DECEASED ESTATES ADVERTISED 1 MARCH 2002 (A-L)
This bulletin carries estate numbers allocated by the following division of the Office of the Master of the High Court, South Africa:
PRETORIA Office of the Master of the High Court Estates advertised for deceased persons who died in the Gauteng Province, Limpopo Province (ex-Northern Province), Mpumalanga Province, and in the Province of the North West.
ACKERMANN  HELENA SUSANNA. Id: 161005 0039 085. + 16 MEl 2000. Laaste adres: OAKLAAN 136, MARLANDS, GERMISTON, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 8181/00 (tweede en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: GERMISTON. (Beeld - 01/03/2002).
ACKERMAN  JOHANNES JOZEF MARTHINUS, ID: 400221 0041 085. + 21/05/2001. Gade: WILLEM COENRAAD ACKERMAN. ID: 390818 5039 089. + 21/05/2001 (gelyktydige afsterwe). Laaste adres van beide: DUIKERLAAN 304B, SWARTKOP UITBREIDING 7, CENTURION, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 10682/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 01/03/2002).
ACKERMANN  SUSARA SOPHIA. ID: 160711 0027 084. Laaste adres: BEREA WOONSTELLE 206, VAN DER WALTSTRAAT, PRETORIA. Boedelnommer: 16233/01 (gewysigde likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
ACKERMANN  WILLEM COENRAAD. ID: 390818 5039 089. + 21/05/2001. Gade: JOHANNES JOZEF MARTHINUS ACKERMAN, ID: 400221 0041 085. + 21/05/2001 (gelyktydige afsterwe). Laaste adres van beide: DUIKERLAAN 304B, SWARTKOP UITBREIDING 7, CENTURION, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 10681/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 01/03/2002).
AIREY  JOHN PETER. ID: 400117 5045 180. Last address: 41 VAN WYK LOUW DRIVE, PARKRAND, BOKSBURG, GAUTENG PROVINCE. Estate Number: 4680/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: BOKSBURG. (Beeld - 01/03/2002).
ALBERTS  LOUIS JACOBUS. Id: 240606 5012 [laaste 3 syfers nie gepubliseer nie]. * 06/06/1924. Laaste adres: HARRINGTONSTRAAT 45, BRITS, NOORDWES PROVINSIE. + 10 AUGUSTUS 2001. Boedelnommer: 17062/01. (Beeld - 01/03/2002).
ALMENDRO  DAVID JOHN. ID: 760208 5031 082. * 8 FEBRUARY 1976 + 7 JULIE 2001. Last town of residence: ALBERTON, GAUTENG PROVINCE. Surviving spouse: KRIZINDA ALMENDRO (Born GREEF), ID: 760914 0008 088. Estate Number: 12094/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Executor: Stanley Desmond Almendro, PO Box 1466, Alberton, 1450. Tel: 082 800 0151 or 013 933 3331 (W). (Beeld - 01/03/2002).
ANDERSON  NEVILLE IVOR. Estate Number: 20068/01. Last address: 66 Figulus Street, West Krugersdorp, Gauteng Province. (The Citizen - 01/03/2002).
ANSTEY  PETER REGINALD. Estate No: 17486/01. * 15/08/1941 + 08/10/2001. Id: 410815 5059 188. Last address: 16 Katdoring Street, Randburg Ridge Extension 1, Randburg. Executor: Pauline Anstey, 15 Rosyntjiebos Drive, Randpark Ridge Extension 41, 2194. (The Citizen - 01/03/2002).
AUGUSTYN  ADRIAAN JOHANNES. ID: 501017 5047 087. Laaste adres: DE MEERSTRAAT 117, BENDORPARK UITBREIDING 7, BENDOR, PIETERSBURG, LIMPOPO (ex-Noordelike) PROVINSIE. Boedelnommer: 16575/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PIETERSBURG. (Beeld - 01/03/2002).
