Kennisgewings oor bestorwe boedels en aansoeke om ‘n van te verander/ Notices about deceased estates and applications to change a surname – 22 November 1974

Simbole en afkortings gebruik / Symbols and abbreviations used:

+ = sterf/died; * = gebore/born; x = getroud met/married to; M = kantoor van die Meester van die Hooggeregshof/office of the Master of the High Court; s v/s o = seun van/son of    

ATKINSON; William Josiah * 22 May 1887 of 3 Best Street, Christiana. Estate no 8921/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BARCLAY; Robert * 9 Jun 1929 + 1 Aug 1974 x Evelyn Olive (NN) * 27 Sept 1934 Boedelnr 8350/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BASSON; Catharina Adriana (NN) * 22 Aug 1909 van duvenagelaan 59, Edleen, Kemptonpark x Roelof Davel * 30 Nov 1912, nagelate gade. Boedelnr 11201/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BEAN; David Michael, ‘n minderjarige van Glencoe Hotel, Biggerstraat, Glencoe, Natal, ondersteun deur sy moeder Moreen SHOEMAKER (voorheen BEAN en sedert 1968 xx Max SHOEMAKER), wil sy van verander (Wet op Vreemdelinge 1973) na SHOEMAKER omdat sy eie vader hom verlaat het, geen onderhoud aan sy moeder gee nie en hy sy stiefvader respekteer. Besware aan Landdros Glencoe. (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BEAN; Richard * 1 May 1926 + 16 Sept 1974 of 7 Anchors Holme Flats, Beaumont Street, Booysens, Johannesburg x Anna Elizabeth (NN) * 7 July 1937. Estate No 11357/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BENNET; George Gooseberry of Hans van Rensburg Avenue, Alberton x Elsie Maria * NEL, surviving spouse. L&D: Vryburg Magistrate. Estate no 8357/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BERGANJE; Johanna Catharina (NN) * 4 Feb 1890 + 9 Sept 1974 x Dirk * 11 Apr 1904, nagelate gade. Agent: Johannesburg. Boedelnr 11570/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BLIGNAUT; Hendrina Magdalena Martins * 6 Okt 1939 + 20 Feb 1973 x Johannes Carolus Laubscher BLIGNAUT, nagelate gade. Agent: Johannesburg. Boedelnr 3221/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BOSHOFF; Frederik + 10 Aug 1974, boer van Buffelshoek, Naboomspruit x Petronella (NN), nagelate gade. Boedelnr 9308/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974)

BOSMAN; Anna Una * 22 Mrt 1923 + 25 Sept 1974 van Eerstelaan 49, Melville, Johannesburg x Petrus Gideon * Apr 1913, nagelate gade. Boedelnr 10958/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BOTHMA; Lodewyk * 14 Nov 1911 + 30 Sept 1974 x Anna Elizabeth * GELDERBLOM 11 Sep 1909, nagelate gade. Agent; Johannesburg. Boedelnr 11129/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BOUWER; Willem Christian ID: 080918 5001 009 + 1 Aug 1974 x Anna Sophia Margaritha (NN) * 15 Apr 1915, nagelate gade. Agent: Johannesburg. Boedelnr 9822/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).   

BRINK; Jan Gabriel * 30 Okt 1888 + 6 Sept 1974 x Anna Elizabeth Grace * DESSINGTON 20 Sept 1896. Agent: Johannesburg. Boedelnr 11356/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974)

BRITS; Jacobus* 6 Aug 1907 + 18 Mrt 1974 van Boundarystraat 22, Maraisburg x Stoffelina Petronella (NN) * 14 Jan 1912, nagelate gade. Boedelnr 4001/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

BUTLER; William Charles * 16 Sept 1898 + Benoni 18 Okt 1974 van 33 Sonop Woonwapark, Brentwoodpark, Benoni. Boedelnr 11426/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

CLARKE; Maurice Harry Oates + 17 Okt 1974 pensioenaris van Magasynstraat 42, Pietersburg x bgvg. Boedelnr 11429/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

COETZEE; Hendrina Johanna (NN) * 23 Apr 1905 van Louisastraat 59, Ottosdal x Gert Petrus Nicolaas * 8 Mrt 1907, nagelate gade. Boedelnr 10482/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

