PRETORIA Office of the Master of the High Court of SA (Provinces of Gauteng, Mpumalanga, the North West, and the [then still] Northern Province [later renamed: Limpopo)
AINSWORTH  WILLIAM * 6 July 1911 Id: 110706 5025 084. Last address: 1 The Spur, St Georges Village, Economides Road, Bedfordview, Gauteng Province. + 29 December 2000. Estate No: 8405/01. (The Citizen - 28/03/2002)
ALBERTZE  JOHAN ALWYN Id: 590522 5017 081. Laaste adres: LIPIZANERSINGEL 2, GREENHILLS, distrik Randfontein, Gauteng provinsie. Boedelnommer: 8215/01 (Eerste en Finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
AMORY  MAVIS LYDIA Id: 340906 0068 087 Last address: 24 MILNER AVENUE, ROOSEVELT PARK, JOHANNESBURG. Surviving spouse: SELWYN CLIVE AMORY Id: 350123 5079 088. Estate No. [not published]:- ABSA TRUST LTD PO BOX 1061, KEMPTON PARK, 1620 TEL: 011 975-8175 FAX: 011 975-4406 (REF: MRS L ROTHMAN) (Beeld - 28/03/2002)
APTER  BERT ID: 110802 5016 080. LAST ADDRESS: 35 - 2ND AVENUE, HIGHLANDS NORTH, JOHANNESBURG. ESTATE NO: 8179/00 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
ARMSTRONG  DOROTHY BERTHA ID: 220523 0080 080. LAST ADDRESS: 6 BURNSIDE MEWS, ARUM AVENUE, MORNINGSIDE MANOR, RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 18362/00 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Executor: JOSEPH FREDERICK ARMSTRONG, PO BOX 638, GALLO MANOR, 2052. (THE STAR - 28/03/2002)
ATHERTON  JOHN EDWARD Id: 270528 5031 006, a Retired Priest, of the 30 Brentwood Villas, Auret Road, Brentwood Park, Benoni, Gauteng Province. Estate No: 573/02. (The Citizen - 28/03/2002)
BAIRD  J A, during sequestration residing within the district of Pretoria. Estate No.: T5923/00 (First and Final Liquidation, Distribution and Contribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
BALLARD-TREMEER  WINIFRED AUBREY Id: 080613 0009 087. Last address: 4 Saxonwold Mews, Waltham Road, Saxonwold, Johannesburg. Estate Number: 5191/01 (First Supplementary Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
BALLO  PHIRI SELEVES, van distrik Pretoria. Boedelnommer: 2196/01 (Eerste en Finale Likwidasie- on Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
BEESLAAR  ALIDA JOHANNA SUSANNA * 11/04/1935 Id: 350411 0043 088. Laaste adres: BOTHASTRAAT 31, BURGERSHOOP, KRUGERSDORP, Gauteng provinsie. + 27/04/2000 . Nagelate gade: JAMES JOHN BEESLAAR * 20/12/1935 Id: 351229 [sic] 5001 088. Boedelno: 17595/00 (Beeld - 28/03/2002)
BELL  IRENE GRACE * EMERSON Id: 220220 0033 009. Last address: 19 MORNINGSIDE MEWS, SUMMIT ROAD, SANDTON, district of Randburg, Gauteng Province. + 12/07/1998. Estate No. 12672/98 (First and Final liquidation and distribution account). (Beeld - 28/03/2002)
BELL  LUCY ELSIE * 6 AUGUST 1921 ID: 210806 0009 080. LAST ADDRESS: 31 SOUTHERN KLIPRIVERSBERG ROAD, HILL EXTENSION, JOHANNESBURG. + 14 NOVEMBER 1997. ESTATE NO: 2251/98. (THE STAR - 28/03/2002)
BEZUIDENHOUT  JAN ANDRIES Id: 380728 5062 084. Last address: 26 Kipling Street, Raceview, Alberton, Gauteng Province. Estate No.: 1034/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
BEYERS  MURIEL FLORENCE Id: 141003 0018 089 Last address: 50A ESDA RETIREMENT VILLAGE, NEW STATE AREAS, SPRINGS, Gauteng Province. Estate No. [not published by ABSA TRUST LTD, but traced at the Master’s Office]: 4708/02 - (Beeld - 28/03/2002)