BADENHORST  MARIA SUSANNA MAGRIETA. ID: 371208 0026 088. Laaste adres: PARK ACRES 5, SALDANASTRAAT 309, GARSFONTEIN, PRETORIA. Boedelnommer: 20073/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
BADENHORST  PAUL JOHANNES. Id: 030704 5006 086. * 1903/07/04. Boedelnommer: 13334/01. Laaste adres: Huis 14C, Drie Riviere Aftreeoord, Busheestraat, Vereeniging, Gauteng provinsie. (Eerste en finale likwidasie- en distribusierekening.) Landdros: Vereeniging. (The Citizen - 01/03/2002).
BAKER  MARGARET CHESMER. ESTATE NO: 165/02.. * 11/1/1917 [sic]. ID: 170110 0025 089 [sic]. LAST ADDRESS: PROTEA RETIREMENT VILLAGE, CHURCHILL AVENUE, PRIMROSE, GERMISTON, GAUTENG PROVINCE. + 30/11/2001. (THE STAR - 01/03/2002).
BARNARD  MARIA MAGDALENA. ID: 290925 0042 082. Laaste adres: VARINGSTRAAT 18, HOMELAKE, RANDFONTEIN, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 912/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: RANDFONTEIN. (Beeld - 01/03/2002).
BARRETT  PHILLIPPINA JOHANNA. ID: 351224 0004 086. + 27 NOVEMBER 2001. Laaste adres: PLAAS KOEDOESFONTEIN, DISTRIK POTCHEFSTROOM, NOORWES PROVINSIE. Boedelnommer: 20443/2001. (Beeld - 01/03/2002).
BAUTSCH  JOACHIM MARTIN. ID: 211010 5043 181. Laaste adres: HERFSOORD, SUIKERBOSLAAN 3, VANDERBIJLPARK, GAUTENG PROVINSIE. Nagelate gade: ANNA KATHARINA BAUTSCH, ID: 230810 0026 181. Boedelnommer: 20631/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: VANDERBIJLPARK.. (Beeld - 01/03/2002).
BEGUIN  MARIE. * 18/07/1911. ID: 110718 0018 188. + 24/09/2001. LAST ADDRESS: 220 SAN SARENO, FLEMING ROAD, BRYANSTON, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 16800/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: RANDBURG. (THE STAR - 01/03/2002).
BEKKER  DIEDERICK JOHANNES. Id: 200606 5005 089. Nagelate gade: MAGRIETHA JOHANNA ELIZABETH BEKKER, Id: 230803 0006 006. Laaste adres: VREDENBURGSTRAAT 64, POTGIETERSRUS, LIMPOPO (ex-Noordelike) PROVINSIE. Boedelnommer: 2084/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: POTGIETERSRUS. (Beeld - 01/03/2002).
BEKKER  JURIE JAN. ID: 400815 5008 088. Laaste adres: PLOT 2, KENDAL, MPUMALANGA PROVINSIE. Nagelate gade: MARA ELIZABETH BEKKER (gebore VORSTER), ID: 450503 0036 085. Boedelnommer: 13202/00 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: WITBANK. (Beeld - 01/03/2002).
BENNETT  OLIVE MARY. Estate No. 18896/01. Id: 210102 0057 083. + 20 August 2001. Last address: Ekklesia Park Old Age Home. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Johannesburg. (The Citizen - 01/03/2002).
BENNETTS  ROY CHARLES. * 26/03/1938. ID: 380326 5063 184. + 19/06/2000. LAST ADDRESS: 42A SECOND AVENUE, WESTDENE, JOHANNESBURG. ESTATE NO: 9764/00 (SECOND AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: JOHANNESBURG. (THE STAR - 01/03/2002).
BERGH  JACOBUS CHRISTIAAN. ID: 211014 5052 085. * 14 OKTOBER 1921 + 20 OKTOBER 2001. Laaste adres: KINGFISHER RYLAAN 27, INCHANGA VILLAGE, INCHANGA, KWAZULU-NATAL PROVINCE. Nagelate gade: VALENCIA ETHEL BERGH, * 9 APRIL 1927, ID: 270409 0052 080. Boedelnommer: 18893/01. Eksekuteur: Valencia Ethel Bergh, Posbus 912-1049, Silverton Pretoria 0127. (Beeld - 01/03/2002).