COMBRINCK; Anna Adriana * 5 Mei 1906 + 23 Jul 1974. L&D: L. Alberton. Boedelnr 7985/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

CROUCAMP; Phillippus Johannes Petrus * 12 Okt 1927 + 7 Okt 1974 x Helen Grace (NN) * 15 Mei 1930, nagelate gade. Agent: Germiston. Boedelnr 10990/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

DE WET; Johanna Magdalena Petronella (NN) * 16 Mei 1941 van Sanddrif, Pk Hoëwal, dist Brits x Jan Johannes Hermanus * 3 Mrt 1912, nagelate gade. Boedelnr 5880/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

DELPORT; Nicolaas Jacobus * 17 Jan 1896 ID: 960117 5006 002 + 24 Sept 1974 x Martha Jacomina Aletta  (NN) * 16 Mei 1904 ID: 040516 0010 66 [sic], nagelate gade. Agent: Bloemhof. Boedelnr 1322/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

DU PLESSIS; Johannes Hermanus * 22 Nov 1905 ID: 051122 5001 003 van Douthnaitstraat 67, Louis Trichardt x Charlotta Jakoba Magdalena (NN) * 25 Okt 1909 ID 091025 0014 008, nagelate gade. Boedelnr 10697/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

DU  PREEZ; Johanna Maria van Ben Swartstraat 816, Rietfontein, Pretoria x igvg Jacobus Petrus Herculas (intussen ook oorlede). Boedelnr 4463/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

DU PREEZ; Lukas Jacobus Albertus van Warmbad x Anna Martha (NN) vooroorlede gade. Boedelnr 4869/1972 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

EBERSOHN; Petrus Hermanus * 16 Des 1902 x Anna Catharina (NN) vooroorlede gade. Boedelnr 11364/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

ELS; Martha Hendrina * COETZEE 25 Jan 1930 + 23 Sept 1974 x Christoffel Johannes * 20 Aug 1919, nagelate gade. Boedelnr 10965/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

ERASMUS; Abraham Rasmus * 1 Aug 1917 + 17 Sept 1974 x Elizabeth Catharina * LUBBE 23 Des 1929. Boedelr 10368/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

ERASMUS; Maria Elizabeth Gertruida * KOORZEN van Brakstraat 26(a), Bloemhof x Adriaan Marthinus, nagelate gade. Boedelnr 10205/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

ERNST; Hendrik * 16 Okt 1906 ID: 061016 5002 003 + 24 Feb 1974 van Hoofrifweg 59, Freemanville, Klerksdorp. Boedelnr 3059/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

FICK; Petrus Johannes * 2 Apr 1893 ID: 930402 5002 004 + 19 Sept 1974 x Johanna Margaret (NN) * 12 Jan 1898 ID: 980112 0004 009, nagelate gade. Boedelnr 11497/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

FOURIE; Gert Jacobus * 25 Des 1892 van Byzonder, distrik Waterberg x Aletta Johanna (NN), nagelate gade. Boedelnr 5895/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

 

GLASSER; Elizabeth * VAN DEVENTER van Northfieldlaan, Glenhazel, Johannesburg wil haar van verander (Artikel 9, Wet op Vreemdelinge 1973) na MARGOLIS aangesien sy die gemeenregtelike vrou van Sydney MARGOLIS is en weens testamentêre bepalings van haar oorlede GLASSER-man, nie weer mag trou nie. Besware aan Landdros Johannesburg. (Die Transvaler 22 Nov 1974).

