Legal adverts appearing in the newspaper Pretoria News during July 2013 /

Regsadvertensies wat verskyn het in die Pretoria News koerant gedurende Julie 2013

 

Symbols and abbreviations used / Simbole en afkortings gebruik:

+ = died/oorlede   

x = married/getroud

ocop = out of community of property / bgvg = buite gemeenskap van goed

Note:- the relevant Master�s office where a particular estate is lodged, appears within brackets after the estate number /

Nota:- die naam van die betrokke kantoor van die Meester van die Hooggesregshof verskyn tussen hakies na die boedelnommer

 

ARLOW; Ferdinand Lucas Johannes ID: 820628 5075 086 + 2012-12-07, in lewe van Van der Heeverstraat, Daspoort, Pretoria . Boedelnr: 1408/2013 ( Pretoria ). ( Pretoria News 2013-07-26)

 

BEEKHOF; Albertus Gerrit, Paspoortnr: NXF4D6260 + 2010-11-02, geskeide besigheidsman. Laaste adres: Spoordwarsstraat 719, 8271 weg, Ijsselmuiden, Kempen, Nederland . Boedelnr: 7973/2011 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

BENSE; Roland Herman ID: 270516 5002 082 + 2013-05-24 x ocop. Last address; 314 Mackenzie Street , Brooklyn, Pretoria . Estate no 16311/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

BERLINER; Norman ID: 290622 5038 088 + 2012-04-14. last address: 80 Brook Street , Brooklyn, Pretoria . Estate no 8280/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

BOS; Albert ID: 610614 5044 086 + 2013-02-15. last address: 5th Avenue , Rietfontein, Pretoria . Estate no 9084/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

BOTHA; Gary van Ginkel ID: 811012 5087 089 x bgvg Anrike Lindeque BOTHA, van Knysnalaan 237, Wonderboom, Pretoria -- beplande oorgawe van �n skuldenaar se boedel by Noord-Gauteng Hooggeregshof, Pretoria en voorlegging van vermo�staat by Meester van die Noord-Gauteng Hooggeregshof, Pretoria (Pretoria News 2013-07-19)

 

DE BEER; Jacoba Elizabeth ID: 301202 0065 084 + 2008-11-28, in lewe van Silverstraat 221, Muckleneuk, Pretoria . Boedelnr: 767/2009 ( Pretoria ). ( Pretoria News 2013-07-26)

 

DE KOKER; Cecil ID: 640620 5172 086 x bgvg Renette DE KOKER, van Airportweg 552, Doornpoort, Pretoria -- beplande oorgawe van �n skuldenaar se boedel by Noord-Gauteng Hooggeregshof, Pretoria en voorlegging van vermo�staat by Meester van die Noord-Gauteng Hooggeregshof, Pretoria (Pretoria News 2013-07-19)

 

ENGELS; Marguerite Gardiol ID: 150721 0025 089 + Pretoria 2011-10-25, widow. Last address: 174 Smith Street , Muckleneuk, Pretoria . Estate no 21547/2011 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

FAT; Kam Sing ID: 360630 0070 084 + 2012-12-06. last address: 107 Bougainvilla Street , Amandasig, Akasia, Pretoria . Estate no 31976/2012 ( Johannesburg ) ( Pretoria News 2013-07-05)

 

GOETSCH; Alice Florence ID: 411008 0077 085 + 2012-03-27 x bgvg, in lewe van Verbeniastraat 91, Lynnwoodrif, Pretoria . Boedelnr 9179/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-05)

 

GREEN; Hester Johanna ID: 370907 0048 007 + 2007-10-17, in lewe van Daphnestraat 450, Mountainview, Pretoria . Boedelnr; 17626/2012. Eksekuteur: SR Green, Posbus 48736, Hercules, Pretoria 0030. ( Pretoria News 2013-07-26)

 