BERGH  JOSEPHINE HILDA. ID: 201004 0044 080. Laaste adres: HAVEMANWEG 26, MONTANA, PRETORIA. Boedelnommer: 16145/00 (gewysigde eerste en finale likwidasie- em distribusierekening). Landdros: PRETORIA-NOORD. (Beeld - 01/03/2002).
BERNSTEIN  KURT MANUEL. ESTATE NO: 1295/02. * 3 APRIL 1910. ID: 100403 5026 088. LAST ADDRESS: B11 GOLDEN ACRES, 85 GEORGE AVENUE, SANDRINGHAM, JOHANNESBURG. + 16 JANUARY 2002. (THE STAR - 01/03/2002).
BESTER  VALERIE. ID: 361213 0029 084. + 13/12/2001. Last address: 4 THE TILES, 112 ALCADE ROAD, LYNNWOOD GLEN, PRETORIA. Estate No 1763/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
BETTLE  FREDERICK WILLIAM. * 25.6.1912. ID: 120625 5075 188. + 15.8.2001. LAST ADDRESS: 22 LA TOPAZ, TOPAZ PLACE, MAYFIELD PARK, JOHANNEBSURG. ESTATE NO: 15507/01 (FIRST and FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: JOHANNESBURG. (THE STAR - 01/03/2002).
BEYTELL  CHRISTINA GERTRUIDA. ID: 180115 0015 089. + 3 JULIE 1998. Weduwee. Laaste adres: KRONENDAL 650, PRETORIUSSTRAAT, ARCADIA, PRETORIA. Boedelnommer: 14424/00 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 01/03/2002).
BEZUIDENHOUT  HENDRIK LODEWIKUS. ID: 280615 5097 007. + 7 DESEMBER 2001. Laaste adres: SILICONSTRAAT 97, PROKLAMASIEHEUWEL, PRETORIA. Nagelate gade: MARIA BEZUIDENHOUT. Boedelnommer: 348/02. (Beeld - 01/03/2002).
BEZUIDENHOUT  HENRIETTE LOUISE. ID: 510925 0105 081. Laaste adres: KERKSTRAAT 72, BRITS, NOORDWES PROVINSIE. Nagelate gade: JOHAN WILLEM ADRIAN BEZUIDENHOUT, ID: 460411 5060 001. Boedelnommer: 17512/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening), Landdros: BRITS. (Beeld - 01/03/2002).
BLANE  MARIAN EDNA. ESTATE NO: 4167/01. * 27/01/1909. ID: 090127 0001 083. LAST ADDRESS: RUSOORD OLD AGE HOME, LYDENBURG, MPUMALANGA PROVINCE. + 16 FEBRUARY 2001. (THE STAR - 01/03/2002).
BLANKENSTEIN  RIVA BERYL. Estate No. 17500/01. * 02/02/1927. Id: 270202 0041 009. + 07/10/2001. Last address: Silwood Lodge, Bramley, Johannesburg. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Johannesburg. (The Citizen - 01/03/2002).
BLOCH  ESTHER. ESTATE NO: 11029/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: JOHANNESBURG. (THE STAR - 01/03/2002).
BODENSTEIN  JOHANNES PIETER. ID: 180308 5035 083. * 08/03/1918. Boedelnommer: 6966/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
BOSHOFF  FLORIS. Id: 300509 5043 085. Was getroud buite gemeenskap van goedere. Laaste adres: PLAAS SWARTFONTEIN, BETHAL, MPUMALANGA PROVINSIE. + 13/05/2000. Boedelnommer: 7706/00 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BETHAL. (Beeld - 01/03/2002).
BOTHA  BERENDINA JACOBA PETRONELLA. ID: 460317 0024 084. Laaste adres: BARENDSTRAAT 5, WESTONARIA, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 10165/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: CARLETONVILLE. (Beeld - 01/03/2002).
