PRETORIA Office of the Master of the High Court of SA (Provinces of Gauteng, Mpumalanga, the North West, and the [then still] Northern Province [later renamed: Limpopo])
OBERHOLZER  MARIA CATHARINA Id: 421014 0035 085. Van POSBUS 7234, RUSTENBURG, Noordwesprovinsie. Boedelnommer: 19643/01 (Beeld - 28/03/2004)
O'CARROLL  COLIN REGINALD Id: 341102 5071 081. Last address: 116, 6th Street, Linden, Johannesburg. Estate No.: 19642/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
ODIJK  ANTON, during sequestration residing within the district of Kempton Park, Gauteng Province. Estate No. T7042/99 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
OOSTHUIZEN  CORNELIUS ORENUS ld: 371101 5037 088. Laaste adres: PINEWEG 17A, BEDFORDVIEW, distrik Germiston, Gauteng provinsie. Nagelate gade: SUSARA JOHANNA OOSTHUIZEN ld: 410821 0018 088. Boedelnommer: 7547/01 (likwidasie- en distribusierekening, eerste en finale) (Beeld - 28/03/2002)
OOSTHUIZEN  NICOLAAS JACOBUS * 23 APRIL 1926 Id: 260423 5022 081. Laaste adres: HERFSOORD D3, PRIVAATSAK X 053, VANDERBIJLPARK, Gauteng provinsie. Nagelate gade:: PIETERNELLA CARLINA OOSTHUIZEN * 13 FEBRUARIE 1328. Boedelnommer: 15535/00 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
OOSTHUIZEN  PIETER GERT WESSEL Id: 770303 5176 082, n verkoopsman x YOLANDA ANDREA OOSTHUIZEN Id: 750617 0041 080, 'n Ontvangsdame, beide woonagtig by ELMIEHOF 28, RETIEFSTRAAT 2, POTGIETERSRUS, Limpopo provinsie, Applikante in ‘n ex-parte aansoek op 30 April 2002, of so spoedig moontlik daarna as wat die saak aangehoor kan word, by die Transvaalse Provinsiale Afdeling (Pretoria) van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, vir die oorgawe van applikante se boedel as dié van ‘n skuldenaar (Beeld - 28/03/2002)
ORPEN  WILLIAM ROLLO GRIFFEN Id: 360715 5097 081. Last address: 4 Leslie Road, Irene, Pretoria. Estate No. 8353/00 (Supplementary First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
OSBORNE  MARGARET NELLY MABEL Id: 140409 0005 085. Last address: HUIS DE KORTE, RANDFONTEIN, Gauteng Province. Estate no: 15724/01 (Beeld - 28/03/2002)
OVER  PATRICIA ARMSTRONG ID: 200317 0040 085 * 17 MARCH 1920 + 26 JANUARY 2001. LAST ADDRESS: 23 SNYMAN ROAD, BOKSBURG-SOUTH, BOKSBURG, GAUTENG PROVINCE. WAS MARRIED TO GEORGE WILLIAM OVER. ESTATE NO.: 3520/02. (THE STAR - 28/03/2002)
PALMER  YVONNE * 20/06/1956 ID: 560620 0073 087. + 9/11/2001. WAS A BEAUTITION, T/A SA COLLEDGE NATURAL THERAPIES, ALBERTON, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 1678/02 (FIRST and Final Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
PARNELL  JEANETTE NOLLY BERTHA * 02/02/1939 Id: 390202 0029 082 + 12/12/2001. Last address: 41 Eleventh Avenue, Orange Grove, Johannesburg. Estate No: 1605/02. (The Citizen - 28/03/2002)
PECK  FREDERICK HENRY WATSON Id: 241206 5081 080. Last address: Cottage 9, Sunrise Estates, North Riding, Randburg, Gauteng Province. Estate Number: 16674101 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
PHYFFER  JOHANNA ADRIANA Id: 700324 0054 087. An Accountant of 19 Shongweni Road, Lake Field Extension 21, Benoni, Gauteng Province. Estate No: 2812/02. (The Citizen - 28/03/2002)
PIENAAR  ALETTA ELIZABETH Id: 200522 0038 084. Laaste adres: ROSEMARYPARK 18, PINKIESTRAAT 172, Annlin, Pretoria-Noord. Boedelnommer 20038/01 (Eerste en Finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2004)
PIENAAR  JUAN * 13/04/1974 Id: 740413 5045 083 Laaste adres: GARINGBOOMLAAN 29, EDLEEN, KEMPTONPARK, Gauteng provinsie. Boedelnr: 4621/02 + 23/02/2002 (Beeld - 28/03/2002)