HARBOUR; Edith Margaret ID: 230727 0020 081 + 2013-01-08, a retired contractor, late of 201 Serene Park Retirement Centre, 245 Johnny Classens Street , Garsfontein, Pretoria . Estate no 7642/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

ISMAIL; Mahamed Ikbar Aboo ID: 571008 5074 085 + 2010-11-24, surviving spouse Jemellah ISMAIL ID: 560305 0156 088. Estate no 13885/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

KALIPHAKO; Mpendula Percy ID: 970208 5371 088 + 2004-10-03. Last address: 17412 Extention 6, Qwebezela, Ermelo , Mpumalanga Province. Estate no 4889/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

KIRK; James Richard ID: 300819 5016 084 + 2013-05-17, late of 296 Aquila Avenue , Waterkloof, Pretoria . Estate no 14702/2013 ( Johannesburg ) ( Pretoria News 2013-07-05)

 

KLOPPER; Paul Stephanus ID: 421009 5035 086 + 2012-01-25, in lewe van Sarellaan 555, Mountain View , Pretoria . Boedelnr 15591/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-26)

 

LESOLANG; Tebogo Elizabeth ID: 691127 0601 085 + 2009-12-24. Last address: Erf 9471 Ga-Rankuwa Unit 17. Estate No 806/2010 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

LOMBARD; Gerhardus ID: 380412 5025 082 + 2012-07-05 x bgvg , in lewe van Frangipanipark 16, La Montagne, Pretoria . Boedelnr 1540/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-05)

 

LOWMAN; Owen Alexander ID: 380212 5057 089 + 2013-05-28, late of 86B Gardenia Street , Lynnwood Ridge, Pretoria . Estate no 15876/2013 ( Johannesburg ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

MAHOMED; Haroon Carim ID: 390106 5045 086 + 2010-08-19, late of Cullinan , Gauteng Province. Estate no 20781/2010 ( Pretoria ). ( Pretoria News 2013-07-26)

 

MALINGA; Michael ID: 540903 5215 084 + 2010-06-12, surviving spouse Tebogo Josephine MAIMELA [sic] ID: 560301 0331 086. Last address: 665 Block GG, Soshanguve , North West Province. Estate no 10302/2010 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

MAPHAM; James Avison ID: 231007 5010 083 + Pretoria 2012-02-28 x ocop, late of 8 Selrose Park Retirement Village, 101 Griffiths Street , Equestria, Pretoria , Estate no 1114/2012 (Grahamstown) (Pretoria News 2013-07-12)

 

MASHABELA; Mosima Harriet ID: 620524 0554 088 + 2012-11-06, surviving spouse Mankgase John MASHABELA ID:570926 5428 087. Last address: Portion 52 of Erf 878, Karen Park, Pretoria . Estate No 8716/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

MASHELE; Jack Lesemate ID: 591116 5403 083 + 2011-10-06, surviving spouse Rachel Raisibe MASHELE ID: 680525 0586 084. Last address: 1657 Block U, Mabopane, Pretoria . Estate no 19515/2011 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

MASWANGANIE; Adonisi Simon ID: 680103 6242 084 + 2010-10-03. Last address: 512 Lekganyane Street , Mahube valley, Mamelodi East, Pretoria . Estate no 5900/2011 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

MASSEY; Rosabel Jessie ID: 380426 0012 085 + 2013-01-24, late of E33 Mothwa Haven, 353 Booysen Street , Eloffsdal, Pretoria . Estate no 7375/2013 ( Johannesburg ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

MICHEL; Christian Geodefroy Laurent Marie ID: 430825 5077 086 + 2013-05-30, late of 427 Milner Street , Waterkloof, Pretoria . Estate no 9602/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

MILLER; Thomas Gilroy ID: 410803 5082 087 + 2013-04-02, late of 19B Malherbe Street , Capital Park , Pretoria . Estate no 9659/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

MODISELLE; Philemon Paulus ID: 391009 5160 088 + 2011-06-24, surviving spouse Emily Mamosonte MODISELLE ID: 420828 0466 082. Last address: 4108 Block B, Mabopane, Pretoria . Estate no 6621/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-05).