BEZUIDENHOUT  PIET HENDRIK SCHALK Id: 211226 5014 085 + 05/04/2001. Last address: 10 Erika. Forget-Me-Not Old Age Home, Pietersburg, Limpopo (ex-Northern) Province. Surviving spouse: Johanna Jacoba Jacomina Bezuidenhout Id: 200720 0016 007. Estate No.: 8003/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
BIELA  ALDO ISEDORE, 'n Verteenwoordiger x YOLANDIE MAGDALENA BIELA, werkloos, beide woonagtig by WATTLESTRAAT 22, DIE HEUWEL X4, WITBANK, Mpumalanga provinsie, Applikante in ‘n ex-parte aansoek op 23.04.2002, of so spoedig daarna as wat die saak aangehoor kan word, by die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Transvaalse Provinsiale Afdeling, Pretoria, vir die oorgawe van applikante se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (Beeld - 28/03/2002)
BLIGNAUT  P J en E Blignaut, tydens sekwestrasie woonagtig binne die distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Boedelnommer: T918/00 (eerste en finale likwidasie-, distribusie- en kontribusierekening). (The Citizen - 28/03/2002)
BOSCH  LEENDERT. ID: 220114 5040 186. LAST ADDRESS: 79A - l2TH AVENUE, EDENVALE, GERMISTON, GAUTENG PROVINCE. SURVIVING SPOUSE: KLAZINA BOSCH ID: 270709 0040 187. ESTATE NO: 6238/01 (FINAL Liquidation and Distribution Account). Executor: RONALD BOSCH, PO BOX 173, EDENVALE. 1610. (THE STAR - 28/03/2002)
BOTHA  ANDRIES PETRUS STEVANUS ld: 740528 5008 086. Laaste adres: POSBUS 573, BELFAST, Mpumalanga provinsie. Boedelnommer: 4010/01 (eerste en finale likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
BOTHA  ANETTE ID: 540923 0001 081. LAST ADDRESS: 2 SYRINGA STREET, BREAUNANDA, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. SURVIVING SPOUSE: PIETER JOHANNES BOTHA ID: 580514 5072 002. ESTATE NO: 8830/00 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
BOTHMA  GERT HENDRIK en BENETTA BOTHMA, tydens sekwestrasie woonagtig binne die distrik Pretoria. Boedelnommer: T7352/99 (eerste en finale likwidasie-, distribusie- en kontribusierekening). (The Citizen - 28/03/2002)
BRADLEY  PHYLLIS EDITH. ESTATE NO: 3717/02. * 28/10/1917 ID: 171028 0024 087 + 30/01/2002. LAST ADDRESS: JABULA HOUSE, 30 TENTH AVENUE, RIVONIA, JOHANNESBURG. (THE STAR - 28/03/2002)
BREEDT  HENDRIK JOHANNES and HERMIENA JOHANNA BREEDT, during sequestration residing within the district of Vereeniging, Gauteng Province. Estate Number. T1680/97 (First and Final Liquidation, Distribution and Contribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
BRENNAN  BARRY CONNOR Id: 291105 5022 087 Last address: 12 RIDGEDALE VILLAS, OUHOUT ROAD, RANDPARK RIDGE, Randburg, Gauteng Province. Estate number: 883/02 (First and final Liquidation and Distribution account). (Beeld - 28/03/2002)
BRITS  HENDRIK THEHARD Id: 230909 5011 089. Laaste adres: GODFREYWEG 19, HOMELAKE, RANDFONTEIN, Gauteng provinsie. + 29 JUNIE 2001. Boedelnr: 14205/01 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
BROEKMAN  ALEXANDER HUGO Id: 430923 5057 081 Laaste adres: Hoewe 11, BUNRSIDE, NELSPRUIT, Mpumalanga provinsie. Nagelate gade: DAWN EVELEYN BROEKMAN Id: 471217 0060 004 Boedelnomrner: 320/02 (Beeld - 28/03/2002)
BRUCE-BRAND  ANDREW McGREGOR, during sequestration residing with the district of Randburg, Gauteng Province. Estate Number: T3549/00 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