GOUS; Stephanus Johannes * 7 Jan 1912 ID: 120107 5013 007, haarkapper van Joubertstraat 3, Brakpan x Francina * NIEUWOUDT. Boedelnr 7881/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

GOUWS; David Johannes Frans * 1 Jan 1900 pensioenaris van Riverview WS, Skinnerstraat 429, Pretoria x igvg Elsie Maria * FOURIE 8 Okt 1906, nagelate gade. Boedelnr 3038/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

GROBLER; Bertha Johanna * VAN SCHALKWYK van Fran Townsendstraat 27, Witrivier x igvg Pieter Andries Hendrik ID: 210319 5015 008, nagelate gade. Boedelnr 902/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

HARTZENBERG; Louisa Catriena * BOTHA * 23 Sep 1918 ID 180923 0005 004 + 11 Jun 1974 x Christiaan Willem * 5 Jun 1917 ID: 170605 5004 007 Agent: Vereeniging. Boedelnr 1340/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

HEYSTEK; Simon Frederik * 5 Nov 1887  ID: 871105 5002 004 + 1 Okt 1973 x Theunissina Christina Wilhelmina Engela * VAN DER WALT, nagelate gade. Boedelnr 11278/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

HONIBALL; Douglas Maxwell ID: 121221 5013 004 ‘n boer van die plaas Rietfontein, Balfour, Transvaal x Susanna Petronella, nagelate gade Boedelnr 8906/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

KRIGE; Hermanus Lambertus * 15 Jul 1932 van Marketstraat 215, Fairlands, Johannesburg x Elma * DU PLESSIS, nagelate gade. Boedelnr 7005/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

KRITZINGER; Susanna Jesina Dorothea (NN) * 22 Jan 1911 ID: 110122 0001 007 van Lancasterhof 103, van der Waltstraat, Pretoria x Theodorus Cornelius * 26 Mrt 1904, nagelate gade. Boedelnr  11172/1074 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

 

KRUGER; Stephanus Jacobus * 9 Feb 1888 ID: 880209 5002 003 van Witrand, distrik Koster. 10612/1974. (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

LAWRENCE; Ivor Wynand * 24 Okt 1947 + 1 Sept 1974 van Crummockstraat 42, Modderfontein, Kemptonpark x igvg Vanda * VAN DER MERWE * 17 Feb 1953, nagelate gade. Boedelnr 9839/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

LIPSCHITZ; Louis, van Granville-Hof 204, Graftonweg, Yeoville, Johannesburg, en besigheid doen as droogskoonmaker, wil sy van verander (Artikel 9, Wet op Vreemdelinge 1973) na LEE aangesien hy sedert 1928 so bekendstaan. Besware aan Landdros Johannesburg. (Die Transvaler 22 Nov 1974).

LOUW; Gertrude (NN) * 20 Okt 1934 + 9 Feb 1974 x Alec James LOUW * 24 Jun 1928, nagelate gade. Agent: Klerksdorp. Boedelnr 7541/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

LOTTER; Francois Jacobus pensioenaris slagter van Cellierslaan 385, Verwoerdburg x Susara Magdalena Francina * VENTER, nagelate gade. Boedelnr 3807/1972 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

LUBBE; Gerhardus Francois ID: 921024 5001 009, pensioenaris van Besstraat 56, Christiana x igvg Aletta Johanna * DU  PLESSIS ID: 970403 0002 008, nagelate gade. Boedelnr 11308/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974),

McCARTHY; Kelvin + 1 Mei 1974 Agent: Johannesburg. Estate no 3471/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

NEL; Hans Jurie * 18 Mrt 1892 van Kritzingerlaan 176, Brakpan x Elsie Maria Aletha (NN) * 1 Okt 1903, nagelate gade. Boedelnr 10637/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

NEL; Johan Adam * 15 Jan 1896 van Curtisstraat 7, Brenthurst, Brakpan x Hendrina Cecilia Carolina * PIEK nagelate gade. Boedelnr 8735/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

NORTJE; Sophia Elizabeth * MULLER + 21 Nov 1973 van Pyriteplek 14, Carletonville, dist Oberholzer x Chrisjan Willem. Boedelnr 12697/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

ODENDAL; Magdalena Cornelia * 2 Mrt 1919 van President Meyerstraat 7, Phalaborwa. Boedelnr 7845/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

PELSER; Johannes Hendrik pensioenaris vragmotorbestuurder by die SAS & H, van Krugerstraat 9, Zeerust x igvg Elsie Susanna * PRETORIUS, nagelate gade. Boedelnr 10221/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

POOLE; David John * 5 Aug 1952 ID: 520805 5019 008 + 28 Des 1973. Boedelnr 720/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