BOTHA  JOHANNES CHRISTOFFEL. ID: 390801 5010 086. Laaste adres: KLARERSTRAAT 9, RISIVILLE, VEREENIGING, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 19090/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: VEREENIGING. (Beeld - 01/03/2002).
BOTHA  PAUL JOHANNES. ID: 430218 5047 087. Laaste adres: KAMEELDRIF LANDBOUHOEWES, HERCULES, PRETORIA. Boedelnommer: 645/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
BOTHA  THEUNIS JACOBUS. ID: 181020 5043 087. Laaste adres: PRINCESS CHRISTIAN HOME, MIDDELSTRAAT, MUCKLENEUK, PRETORIA. Boedelnommer: 757/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
BOTHMA  PETRUS JOHANNES. Id: 351109 5020 080. Nagelate gade: ANNA KATHARINA BOTHMA, Id: 490330 0039 089. Laaste adres: BOEKENHOUTSTRAAT 11, VANDYKPARK, BOKSBURG, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 20414/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BOKSBURG. (Beeld - 01/03/2002).
BOTHMA  WILLEM. ID: 250224 5006 088. Laaste adres: LUNAPARK 3, LUCESTRAAT 233, SINOVILLE, PRETORIA. Boedelnommer: 20503/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
BOULAND  KATHLEEN MARY. ID: 360831 0050 080. + SPRINGS 27 FEBRUARY 2001. LAST ADDRESS: 41 DERBY AVENUE, SPRINGS EXTENSION, SPRINGS. ESTATE NO: 5352/2001 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Springs. (THE STAR - 01/03/2002).
BRADFIELD  HENDRINA WILLEMINA. * 29/10/1904. ID: 041029 0029 082. + 30/11/2001. LAST ADDRESS: IMPANGELA LODGE, BRYANSTON, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 20635/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: RANDBURG. (THE STAR - 01/03/2002).
BRIGGS  ROBIN CAMPBELL RAWDON. + 05/01/2002. ID: 390810 5111 083. Laaste adres: 50 MACADAMIA VILLAGE, WHITE RIVER, MPUMALANGA PROVINCE. Estate Number: 1960/02. (Beeld - 01/03/2002).
BRITZ  LOUIS. Id: 650311 5038 082. * 11 MAART 1965. Laaste adres: 33 ASHWEG, PRIMROSE, GERMISTON, GAUTENG PROVINSIE. + 3 JUNIE 2000. Boedelnommer: 9762/00 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: GERMISTON. (Beeld - 01/03/2002).
BROOK  ARTHUR DOUGLAS. Id: 171202 5011 080. Pensioner. Last address: 13 East Lane, Shady Woods Retirement Village, 56 Kelly Road, Bromhof, Randburg, Gauteng Province. Estate No 20711/01. (The Citizen - 01/03/2002).
BUERMANN  EGON FREDERIK WOLFGANG. ID: 370708 5041 082. Laaste adres: PINELAAN 129, BRONBERRICK, CENTURION, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 10693/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
BURGER  ROELOF JACOBUS. ID: 790103 5059 080. Laaste adres: ABSA WOONSTEL 7, H.V RHINO EN ZEBRASTRAAT, MALELANE, MPUMALANGA PROVINSIE. Boedelnommer: 6389/01 (gewysigde likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BARBERTON. (Beeld - 01/03/2002).
BUSHNEY  RICHARD CALVIN. * 24 SEPTEMBER 1945. ID: 450924 5113 002. Last address: 10 SANTAVO, NORTH ROAD, GLEN MARAIS EXTENSION 1, KEMPTON PARK, GAUTENG PROVINCE. Estate No 913/2002. (Beeld - 01/03/2002).
BUTTKEWITZ  HEINZ-WOLFARD. Id: 430917 5089 185. Last address: 58 Crawfird Manor, Douglasdale, Randburg, Gauteng Province. Surviving spouse: Linda-Ann Buttkewitz, Id: 650713 0096 082. Estate No: 8310/00 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Randburg. (The Citizen - 01/03/2002).