BUCHANAN  IAN Id: 421126 5067 081. Last address: Village Golden Harvest 1, Randburg, Gauteng Province. Estate Number: 10083/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
CARDOSO  MANUEL DE JESUS VIEIRA Id: 410622 5043 182 Last address: 107 FRIEDMAN STREET, KEMPTON PARK, Gauteng Province. Estate No [not published by ABSA TRUST LTD, but traced at Master’s Office]: 12580/01 (first and final liquidation and distribution Account) (Beeld - 2810312002)
CARTER  VERNE * 03/04/1960 Id: 600403 0103 085 + 23/02/2001. Last address: 7A Palmgrove, 78 Albert Street, Weltevreden Park, Roodepoort, gauteng Province. Estate No.: 4030/01 (Second and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
CATHERINE  EDNA NAOMI Id: 121008 0017 084, Pensioner of 47 Marais Steyn Park, Edenvale, district of Germiston, Gauteng Province. Estate No: 17541/01. (The Citizen 28/03/2002)
CHENEY  ELSIE SCHEEPERS Id: 180207 0020 064. Last address 12 Karen Avenue, Lambton Gardens, Germiston, Gauteng Province. Estate number: 15209/98 (liquidation and distribution account, first and final). (The Citizen - 28/03/2002)
CHOONARA  ABDOOLHAY + 12 June 1995 Id: 281012 5077 081 * 12 October 1928. Surviving spouse: Jubaida Choonara Id: 800 002 562A. Estate No. 11311/2001. (The Citizen - 28/03/2002)
CLOETE  JOHN GEORGE Id: 221222 5033 082. Laaste adres: Second Avenue 62, Bezuidenhoutvallei, Johannesburg. Boedelnr. 14601/01 (eerste likwidasie- en distribusierekening). (The Citizen - 28/03/2002)
CLOETE  THUNES JOHANNES Id: 330303 5025 084. Laaste adres: JELLICOESTRAAT 4, WITBANK, Mpumalanga provinsie. + 23 ME1 2001. Nagelate gade. AMELIA MILDRED CLOETE Id: 350113 0018 082. Boedelnr: 8823/01 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
COETZEE  ELIZABETH CECILIA + 8 JUNIE 2001 Id: 470318 0002 086. Laaste adres: JAKARANDASTRAAT 28, VANDERBIJLPARK, Gauteng provinsie. Boedelnr. 12972/01 (Eerste en Finale Likwidasie- err Distribusierekening) (Beeld - 28/03/2002)
COLOMBO  AMBROGIO Id: 391116 5004 180, Pensioner of 13, 4th Street, Orange Grove, Johannesburg. Estate No: 2510/02. (The Citizen - 28/03/2002)
CRONJE  ETHEL CAROLINA ID: 151009 0022 085. LAST ADDRESS: OLD PEOPLES HOME, 112 WOBURN AVENUE, BENONI, GAUTENG PROVINCE. SURVIVING SPOUSE: ABRAHAM CHRISTOFFEL JOHANNES CRONJE ID: 190211 5024 081. ESTATE NO: 16476/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
DANEEL  ELLEONORE ALIDA Id: 301030 0036 080 Last address: 76 TWICKENHAM AVENUE, AUCKLANDPARK, JOHANNESBURG. Estate No. 6507/2000 (first and final liquidation and distribution account). (Beeld - 28/03/2002)
DE BEER  SUSANNA CATHARNA ELIZABETH Id: 150908 0034 084. Laaste adres: ROODEPOORT SENTRUM VIR BEJAARDES, ROODEPOORT, Gauteng provinsie. + 07/02/2002. Boedelnommer: [nie deur ABSA TRUST BPK gepubliseer nie, maar by Meesterskantoor gespoor]: 4723/02 & 4908/01 [dubbele registrasie, een lêer verwys na die ander een met die boedeldokumente]. (Beeld - 28/03/2002)
DE HAAN  CATHRYN LYNNE Id: 430312 0057 009 Last address: 98 MONS ROAD, OBSERVATORY, Johannesburg. Estate No: 15171/2000 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (Beeld - 28/03/2002)