 

MOLLER; Johannes Stefanus ID: 651001 5005 087 tans werkloos x bgvg Ronel MOLLER Id: 660711 0171 085 van Joanlaan 38, Murrayfield, Pretoria � beplande oorgawe van �n skuldenaar se boedel by die Noord-Gauteng Hooggeregshof, Pretoria. ( Pretoria News 2013-07-05)

 

NAIDOO; Belima ID: 441211 0419 085 + 2012-12-26. Estate no 3008/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

PARSARD; Sarojinee ID: 440518 0030 089 + 2011-05-26. Last address: 369 Cinnamon Street , Laudium, Pretoria . Estate no 16267/2011 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

PLAISTOWE; Valerie Margaret ID: 380825 0039 189 + 2013-04-01, late of 94 Protea Retirement Village, Glover Avenue , Centurion, Pretoria . Estate no 8066/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-05)

 

PINSLOO; Johanna Susanna ID: 510318 0042 084, weduwee en OOSTHUIZEN, Petrus Jacobus ID: 680503 5055 003 x bgvg Hannelie Susanna OOSTHUIZEN ID: 700202 0035 084, al drie van Amandelboomstraat 599, Doornpoort, Pretoria . -- beplande oorgawe van �n skuldenaar se boedel by Noord-Gauteng Hooggeregshof, Pretoria . ( Pretoria News 2013-07-05)

 

QUAYE; Francis Ayikwe ID: 381023 5256 086 + 2012-06-14, surviving spouse Marlisa Pimentel Quaye ID: 401001 0454 085. Last address: 761 Wekker Road , Moreleta Park , Pretoria . Estate no 9589/2013 ( Pretoria ). ( Pretoria News 2013-07-26)

 

REYNOLDS; David ID: 511129 5065 189 + 2012-05-10, late of 702 Skukuza Street , Faerie Glen, Pretoria . Estate No 9656/2013 ( Pretoria ). ( Pretoria News 2013-07-26)

 

RYOO; Young Kag ID: 481201 5219 086 + 2012-09-06, late of Cira Avenue , 28 Serenita Estate, Equestria, Pretoria . Estate no 19217/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

SAKELLAROPOULOS; Euthymios ID: 220824 5076 085 + 2011-08-14 x ocop. Last address: 195 Bootes Street , Waterkloof Ridge, Pretoria . Estate no 21505/2011 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

SEOKETSA; Reuben Ramphoreng ID: 540323 5834 083 + 2011-07-20. Last address: 1657 Block U, Mabopane, Pretoria . Estate no 21541/2011 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

SONNTAG; Annegret Dora Martha ID: 230325 0016 082 + 2006-02-05. Estate no 16573/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

SONNTAG; Konrad Christoph Gustav ID: 130203 5014 082. Estate no 292/2000 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-19)

 

VILJOEN; Jeanne Reine ID: 171221 0033 089 + 2013-04-27, weduwee, in lewe van Soetdoring Aftreeoord 46, Letabastraat, Sinoville, Pretoria . Boedelnr 9724/2013 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

WHITELOCK; Janny ID: 640528 0242 186 + 2012-12-21, surviving spouse: Alan Peter Whitelock ID: 510629 5073 084. Last address: 34 Morkel Street , Centurion, Pretoria . Estate no: 9676/2013 ( Pretoria ). ( Pretoria News 2013-07-26)

 

TONG; Suling Chan (* SHAN) ID: 410319 0024 040 + 2007-09-01. Last address: 684 Skukuza Street , Faerie Glen, Pretoria . Estate No 19643/2007 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)

 

WIEHAHN; Norma Rose ID: 261107 0026 087 + 2012-11-13 x ocop. Estate no 19976/2012 ( Pretoria ) ( Pretoria News 2013-07-12)