BUTLER  THOMAS. Id: 360521 5019 087. Laaste adres: MARTJIELAAN 60, BRITS, NOORDWES PROVINSIE. Oorlewende gade: PETRONELLA WILHELMINA BUTLER, Boedelnommer: 3287/97 (aanvullende eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BRITS. (Beeld - 01/03/2002).
CAIN  GEORGE. ESTATE NO: 16259/01. * 17/7/1910. ID: 100717 5040 009. LAST ADDRESS: 121 TAMBOTI ROAD, BLUE HILLS AGRICULTURAL HOLDINGS, MIDRAND, GAUTENG, PROVINCE,. SOUTH AFRICA. + 22/08/2001. (THE STAR - 01/03/2002).
CAINE  JOHN RONALD. * 23/09/1951 + 03/12/2001. Id: 510923 5155 086. Last address: 135 Vleiloerie, 22 Gaine Street, Kilnerpark, Pretoria. Estate Number: 920/02. (The Citizen - 01/03/2002).
CARR  ESMEY GODWIN. ESTATE NO: 1946/01. * 26/07/1916. ID: 160726 0059 101. + 14/01/2002. LAST ADDRESS: GOLDEN HARVEST FRAIL CARE CENTRE, RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. (THE STAR - 01/03/2002).
CHASE  CALVIN MAX. ID: 145-38-3477. + 4 November 1988. Last address: 7 Reids Ferry Court, New Jersey, United Sstates of America. Estate No 14444/2001 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (PRETORIA NEWS - 01/03/2002).
CHESNY  ILSE MARIE. ID: 200901 0036 001. LAST ADDRESS: 98 PUTTICK AVENUE, SUNDOWNER. ESTATE NO: 19025/00 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Randburg. (THE STAR - 01/03/2002).
CHILOANE  CLICKY MATOME. ID: 710202 5611 085. Laaste adres: STAND 104, PHIRING, OHRIGSTAD, MPUMALANGA PROVINSIE. Boedelnommer: 15239/00 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: LYDENBURG. (Beeld - 01/03/2002).
CHRISTENSEN  DAPHINE VIOLET. ESTATE NO: 12973/01. * 27/08/1926. ID: 260827 0045 089. LAST ADDRESS: 50 KINGFISHER STREET, HORIZON PARK, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. + 14/07/2001. (THE STAR - 01/03/2002).
CHRISTIE  DOROTHY MARGARET. Id: 130726 0048 002. + 22nd November 2001. Last address: 80 Newlands Park, Gloxinia Avenue, Newlands, Pretoria. Estate No 170/02. (PRETORIA NEWS - 01/03/2002).
CHURCHES  JOHN AUBERON. Id: 170227 5042 083. Pensioner. Last address: 81 Elm Park Retirement Village, Suzanne Crescent, Northcliff, Johannesburg. Estate Number: 12967/01 (First Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Johannesburg. (The Citizen - 01/03/2002).
CILLIERS  ALEXANDER JOHANNES. ID: 241214 5034 083. Laaste adres: MADELINESTRAAT 37, FLORIDA, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 1889/00 (gewysigde likwidasie- en distribusierekening). Landdros: ROODEPOORT. (Beeld - 01/03/2002).
CILLIERS  H. C. ID: 421207 0048 084. Laaste adres: LITTLE EDEN 24, NOORDHEUWEL, KRUGERSDORP, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 7666/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: KRUGERSDORP. (Beeld - 01/03/2002).
CLAASSEN  BRENDA EMMA. Id: 460722 0064 081. Nagelate gade: MICHAEL HENRY CLAASSEN, Id: 430307 5060 081. Laaste adres: GLAMORGANLAAN 32, BRAKPAN, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 16814/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BRAKPAN. (Beeld - 01/03/2002).