PIETERS  TIMOTHY SWANTON Id: 500331 5086 081 Laaste adres: TERRY OSLERSTRAAT 1, WITRIVIER, Mpumalanga provinsie. Boedelnornmer: 2651/02 (eerste on finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
POOL  C W B * 1 JANUARY 1917 Id: 170101 5017 082. Last address: DUNCAN STREET 45, BRAKPAN, Gauteng Province. + 25 JULIE 2001. Surviving spouse: S M POOL * 11 JUNE 1918 Id: 180611 0030 086. Estate no: 12761/01. (Beeld - 28/03/2002)
PRETORIUS  DAWN LOUISE BARBARA Id: 440303 0057 089 Last address: 5 AROMA ROAD, EDLEEN, KEMPTON PARK, Gauteng province. Surviving spouse: EUGENE PRETORIUS Id: 411020 5090 080. Estate No. [not published]:- ABSA TRUST LTD P0 BOX 1081, KEMPTON PARK. 1620. TEL: 011 975-8175 X 111 FAX: 011 394-3115 Ref: Mrs R MOOLMAN (Beeld - 28/03/2002)
PRETORIUS  M C, during sequestration residing within the district of Standerton, Mpumalanga Province. Estate Number: T6083/00 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
PRETORIUS  HENDRIK JOHANNES, ‘n Sagteware Konsultant, woonagtig by Hamerkoplaan 92, Montana Estate, Montana, Pretoria-Noord, Gauteng provinsie x buite gemeenskap van goedere, Applikant in ‘n ex-parte aansoek op 30 April 2002, of so spoedig daarna as wat die saak verhoor kan word, by die Transvaal Provinsiale Afdeling (Pretoria), van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, om die aanname van die oorgawe van die aansoeker se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (The Citizen - 28/03/2002)
RADFORD  EDITH JOYCE Id: 260810 0077 088 + 18/01/2002 Last address: 80 ERONGO AVENUE, OAKDENE EXT 1, JOHANNESBURG. Surviving spouse : VICTOR REGINALD RADFORD Id: 250116 5078 101. Estate No.: [not published by ABSA TRUST LTD, but traced at Master’s Office]: 6426/02. (Beeld - 28/03/2002)
RAFFERTY  JOHN Id: 160627 5028 002, a widower of 5 Rooi Els Street, Herfsoord, Vanderbijlpark, Gauteng Province. Estate No. 16982/2000 (Second & Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
REDFORD  IDA * 31 March 1919 Id: 190331 0051 101. Last address: 28 Abbot Road, Robindale, Randburg, Gauteng Province. + 26 September 2001. Estate No: 18454/01. (The Citizen - 28/03/2002)
REIS  BRIAN HOWARD * 19/03/1926 Id: 260319 5081 103 + 17/11/2000. Last address: 226 Republic Road, Randburg, Gauteng Province. Estate No: 18400/00 (Second Supplementary and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
ROBERTS  ARTHUR HEWITT Id: 450908 5134 084 Last address: 94 WEST CENTRAL ROAD, DAWN PARK., BOKSBURG, Gauteng Province. Estate no: 16971/01 (first and final liquidation and distribution account). (Beeld - 28/03/2002)
ROOD  ARTHUR BRYANT ID: 280726 5046 181. LAST ADDRESS: 205 LOWNDES GATE, 46 FRICKER ROAD, ILLOVO, SANDTON, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 6841/99 (AMENDED FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
ROOS  J J and C A Roos, during sequestration residing within the district of Brits, North West Province. Estate No.: T2527/00 (Supplementary First and Final Liquidation, Distribution and Contribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
ROOS  U E, during sequestration residing within the district of Pretoria. Estate No.: T327/98 (Supplementary First and Final Liquidation and Distribution and Contribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
ROSCHLEIN  ERWIN GEORG MORITZ ld: 300729 5043 089. Last address: 414 LOUISA STREET, PRETORIA TUINE, Pretoria. + 16/03/2000. Surviving spouse: ROSEMARY ELIZABETH SOPHIA ROSCHLEIN. Id: 320904 0194 080. Estate no: [not published]:- Rynhardt Kruger Attorneys, PO Box 40590, Moreleta Park 0044, Tel: 012 997 4928, Fax: 012 997 0129. (Beeld - 28/03/2002)