POTGIETER; Sarel Johannes * 30 Sept 1915 + 5 Okt 1974 x Irene Florence (NN) * 9 Jul 1924, nagelate gade. Agent: Johannesburg. Boedelnr 11329/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

PRETORIUS; Catharina Johanna ID: 891122 0002 009 van Von Backstroomstraat 119, Nylstroom. L&D: L. Waterberg. Boedelnr 8782/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

PRETORIUS; Jan Christoffel, boer van Blesbokfontein, Ventersdorp x Christina Alida Adriana * PRETORIUS, nagelate gade. Boedelnr 6720/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

PRETORIUS; Magdalena Alida Petronella * 30 Nov 1904 + 21 Jul 1974 x Dewald Johannes * 10 Jan 1910, nagelate gade. Agent: Johannesburg. Boedelnr 8052/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

PRINSLOO; Helena Elizabeth * 20 Aug 1881, weduwee van Fred Nicholsonstraat 453, Mayville, Pretoria, Boedelnr 9281/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974). 

RAMM; Hans Heinrich Adolf * 16 Mei 1899 + 23 Mei 1971 L&D: L. Johannesburg. Boedelnr 5967/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

RENNEY; William Wilson * 28 Mrt 1923 + 25 Jan 1974 van Tiendestraat 70(a), La Rochelle, Johannesburg x Anna Gezina * HERBST, nagelate gade. Boedelnr 1865/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

RICHTER; Daniel * 18 Des 1927 + 8 Mei 1974 x Susara Carolina * BARNARD 21 Okt 1929, nagelate gade. Agent: Swartruggens. Boedelnr 5552/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

ROOS; Gert ID: 040421 5004 007 + 3 Aug 1974 van Lochnerheim, Rust de Winter, dist Warmbad, Boedelnr 8227/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SAAYMAN; Johanna Petronella * LOTZ 11 Sept 1926 ID: 260911 0015 001 + 10 Sept 1974 x Nicolaas Cornelius Simon SAAYMAN, nagelate gade. Boedelnr 10893/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SAUNDERS; Robert Arthur * 18 Jul 1946 + 30 Aug 1974 ID: 460718 5035 001 van Drommedarisstraat 5, Witpoortjie, Roodepoort. Boedelnr 10284/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SCHOEMAN; Johanna Susanna * KLOPPER 22 Mei 1935  + 29 Aug 1973 x Petrus Johannes Gerhardus Adriaan * 16 Des 1929, nagelate gade. Boedelnr  1399/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SCHRADER; Petrus Johannes * 14 Mrt 1943 + Germiston 8 Aug 1974, van Belenahof 6, Longstraat, Kemptonpark. Boedelnr 8744/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SCHUTTE; Catarina (Catharina) Jacoba * VAN ZYL 10 Apr 1935 + 23 Sept 1972 x William Charles * 20 Mrt 1932, nagelate gade. L&D: L. Johannesburg. Boedelnr 10927/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SMIT; Daniel Willem Jacobus * 6 Jul 1897 van Jopie Fouriestraat 21, Pretoria-Noord x Martha Johanna * PRINSLOO, nagelate gade. Boedelnr 8192/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

STANDER; Giliam ID: 250523 5006 000 + 18 Sept 1974 bosbouer van Presidentarkade, Beatricestraat, Windsor, Randburg. Boedelnr 10440/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

STEYN; Jacob * 23 Apr 1906 + 13 Okt 1973, van Newcastle, Kuruman. L&D: L. Vryburg. Boedelnr 938/1973 (M Kimberley) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

STOLS; Henning Johannes Hendrik * 27 Aug 1902 ID: 020827 5010 006 van Fouriestraat 125, Potgietersrus x Susara Maryna (NN), nagelate gade. Boedelnr 8960/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SWANEVELDER; Jan Jacob * 6 Mei 1931 + 8 Feb 1974 x Jacomina Elizabeth * VAN DER MERWE, nagelate gade. Boedelnr 1970/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SWENETSKY; Michael x Nancy Gertrude * GETZ van Johannesburgstraat 3, Kew, Johannesburg. Hy doen besigheid as reisiger en wil sy en sy vrou se van verander (Artikel 9, Wet op Vreemdelinge 1973) na SWAINE aangesien hulle die afgelope 40jr lg van gebruik as ‘n verengelsing van sy van en as SWAINE bekend is. Besware aan Landdros Randburg. (Die Transvaler 22 Nov 1974).