CLAMP  BRIAN. Id: 390426 5034 108. Was retired. Last address: 7 SUNNING WAY, KELVIN, SANDTON, GAUTENG PROVINCE. Estate No 14230/01 (Amended First and Final Liquidation and Distribution Account). Landdros: JOHANNESBURG. (Beeld - 01/03/2002).
CLINGEN  IGNATIUS MICHAEL. ID: 480626 5085 080. Last address: ARCON HEIGHTSTRAAT 407, VEREENIGING, GAUTENG PROVINCE. Surviving spouse: MARIA JOHANNA CLINGEN, ID: 490131 0134 007. Estate number: 15933/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: VEREENIGING. (Beeld - 01/03/2002).
COETSER  PHILIPPUS JEREMEIHS. ID: 310913 5040 083. + 19/10/01. Laaste adres: BEN VILJOENSTRAAT 443, PRETORIA-NOORD, PRETORIA. Nagelate gade: DINA MARGARET COETSER, ID: 330716 0078 081. 653/02. (Beeld - 01/03/2002).
COETZEE  CHRISTINA HERMINA. Id: 280109 0031 088. Laaste adres: PLAAS RIETFONTEIN, COLIGNY, NOORDWES PROVINSIE. Boedelnommer: 9424/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: COLIGNY. (Beeld - 01/03/2002)..
COETZEE  HENDRIK JOHANNES. Id: 430614 5082 084. Laaste adres: ANNWEG 91, OLIFANTSFONTEIN, GAUTENG PROVINSIE. + 28 FEBRUARIE 2001. Nagelate gade: SONJA ZELDA COETZEE, Id: 501221 0089 082. Boedelnommer: 10437/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: KEMPTON PARK. (Beeld - 01/03/2002).
COHEN  MANNIE. ID: 140328 5025 081. + 20/08/1999. Last address: C32 SUMMERFIELD, CARLTON STREET, SUNNINGHILL, SANDTON, GAUTENG PROVINCE. Estate Number: 18308/99 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: RANDBURG. (Beeld - 01/03/2002).
COLBURN  GEOFFREY. Id: 210828 5023 080. + 18/01/2002. Last address: 601 Viata Villa, 381 Jorissen Street, Sunnyside, Pretoria. Estate No 2438/2002. (PRETORIA NEWS - 01/03/2002).
COLEMAN  VALANCE MOSS. Estate Number: 1939/02. + 11/01/2002. Id: 230816 5015 087. Last address: 14 Naude Street, Rayton, Gauteng Province. * 16/08/1923. (The Citizen - 01/03/2002).
COLMEGNA  TRENTO GUISEPPE. ID: 160623 5005 082. * 1916/06/23 + 05/12/2001. WAS MARRIED. LAST ADDRESS: KENT PLACE, VENUS STREET, BIRDHAVEN, JOHANNESBURG. ESTATE NO: 1284/02. Executor: PAT COLMEGNA, P O BOX 7274, HALFWAY HOUSE 1685, TEL: 082 453 3027. (THE STAR - 01/03/2002).
COMBRINK  JOHN HENDRIK. ld: 290708 5019 085. Laaste adres: MARBORESTRAAT 10, IMPALA PARK, BOKSBURG, GAUTENG PROVINSIE. + 29/01/2002. Boedelnommer: [nie gepubliseer nie:-ABSA TRUST BEPERK, POSBUS 1081, KEMPTON PARK 1620. TEL: 975-8175, FAKS: 3943115 (ALR) 24974.] (Beeld - 01/03/2002).
CONRADIE  DIRK CORNELIS UYS. ID: 231105 5009 087. Laaste adres: OOSTVALLEI AFTREEOORD 4, GARSFONTEIN, PRETORIA. Boedelnommer: 12958/01 (gewysigde likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
CONRADIE  SUSANNA CLARINA ELIZABETH. ID: 190311 0011 081. Laaste adres: WITFIELD AFTREEOORD 8, KETTLESSTRAAT, WITFIELD, BOKSBURG, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 21094/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening), Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
COOK  BRIAN HERBERT. Estate No: 15760/99. + 20 August 1999. Id: 471027 5062 081. Last address: 27 Vogelman Street, Albermarle Ext 2, Germiston, Gauteng Province. (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Germiston. (The Citizen - 01/03/2002).