ROSEWITZ-ROSIN  MARGARET ELIZABETH Id: 151130 0025 009. Last address: SILWOOD PLACE. SILWOOO ROAD, BRAMLEY, Johannesburg. + 24 SEPTEMBER 2001. Estate no: 18112/01 (First and Final Liquidation and distribution account). (Beeld - 28/03/2002)
ROSSOUW  JOZUA FRANCOIS Id: 170131 5025 052 Laaste adres: DISCOVERY OUETEHUIS, ROODEPOORT, Gauteng provinsie. + 22/12/2001. Boedelnommer: [nie deur ABSA TRUST BPK gepubliseer nie, maar by Meesterskantoor gespoor]: 4724/02. (Beeld - 28/03/2002)
ROSSOUW  SARAH ELIZABETH ld: 201104 0050 085. Laaste adres: HILLSTRAAT 100, MONTCLARE, JOHANNESBURG. Boedelnommer: 1861/00 (likwidasie- en distribusierekening, eerste en finale) (Beeld - 28/03/2002)
ROWLES  ANNA CATHARINA Id: 190811 0005 082. Laaste adres: NEMESIA WOONSTEL 10, HANS VAN RENSBURGSTRAAT 86, POLOKWANE (ex-Pietersburg), Limpopo provinsie. + 10 JANUARIE 2001. Boedelnr: 3132/01 (Eerste en Finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
SAMUGH  PANJALAI * 06/08/1934 Id: 340806 0093 087. Last address: 11 Belvedere, Mandolin Avenue, Radiokop, Roodepoort, Gauteng Province. + 16/10/2001. Estate No: 19850/01. (The Citizen - 28/03/2002)
SAUL  WILLIAM RICHARD + 12 December 2002 Id: 341203 5022 080. Last address: 21 Siegfried Street, Cyrildene, Johannesburg. * 3 December 1934. Estate No. 1250/02. (The Citizen - 28/03/2002)
SCHIFFMAN  ARTHUR ROBERT + 9 January 2002 Id: 460810 5069 088. Last address: 207 Risi Avenue, Linmeyer, Johannesburg.. * 10-08-1946. Estate No. 4244/02. (The Citizen - 28/03/2002)
SCHLEBUSCH  JACOBUS CHRISTOFFEL Id: 430416 5034 002, ‘n Boer met lasste adres: SOUTPANSDRIF, DISTRIK BRITS, Noordwesprovinsie. + BRITS 25 November 1990. Boedelno: 4231/1991 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
SCOTT  WILLIAM ALAN McARTHUR. ESTATE NO: 2767/02. (THE STAR - 28/03/2002)
SHERMAN  JOEL JOHANNES Id: 250619 5088 089. Last address: 15 BESWILL FLATS, PRETORIA TUINE, PRETORIA + 14 APRIL 2001. Estate no: 13307/01 (Beeld - 28/03/2002)
SIBIYA  TAMI GODFREY Id: 450618 5451 087 Last address: 379 MTHAMBEKA SECTION, TEMBISA, district of Kempton park, Gauteng Province. + 04/02/2002. Surviving spouse: ADELA LINDIWE SIBIYA Id: UNKNOWN. Estate No.: [not published by ABSA TRUST LTD, but traced at Master’s Office]: 4703/02 & 13078/03 [double registration for the same estate - one of the files do not contain the estate papers and refers to the other one]. (Beeld - 28/03/2002)
SIMONS  RONALD ELLIOTT HEADLEY + 16/12Q001 Id: 551209 5116 082. Last address: 5 Bunting Street, MacKenzie Park, Benoni, Gauteng Province. Was x to Maureen Priscilla Simons * 25/03/1955 Id: 550325 0117 015. Estate No. 2030/02. (The Citizen - 28/03/2002)
SLATTERY  ERIC ALBERT ID: 280423 5034 082 * 23 APRIL 1928 + 27 MAY 2001. LAST ADDRESS: 223 TRICHARDT ROAD, CINDERELLA, BOKSBURG, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO.: 3515/02. (THE STAR - 28/03/2002)
SLATTERY  GLADYS EILEEN * MOORE 4 FEBRUARY 1929 ID: 290204 0013 083 + 28 JULY 2001. LAST ADDRESS: 223 TRICHARDT ROAD, CINDERELLA, BOKSBURG, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO.: 3825/02. (THE STAR - 28/03/2002)
SMIT  GERT RUDOLPH BEUKES x buite gemeenskap van goedere, werksaam as 'n Boer en woonagtig op die plaas Kameeldoring 8208, distrik Groblersdal, Mpumalanga provinsie, Applikant in ‘n ex-parte aansoek op 23 April 2002, of so spoedig daarna as wat die saak verhoor kan word, by die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Transvaalse Provinsiale Afdeling, Pretoria, om die aanname van die oorgawe van die applikant se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (The Citizen - 28/03/2002)