DE JONG  GEERT ID: 710129 5212 087, woonagtig by Natuurzight Woonstelle Nr. 701, 12de Laan 970, Wonderboom-Suid, Pretoria, werksaam by 7 Gewels Afslaers, Villieria, Pretoria x buite gemeenskap van goedere, Applikant in ‘n ex-parte aansoek op 23 April 2002, of so spoedig daarna as wat die saak verhoor kan word, by die Transvaal Provinsiale Afdeling (Pretoria), van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, om die aanname van die oorgawe van die aansoeker se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (The Citizen - 28/03/2002)
DE LA REY  GERT FREDERICK VAN ROOYEN ID: 440830 5091 085. OCCUPATION: SALESMAN OF 51 HONIBAL STREET, RYNFIELD, BENONI, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 7585/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
De Lang  ISABELLA LOURIKA - see: VENTER, MAARTIN
DE LANGE  TJAART HENDRIK ABRAM, Plaat Metaalwerker x CATHRINA JACOBA DE LANGE, werkloos, beide van Hamiltonstraat 84, Brakpan, Gauteng provinsie, Applikante in ‘n ex-parte aansoek op 23 April 2002, of so spoedig daarna as wat die saak verhoor kan word, by die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Transvaalse Provinsiale Afdeling, Pretoria, om die aanname van die oorgawe van die aansoekers se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (The Citizen - 28/03/2002)
DE OLIVEIRO  ANTONIO AUGUSTO Id: 470331 5150 081. Last address: 26 Frankbath Street, Middelburg, Mpumalanga Province. Estate No. 9494/95 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
DE WAAL  ANDRE VAN ALPHEN ID: 420327 5496 087. LAST ADDRESS: 132 SOUTH ROAD ATHOLL, SANDTON, DISTRICT OF RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 10286/2001 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Executor: AD SNOOK, PO Box 33, FLORIDA HILLS, 1716. (THE STAR - 28/03/2002)
DU BRUYN  JOHANNES JAMBUS Id: 280113 5090 081 Laaste adres: KORTSTRAAT 23, HENDRINA, Mpumalanga provinsie. + 5/02/2002 Nagelate gade: ALETHA SOPHIA DU BRUYN Id: 320520 0099 085 Boedelnommer: [nie gepubliseer nie]:- ABSA TRUST BPK POSBUS 1081 KEMPTONPARK 1620 TEL: 011 975-8175 FAKS: 011 394-3115 (Beeld - 28/03/2002)
DU PLESSIS  JOHANNA DU TOIT, during sequestration residing within the district of Pretoria. Estate Number: T4524/98 (First Liquidation, Distribution and Contribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
DU PLESSIS  LEROY Id: 541115 5075 084. Laaste adres: KORHAANSTRAAT 22, SUNWARD PARK, BOKSBURG, Gauteng provinsie. + 8 JULIE 1996. Boedelnr: 13419/96 (Eerste en Finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
DU PLESSIS  WESSEL JOHANNES JACOBUS Id: 341009 5013 080. Laaste adres: ODENDAALLAAN 53, UITBREIDING 16, WITBANK, Mpumalanga provinsie. + 18 AUGUSTUS 2001. Nagelate gade: HENDRINA JOHANNA DU PLESSIS Id: 361120 0005 081. Boedelnr 18739/01 (Eerste an Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
DU PLESSIS  WILLEM JACOBUS + 29.11.2001. Id: 381003 5179 083. Last address: 26 Mountain View Avenue, Aldara Park, Randburg, Gauteng Province. * 3 October 1938. Surviving spouse: Catherine Lee En Fah Du Plessis Kuala Lumpur, Malaysia. Estate No: 2023/02. (The Citizen - 28/03/2002)
DU PLOOY  ELLEN CAROLINE Id: 220714 0022 087 Laaste adres: HERFSLAND OUETEHUIS, ASTON MANOR, KEMPTON PARK, Gauteng provinsie. + 23/01/2002 Boedelnommer: [nie deur ABSA TRUST BPK gepubliseer nie, maar by Meesterskantoor gespoor]: 4714/02. (Beeld - 28/03/2002)