CORNALL  DOROTHY MAY. Id: 261030 0075 185. Last address: 5 NEWBERRY STREET, BRACKENDOWNS, ALBERTON, GAUTENG PROVINCE. + 15 JULY 2001. Estate. 14179/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: ALBERTON. (Beeld - 01/03/2002).
CORREIA  JOSE DE ABREU. ESTATE NO: 2419/02. (THE STAR - 01/03/2002).
COX  FRANCINA JOHANNA (Gebore ENGELBRECHT). * 1915/03/11 + 2001/10/16. Id: 150311 0010 081. Laaste adres: Roodeplaat 293, Roodeplaatdistrik, Pretoria. Boedelnommer: 18264/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 01/03/2002).
COULTER  ROBERT ANDREW MUNCE. Id: 321001 5006 184. Last address: 16 Gando Crescent, Bonaero Park, Kempton Park. Estate No: 591/02. (The Citizen - 01/03/2002).
CRANE  PHYLLIS JANE. Id: 140517 0038 004. Last address: Unit G3, St Georges Village, Economides Road, Bedfordview, Gauteng Province. Estate Number: 18374/00. (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Germiston. (The Citizen - 01/03/2002).
CROSS  HAZEL EDNA. Estate Number: 625/2002. Id: 130530 0056 001. Last address: 19 Hillside Road, Westville, Durban. + 13/11/2001. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Durban. (The Citizen - 01/03/2002).
CULLEN  JAMES WILLIAM. + 09/09/2001. Id: 230325 5008 084. Last address: 26 Creden Hill, Clarence Avenue, Craighall Park, Johannesburg. Estate No: 17548/01 (Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Johannesburg. (The Citizen - 01/03/2002).
DA SILVA  AUGUSTO GOMES. ID: 360112 5057 085. Last address: 261 CHRISTOFFEL STREET, PRETORIA WEST, PRETORIA. + 29/11/2001. Surviving spouse: CELESTINO PINTO COELHO DA SILVA, * 18/08/1935, ID: 350818 0043 084. Estate No 1700/02. (Beeld - 01/03/2002).
DA SILVA  ISABELLA JOHANNA. ID: 231104 0051 087. Laaste adres:BUDDSTRAAT 4, VANDERBIJLPARK, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 19035/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening).Landdros: VANDERBIJLPARK. (Beeld - 01/03/2002).
DA SILVA  JOSE LOURIVAL. Id: 440309 5122 182. Laaste adres: PLOT 112, AKASIASTRAAT, SUNDRA, MPUMALANGA PROVINSIE. + 03/07/1999. Nagelate gade: VALERIE ELIZABETH DA SILVA, * 02/08/1961, Id: 610802 0192 089. Boedelnommer: 12987/99 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 01/03/2002).
DA SILVA  PALMIRA GUEDES. Pensioner. Last address: Lisbon, Portugal. Estate Number: 700/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Johannesburg. (The Citizen - 01/03/2002).
DALTON  DIANA MARY. Id: 200512 0010 084. Last address: 27 ST MICHAEL’S VILLAGE, CORNELIUS STREET, WELTEVREDEN PARK, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. + 25 SEPTEMBER 2001. Estate Number: 18630/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: ROODEPOORT. (Beeld - 01/03/2002).
DANKWORTH  GREGORY LEONARD. + 09/12/2001. ID: 501211 5011 009. LAST ADDRESS: 32 10TH AVENUE, KEW, JOHANNESBURG. ESTATE NO: 596/02. (THE STAR - 01/03/2002).
DAVIDS  VERONICA IRENE. ESTATE NO: 1975/02. * 19 MAY 1969. ID: 690519 0092 084. LAST ADDRESS: 11 GEORGE WEIMERS, EXTENSION 6, ELDORADO PARK, JOHANNESBURG. + 26 NOVEMBER 2001. (THE STAR - 01/03/2002).