SMIT  IZAK SCHALK ID: 250926 5023 083. LAST ADDRESS: UNIT 104 KRUIN PARK, HELDERKRUIN, ROODEPOORT, Gauteng Province. ESTATE NO. 2679/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
SMITH  CANDIDA SAMANTHA Id: 710616 0211 080. Laaste adres: Clydelaan 3, Murrayfield, Pretoria. Boedelnr 9338/2001 (Eerste en Finale Likwidasie en Distribusierekening). (PRETORIA NEWS - 28/03/2002)
SMITH  C A, during sequestration residing within the district of Polokwane (ex-Pietersburg), Limpopo Province. Estate No.: T2517/97 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
SNYMAN  PETRONELLA MAGARIETA - 3 APRIL 1922 ld. 220403 0003 087. Laaste adres: SERINGOORD NR 7, MOSSIELAAN, RUSTENBURG, Noordwesprovinsie. + 2 MAART 2002. Boedelno.: 4476/02 (Beeld - 28/03/2002)
STEMMERT  CHRISTINA JOHANNA Id: 321014 0004 088. Last address: NO 1 FIONA GARDENS, 26 FIONA STREET, RIDGEWAY EXTENSION, Johannesburg. Surviving spouse: SIEGFRIED FRITZ STEMMERT Id: 341225 5038 188. Estate No. [not published by ABSA TRUST LTD, but traced at Master’s Office]: 4717/02. (Beeld - 28/03/2004)
STEVENSON  ROBERT McINNES Id: 340126 5010 006. Last address: 26 Baird Avenue, Parkhill Gardens, Germiston, Gauteng Province. Estate Number: 13946/01 (First Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
STEYN  CORRIE CHRISTINA, ongetroude Verkoopsdame, woonagtig by Veertiende Straat 49, De La Rey, Roodepoort, Gauteng provinsie, Applikant in ‘n ex-parte aansoek op 23 April 2002, of so spoedig daarna as wat die saak verhoor kan word, by die Transvaal Provinsiale Afdeling (Pretoria), van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, om die aanname van die oorgawe van die aansoeker se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (The Citizen - 28/03/2002)
STRAKE  NICOLAUS JOHANNES RUDOLPH ld: 550419 5112 087, wewenaar. Laaste adres: FOURIELAAN 26, EASTLYNN, PRETORIA. + 21 Februarie 1999. Boedelnr: 4676/99 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
STRYDOM  JEANETTE ELIZABETH Id: 520728 0017 084. Laaste adres: PIERNEEFSTRAAT 6, SECUNDA, Mpumalanga provinsie. Boedelnommer: 11277/01 (Eerste en Finale likwidasie- en distribusierekening) (Beeld - 28/03/2004)
SUCK  HERTA HEDWIG. ESTATE NO: 4003/02. * 21 NOVEMBER 1921 ID: 211121 0037 183. LAST ADDRESS: GOLDEN HARVEST 2, UNIT 106, RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. + 13 FEBRUARY 2002. SURVIVING SPOUSE: HORST WERNER SUCK * 8 MARCH 1920. (THE STAR - 28/03/2002)
SWANICH  H G, during sequestration residing within the district of Pretoria. Estate No: T6518/00 (First and Final Liquidation, Distribution and Contribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
SWINGEWOOD  KENNETH. LAST ADDRESS: PRIMROSE HILL, GERMISTON, GAUTENG PROVINCE. ID: 301210 5018 081 * 10/12/1930 + 16/12/2001. ESTATE NO: 1433/02. Executor: Clifford Allan Swingewood, 75 Deutzia Street, Primrose Hill, Germiston (THE STAR - 28/03/2002)
TAYLOR  ELSIE CICILLA PETRONELLA ld: 371114 0212 084 Last address: 21 IMMELMAN STREET, DANVILLE, Pretoria. Surviving spouse: WILLIAM GUY TAYLOR ld: 370812 5072 087. Estate No. 4370/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account) (Beeld - 28/03/2002)
THERON  DANIEL JOHANNES Id: 491223 5023 001. Laaste adres: HOEWE 61, ANDEON, PRETORIA. Boedelnommer: 6793/99 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening) (Beeld - 28/03/2002)
TOWELL  GEORGE ID: 170912 5037 080. WAS A PENSIONER OF 42 PAUL ROOS STREET, UNITAS PARK, VEREENIGING, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 16736/01 (FIRST Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
