Colleen Thorne, Cynthia McFerran, David Boardman, David Bossenger, Dawn Raimondo, Dirk van den Berg, Eileen Russell, Elize Wolvaardt, Everett Marshall, Fay Lea, Gerda Pieterse, Gert Coertzen, Gert Maritz, Graham Bingham, Heather MacAllistair, Jane Mulder, Janet Melville, Jean Campbell, Jennifer Lloyd, Jenny Friend, Joanie Katchmar, Joanna Smith, Johan Meyer, June Rowbotham, Karen Carter, Karen Key, Kathy Thompson, Keith Fisher, Len Strattford, Lisette Cousins, Lucas Rinken, Lynda Strugnell, Magie Heydenrych, Margaret Humphries, Marion Jaeger, Marlene Hoar, Maureen Brady, Mike Baynes, Penelope Lloyd, Piet Venter, Richard Ball, Rob Harris, Robin Griffiths, Ron Smit, Sheena Bass, Susan Fielding, Thelma Yuill and Vincent Eastes
 

 

Our contact details are:  
The CDNI Secretary  
GSSA (Western Cape)  
P O Box 4674  
7536 TYGER VALLEY  
South Africa

E-mail: Adelbert@Netactive.co.za  

Telephone - VoiceLink Message: 088-126-1452  

Indeksprojek: Sterfkennisse in Kaapse Meesterskantoor

ONGEKONTROLEERDE KOPIE

Hierdie indekse is ingesleutel deur die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (Wes-Kaapse Tak) in samewerking met die Meesterskantoor. Die doel van die projek is om die indekse van alle sterfkennisse te rekenariseer sodat navorsing uiteindelik per rekenaar gedoen kan word. In die tussen tyd sal die rekenaaruitdrukke die beskadigde, moeilik leesbare en ongesorteerde indekse vervang. Een van die voordele daarvan om die inligting op rekenaar te plaas is dat dit stelselmatig gekontroleer kan word.  
Hierdie volume is die eerste weergawe van data wat deur verskeie vrywilligers gedokumenteer is. Ons verwag dat daar heelwat foute in voorkom en 'n span vrywilligers is tans besig om dit met die oorspronklike indekse, waarvandaan dit ingesleutel is, te vergelyk. Sodra dit gekorrigeer is, sal die opgedateerde indekse beskikbaar gestel word  
Indien u enige foute teekom, laat ons asseblief weet. Gee die bladsynommer en al die besonderhede vir die betrokke inskrywing saam met die verbeteringe.  
As u voel dat u op enige manier met hierdie projek kan help, laat ons asseblief weet. Ons het mense met rekenaars nodig om die data in te tik en mense sonder rekenaars om die inskrywings te kontroleer.  
Hierdie register is gerekenariseer deur:  Abegail Mdingi, Andrew Sydow, Anne Chambers, Anne Lehmkuhl, Barbara Boyer, Bets Korff, Bev & Warrick Nelson, Brian Southwood, Carlo van Staden, Cecilia Hawkins, Chante Norton, Cliff Jones, Colin Smith, Colleen Thorne, Cynthia McFerran, David Boardman, David Bossenger, Dawn Raimondo, Dirk van den Berg, Eileen Russell, Elize Wolvaardt, Everett Marshall, Fay Lea, Gerda Pieterse, Gert Coertzen, Gert Maritz, Graham Bingham, Heather MacAllistair, Jane Mulder, Janet Melville, Jean Campbell, Jennifer Lloyd, Jenny Friend, Joanie Katchmar, Joanna Smith, Johan Meyer, June Rowbotham, Karen Carter, Karen Key, Kathy Thompson, Keith Fisher, Len Strattford, Lisette Cousins, Lucas Rinken, Lynda Strugnell, Magie Heydenrych, Margaret Humphries, Marion Jaeger, Marlene Hoar, Maureen Brady, Mike Baynes, Penelope Lloyd, Piet Venter, Richard Ball, Rob Harris, Robin Griffiths, Ron Smit, Sheena Bass, Susan Fielding, Thelma Yuill and Vincent Eastes
Kontak ons by:  
Die CDNI-sekretaris  
GSSA (Wes-Kaap)  

Posbus 4674  
7535 TYGERVALLEI  
Suid-Afrika

E-pos: Adelbert@Netactive.co.za  

Telefoon Voice Link-boodskappe: 088-126-1452