SWENETSKY; Stanley Allen (s v Michael en Nancy Gertrude) x Julia Sharon * COHEN van Ligo 12, Annestraat, Sandringham, Johannesburg. Hy is ‘n rekenmeester en wil sy en sy vrou se van verander (Artikel 9, Wet op Vreemdelinge 1973) na SWAINE aangesien hy sy lewe lank so bekend is omdat sy vader ook dié van gebruik het. Hy en sy vader gebruik slegs hulle regte van vir regsdoeleindes. Besware aan Landdros Randburg. (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN DEN BERG ID: 191011  5003 006, rustende boer van Jagfontein, Fochville. Boedelnr 12428/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974) .

VAN DEN HEEVER; Rudlf Johannes * 29 Aug 1914 + 4 Jan 1974 van Mulderstraat 4, Ontdekkerspark, Florida x Gertruida Susanna (NN) * 18 Sept 1918, nagelate gade. Boedelnr 904/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN DER MERWE; Francois * 18 Mei 1918 + 7 Aug 1974 x Cornelius Martin (NN) * 17 Des 1919, nagelate gade. Agent: Johannesburg. Boedelnr 8577/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN DER WESTHUIZEN; Charlotte Johanna * 25 Mrt 1924 + 1 Mei 1974 van Hoewe 4, Oosterhoewes, Randfontein x Jan Johannes Bernardus Nel VAN DER WESTHUIZEN * 22 Mrt 1923, nagelate gade. Boedelnr 9331/1974 (M Pretoria), (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN DER WESTHUIZEN; Gabriel Johannes * 27 Jun 1906 x Johanna Hendrina (NN) ID: 131118 0004 004, nagelate gade Boedelnr 11474/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN DER WESTHUIZEN; Johanna Magdalena Catharina (NN) * 30 Apr 1902 ID: 020304 0001 003 + 24 Jul 1974 x Johan Adam * 31 Okt 1903 ID: 031031 5002 009, nagelate gade. Boedelnr 8346/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN HEERDEN; Nicolaas Hendrik Johannes Frederik * 12 Mei 1897 van Kromkloof, dist Waterberg x Maria Susanna Elizabeth (NN) * 27 Feb 1906, nagelate gade. Boedelnr 12597/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN ROOYEN; Maria Saloma, ongetroude pensionaris van Ons herberg, Bronkhorstspruit. L&D: L. Witbank. Boedelnr 1215/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN STRAATEN; Willem Jacobus * 1 Sept 1907 van Moreglans Tehuis, Markstraat 77, Krugersdorp Boedelnr 1110/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VAN ZYL; Christiaan Jacobus * 8 Jul 1950 + 17 Nov 1973. L&D: L. Johannesburg.  Boedelnr 11798/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VELDHUIS (oba VELDHUIS VAN DER VYFER); Cornelia Johanna * 2 Des 1899  van Vyftiendestraat 75, Parkhurst, Johannesburg. Boedelnr 5119/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VENTER; Lukas Cornelius Louwrens * 12 Des 1933 + 11 Apr 1974 ID: 331212 500[sic] 003 x Jacoba Dorothea Judith (NN) * 2 Apr 1936 ID: 360402 011 [sic] 009, nagelate gade. L&D: L. Oberholzer. Boedelnr 5630/1974 (M. Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VERMAAK; Daniel Jacobus  * 24 Nov 1953 + 20 Jul 1974 Boedelnr 8722/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

VILJOEN; Cornelius Jacobus * 26 Okt 1904 + 4 Aug 1973 x Susanna Magdalena (NN) nagelate gade. Agent: Vereeniging. Boedelnr 8608/1973 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).

WEYERS; Willem Johannes 27 Aug 1922 van van riebeeckstraat 131, Potchefstroom x * Izabel RAS, nagelate gade. Boedelnr 11083/1974 (M Pretoria) (Die Transvaler 22 Nov 1974).