VAN DEN BERG  PHILIPPUS ANDREAS Id: 310812 5037 083. Laaste adres: VICCA PICACO MEENTHUIS 7, FRIKKIE MEYER BOULEVARD, VANDERBIJLPARK, Gauteng provinsie. Boedelnr: 14991/01 (Eerste en Finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
VAN DER BANK  ANDRIES STEPHANUS LOURENS Id: 641203 5013 003, Boukontrakteur x Trudl Van Der Bank Id: 660129 0014 082, Klerk, beide woonagtig te Wichtstraat 33, Brits, Noordwesprovinsie, Applikante in die ex-parte aansoek by die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Transvaalse Provinsiale Afdeling, Pretoria, h v Vermeulen- en Paul Krugerstraat, Pretoria 23.04.2002, of so spoedig daarna as wat die saak aangehoor kan word, om die aanname van die oorgawe van die applikante se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (The Citizen - 28/03/2002)
VAN DER LINDE  JOHANNA ADRIANA Id: 511222 0141 087. Laaste adres: SMUTSSTRAAT 5, GEDULD UITBREIDING, SPRINGS, Gauteng provinsie. Nagelate gade: CAREL DAVID VAN DER LINDE Id: 350206 5006 084. Boedelnommer: 212/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2004)
VAN DER MERWE  FREDERICK COENRAAD Id: 650329 5108 085, meerderjarige, werksaam as 'n Bestuurder x JOHANNA MARIA VAN DER MERWE Id: 6205041 0252 081, werkloos, woonagtig te PIET RETIEFSTRAAT 7, KRUGERSDORP, Gauteng provinsie, Applikante in ‘n ex-parte aansoek op 23 April 2002, of so spoedig moontlik daarna as wat die saak aangehoor kan word, by die van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Transvaalse Provinsiale Afdeling, Pretoria, om die aanname van applikante se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (Beeld - 28/03/2002)
VAN DEVENTER  L B and A C Van Deventer, during sequestration residing within the district of Pretoria. Estate Number: T6877/99 (First and Final Liquidation, Distribution and Contribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
VAN DEVENTER  MARY Id: 170110 0016 080. Laaste adres: SPOORLYNWEG 75, RHODESFIELD UITBREIDING 1, KEMPTON PARK, Gautng Province. Boedelnommer: 15074/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2004)
VAN JAARSVELD  JACOBUS EDWIN Id: 550805 5055 088. Laaste adres: NOGASTRAAT 601, ELARDUSPARK, Pretoria. Boedelnommer: 15179/01 (Eerste en Finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
VAN KEMPEN  JOSPHINA MARIA JOHANNA ID: 210705 0034 181. LAST ADDRESS: 41 HAMBERG ROAD, GEORGINIA, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. SURVIVING SPOUSE: ALOYSIUS THEODORUS HENDRIKUS VAN KEMPEN ID: 220905 5031 087. ESTATE NO: 2613/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
VAN NIEKERK  WILLEM JACOBUS + 3 OKTOBER 2001 Id: 340703 5014 087. Laaste adres: WOONSTEL 32, ON THE EDGE, VAALPARK, distrik Sasolburg. Nagelate gade: SUSARAH HELENA ELIZABETH VAN NIEKERK ld: 380307 0006 089. Boedelnr 167/02 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening, afskrif: Landdros Bloemfontein) (Beeld - 28/03/2002)
VAN ROOYEN  FRANCOIS, tydens sekwestrasie woonagtig binne die distrik van Pretoria. Boedelnr. T3548/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
VAN STADEN  ANKA ID: 530829 0128 083, employed at SAFIC as Marketer, Divorced, Address: 987 Kromdraai Street, Faerie Glen X28, Pretoria, Applicant in the ex-parte application to SURRENDER her estate as that OF A DEBTOR'S ESTATE at the Transvaal Provincial Division (Pretoria) of the High Court of South Africa on 23 April 2002, or as soon thereafter as the matter can be heard. (The Citizen - 28/03/2002)