DU TOIT  LEON MURRAY * 4 MAY 1962 ID: 620504 5026 084. LAST ADDRESS: 9 FARADAY STREET, DUNCANVILLE, VEREENIGING, GAUTENG PROVINCE. + 3 MARCH 2001. ESTATE NO: 4542/01. EXECUTOR: MICHAEL MURRAY DU TOIT C/O P O BOX 811, FLORIDA, 1710. (THE STAR - 28/03/2002)
EBRAHIM  ABDUL KUDOOS Id: 501013 5014 086 ± 16/0212002 Last addr ss: 303 CORON PARK, SECUNDA, district of Evander, Mpumlanga province. Surviving spouse: SATHOOL EBR HIM Id: 551010 0142 085 Estate No. [not published by ABSA TRUST LTD, but traced at Master’s Office]: 6444/02. (Beeld - 28/03/2002)
EDEN  KENNETH ROBSON. RESIDED WITHIN THE DISTRICT OF RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 11153/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
ELLIOT  DAVID JOHN, ongetroude Busbestuurder, woonagtig by Bloukraanlaan 97, Putfontein, Benoni, Gauteng provinsie, Applikant in ‘n ex-parte aansoek op 23.04.2002, of so spoedig daarna as wat die saak verhoor kan word, by die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Transvaalse Provinsiale Afdeling, Pretoria, om die aanname van die oorgawe van die aansoeker se boedel as dié van ‘n skuldenaar. (The Citizen - 28/03/2002)
ELS  GERT DANIEL Id: 220106 5042 089 Laaste adres: HARRY SMITSTRAAT 8, SOUTH HILLS, JOHANNESBURG. + 6102/2002. Boedelnommer [nie deur ABSA TRUST BPK gepubliseer nie, maar by Meesterskantoor gespoor]: 4705/02. (Beeld - 28/03/2002)
Emerson  Irene Grace - see: BELL, IRENE GRACE
ENGELBRECHT  CORNELIUS JOHANNES Id: 261201 5015 084. Last address: 576 Exmoor Turn, Florida Hills, Roodepoort, Gauteng Province. Estate Number: 16496/01 (First Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
EVANS  PEGGY ELAINE. ESTATE NO: 178/02. * 25/10/1918 ID: 18125 0056 083 + 25/11/2001. LAST ADDRESS: 76B SIGLING ROAD, RIVONIA, JOHANNESBURG. (THE STAR - 28/03/2002)
EVANS  PETER JOHN ROBERT Id: 710331 5059 084. Last address: 18 ISLAND COVE, TIN ROAD, BROMHOF, RANDBURG, Gauteng provinsie. Estate number: 13579/99 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
FERREIRA  M and M E FERREIRA, during sequestration residing within the district of Vanderbijlpark, Gauteng Province. Estate Number: T616/01 (Amended First and Final Liquidation-, Distribution and Contribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
FILMATER  ISAK HAMILTON and LYNETTE FILMATER, during sequestration residing within the district of Delareyville, North West Province. Estate Number: T4915/01 (First Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
FINNEMORE  THOMAS CHARLES ID: 210104 5015 082. WAS A PENSIONER OF 16 SUMMER GLADES, LAKEFIELD, BENONI, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 14624/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 28/03/2002)
FOURIE  ABRAHAM CHRISTIAAN * 16/04/1920 Id: 160420 5019 084. Laaste adres: PLAAS HARTEBEESPOORT, MAMOGALESKRAAL, distrik Brits, Noordwesprovinsie. + 14/09/2001. Nagelate gade: SUSANNA JACOMINA FOURIE * 22/01/1947 Id: 470122 0120 082. Boedelno.: 16507/01 (Beeld - 28/03/2002)
GANASEN  MOGAMBAL Id: 530715 0200 081 + Pretoria 15 December 2001. Was married to LOGANATHAN GANASEN. Last address: 14 Andesite Avenue, Zwartkop, Pretoria. Estate No 2614/02. (PRETORIA NEWS - 28/03/2002)
GASS  SIEGFRIED BERNHARD Id: 140905 5015 087. Laaste adres: BETERSKAPWOONSTEL 35, HANNYSTRAAT 930, CLAREMONT, PRETORIA. + 13/11/2001. Boedelnr.: 21030/01 (Eerste en Finale likwidasie- en distribusierekening) (Beeld - 28/03/2004)