VAN STRAATEN  GERTRUIDA FRANCINA * 2 Mei 1918 Id: 180502 0052 081. Laaste adres: Negende Laan 869, Wonderboom-Suid, Pretoria. + 16 April 2001. Boedelnommer: 7898/2001 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (The Citizen - 28/03/2002)
VAN WYK  MARGARET-ANNE Id: 610212 0179 088. Last address: 33 Mimosa Street, Northmead Ext 4, Benoni, Gauteng Province. Surviving spouse: Nico Van Wyk Id: 551124 5149 084. Estate Number 1711/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
VARNON  PETER POWIS. ESTATE NO: 15412/01. * 17/12/1914 ID: 141217 5024 005 + 16 MAY 2001. LAST ADDRESS: 31 ST MARKS CRESCENT, LONDON, NW1 7TT, ENGLAND. (THE STAR - 28/03/2002)
VENTER  FRANCOIS Id: 550909 5089 087 Laaste adres: DURING 25, HARVESTER, 2042, Gauteng provinsie + 23/02/2002. Boedelnommer: [nie deur ABSA TRUST BPK gepubliseer nie, maar by Meesterskantoor gespoor]: 4274/02. (Beeld - 28/03/2002)
VENTER  MAARTIN ID: 200911 5031 089 + 13 November 2001. Nagelate gade: ISABELLA LOURIKA VENTER (gebore DE LANG). Boedelnommer 19800/01. (Beeld - 28/03/2002)
VENTER  W A, during sequestration residing within the district of Vereeniging, Gauteng Province. Estate No.: T946/00 (First and Final Liquidation, Distribution and Contribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
VERMEULEN  PETRUS HERMANUS Id: 290721 5004 080 Laaste adres: GARDENERLAAN 104, RISSIVILLE, VEREENIGING, Gauteng provinsie. + 16/09/2001. Nagelate gade: SOPHIA SUSARA CHRISTINA JOHANNA VERMEULEN Id: 331229 O037 080. Boedelnr: 565/02 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
VILJOEN  CATHERINE MARGARET Id: 460724 0083 087. Last address: 4 Connel Road, Blairgowrie, Randburg, Gauteng Province. Estate Number. 5320/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
VILJOEN  P J, during sequestration residing within the district of Randburg, Gauteng Province. Estate No.: T6244/00 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
VOSLOO  LODEWICUS DANIEL Id: 661024 5049 085 + 25 Januarie 2002. Laaste adres: Hollywood Heights 43, Troyestraat, Sunnyside, Pretoria. Boedelnommer: [nie gepubliseer nie, gespoor] 4364/02. (PRETORIA NEWS - 28/03/2002)
WAGNER  BARBARA ANN, Onderwyseres, van 6de Laan 64, Florida, Roodepoort, Gauteng provinsie, Applikant in ‘n ex-parte aansoek op 23 April 2002, of so spoedig daarna as wat die saak verhoor kan word, by die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Transvaalse Provinsiale Afdeling, Pretoria, om die aanname van die oorgawe van die aansoeker se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (The Citizen - 28/03/2002)
WANNENBURG  YVONNE * 22 APRIL 1936 Id: 360422 0054 080 Laaste adres: SESDESTRAAT-WES 32, MENLOPARK, PRETORIA. + 16 DESEMBER 2001. Boedelnommer: 1645/02 (Beeld - 28/03/2002)
WARD  NORAH ID: 141207 0026 089. WAS A PENSIONER OF FLOROMA OLD AGE HOME, 1 BERLANDIA STREET, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 17016/01 (First Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
WHITWORTH  REGINALD ID: 160907 5034 089. WAS A PENSIONER OF 64 GARDEN VILLAGE, GARDEN ROAD, BORDEAUX, RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 1650/02. (THE STAR - 28/03/2002)
WILSON  E M Id: 301113 0032 083 + 09/07/1997, a widow who resided at 7 van der Westhuisen Street, Beyers Park, Boksburg, Gauteng Province. Estate Number 1614/98 (First and Final Liquidation Account). (The Citizen - 28/03/2002)
ZWIEGELAAR  HENDRIK JOHANNES * 14 JUNIE 1928 Id: 280614 5002 083. + 8 JANUARIE 2002. Laaste adres: NOORDRANDWEG 5, BEYERSPARK, BOKSBURG, Gauteng provinsie. Nagelate gade: MARIA ELIZABETH ZWIEGELAAR * 21 OKTOBER 1932. Boedelnommer: 2594/02 (Beeld - 28/03/2002)