GEBHARDT  MARGARET PATRICIA Id: 180302 0017 089 Last address: 39 DE VILLIERS STREET, MARLANDS, district of Germiston, Gauteng Province. Estate No. [not published]:- EXECUTOR: ABSA TRUST LTD P O BOX 1081, KEMPTON PARK, 1620 TEL: 011 975-8175 FAX: 011 394-2231 (Ref: Mrs C Moolman) (Beeld - 28/03/2002)
GERICKE  F W and A M, during sequestration residing within the district of Polokwane (ex-Pietersburg), Limpopo Province. Estate Number. T488/00 (Redrawn First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
GEYER  GRAHAM COLLEN + 16/02/2002 ID: 371 108 5070 083. LAST ADDRESS: 323 MAIN REEF ROAD, WENTWORTHPARK, KRUGERSDORP, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 4042/02. (THE STAR - 28/03/2002)
GEYSER  J J and A Geyser, during sequestration residing within the district of Pretoria. Estate No,: T2937/00 (First and Final Liquidation, Distribution and Contribution Account). (Beeld & The Citizen - 28/03/2002)
GILBERT  EDWARD CLIVE Id: 361008 5034 083, Pensioner of 10 Bach Street, Whitfield, Boksburg, Gauteng Province. Surviving spouse: Joyce Gilbert. Estate No: 18315/01. (The Citizen 28/03/2002)
GIOIA  GEORGE JOSEPH * 03/02/1922 Id: 220203 5041 003. Last address 701 GIRALDA FLATS, 230 STEGER STREET, GROENKLOOF, Pretoria. + 29 MAY 2001. Estate No: 9031/01. Executor: Janse Gioia, PO Box 16614, Lyttelton, 0140. (Beeld - 28/03/2002)
GRAHAM  CATHERINE ELIZABETH Id: 180701 0028 089 Last address: 1 SUMMERFIELD PARK, CARLTON STREET, JUKSKEI PARK, Randburg, Gauteng Province. Estate No. [not published by ABSA TRUST LTD, but traced at the Master’s Office]: 4736/02. (Beeld - 28/03/2002)
GRASS  STEVEN Id: 701119 5054 085 * 19/11/1970 + 12/05/2000.. Last address: 401 Odile Street, Eersterust, Pretoria. Surviving spouse: SHARON GRASS Id: 701001 0008 086 * 01/10/1970. Estate No 1518/02. (PRETORIA NEWS - 28/03/2002)
GREEFF  ANDRE + 26 AUGUSTUS 2001 ld: 421013 0024 088. Laaste adres: Hoewe 3,. PLAAS WERKSAAM, distrik Nelspruit, Mpumalanga provinsie. Boedelnr: 14843/01 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Beeld - 28/03/2002)
GREENFIELD  JUNE BEVERLEY * 17/10/1951 Id: 511017 0055 083 + 15/11/1999. Last address: 72 Bantam Drive, Blairgowrie, Randburg, Gauteng Province. Estate No: 13125/00 (Amended First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)
GRENFELL  BASIL ERIC Id: 210415 5031 089. Last address: 53 Renaissance Village, Glenvista, Johannesburg. Estate No 1558/01. (The Citizen - 28/03/2002)
GROENEWALD  JOHANNA DOROTHEA Id: 250202 0018 084, Huisvrou van KENNETHLAAN 43, HOMESTEAD, PRIMROSE, distrik Germiston, Gauteng provinsie. Nagelate gade: RUDOLPH JACOB FRANCOIS GROENEWALD. Boedelnommer: 602/02. (Beeld - 28/03/2002)
GROBBELAAR  LEON ANDRÉ Id: 570531 5024 082. Laaste adres: AGTSTE LAAN 28, ROODEPOORT-NOORD, Gauteng provinsie. + 10/02/2002. Nagelate gade: HESTER CORNELIA GROBBELAAR Id: 710327 0034 080. Boedelnommer: [ nie gepubliseer nie]:- ABSA TRUST BPK POSBUS 11181 KEMPTON PARK, 1620 TEL: 011 975-6175 FAKS: 011 394-3115 (Beeld - 28/03/2002)
GULTIG  D A and R GULTIG, during sequestration residing within the district of Pretoria. Estate No.: T4338/99 (Supplementary First and Final Liquidation, Distribution and Contribution Account). (The Citizen - 28/03/2002)