DE ABREU CORREIA - see also CORREIA.
DE BEER  MAGDALENA ELIZABETH PETRONELLA. ID: 380311 0033 085. * 11 MAART 1938 + 1 MAART 2002 [sic]. Laaste adres: PLOT 174, HONINGNESKRANS, HONEYVILLE, PRETORIA. Boedelnommer: 18983/99 [sic]. (Beeld - 01/03/2002).
DE BEER  PIETER JACOBUS. ID: 291023 5022 082. * 23 OKTOBER 1929 + 8 AUGUSTUS 2000. Nagelate gade: ANTOINETTA ALETTA DE BEER, * 22 DESEMBER 1927. Laaste adres: BRANDWAGSTRAAT 64, MEYERSPARK, PRETORIA. Boedelnommer: 17910/00. (Beeld - 01/03/2002).
DE BEER  RUDOLF JOHANNES. ld: 490113 5024 086. Was woonagtig te SMUTSLAAN 74, VEREENIGING, GAUTENG PROVINSIE. + Vereeniging 26 AUGUSTUS 2001. Boedelnommer: 17521/01. (Beeld - 01/03/2002).
DE BRITO  GREGORIO ESCORCIO. ESTATE NO: 2597/02. * 7 AUGUST 1932. ID: 320807 5053 187. LAST ADDRESS: 11 MENDRISO COMPLEX, CHOPIN ROAD, EDENVALE, GAUTENG PROVINCE. + 1 FEBRUARY 2002. (THE STAR - 01/03/2002).
DE BRUYN  SUSANNA CATHARINA. ID: 330703 0034 082. Laaste adres: BOGARTSTRAAT 9, VANDERBIJLPARK, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 154/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: VANDERBIJLPARK. (Beeld - 01/03/2002).
DE FREITAS  SOPHIA CAROLINE. ESTATE NO: 943/02. * 8/9/1928. ID: 280908 0085 089. LAST ADDRESS: 68 WILDEBEES STREET, GREENHILLS, RANDFONTEIN, GAUTENG PTOVINCE. + 24/09/2001. (THE STAR - 01/03/2002).
DE JAGER  JOHANNA CAROLINA. ID: 171105 0020 081. Laaste adres: MOONEENSTRAAT 13, VEREENIGING, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 21125/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening), Landdros: VEREENIGING. (Beeld - 01/03/2002).
DE KLERK  DANIEL CRONJE. ID: 481102 5086 089. Laaste adres: PORT ELIZABETHSTRAAT 3, EVANDER, MPUMALANGA PROVINSIE. Boedelnommer: 20424/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: EVANDER. (Beeld - 01/03/2002).
DE LANGE  FREDERICK WILHELM CHRISTIAAN. ID: 260514 5050 088. Laaste adres: COCHRANESSTRAAT 7, VENTERSDORP, NOORDWES PROVINSIE. Nagelate gade: ANNA MARIA DE LANGE, ID: 341221 0037 085. Boedelnommer: 12229/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: VENTERSDORP. (Beeld - 01/03/2002).
DE SARIGNY  RENE CHARLES ESTCOURT BARRIOS. ESTATE NO: 19982/01. * 1 APRIL 1946. ID: 460401 5150 084. LAST ADDRESS: 83 HEINE ROAD. LOMBARDY EAST, JOHANNESBURG. + 22 OCTOBER 2001. (THE STAR - 01/03/2002).
DE VILLIERS  JACOBUS GIDEON RETIEF. Id: 300612 5061 089. Laaste adres: HOEWE 59, BUYSCELIA LANOBOUHOEWES, VEREENIGING, GAUTENG PROVINSIE. + 22 NOVEMBER 2001. Nagelate gade: REHETTA JOSELINE TRUDY DE VILLIERS, ld: 360927 0060 085. Boedelnommer: 133/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: VEREENIGING. (Beeld - 01/03/2002).
DE VILLIERS  RAMON. Id: 380827 5015 082. Laaste adres: MIMOSALAAN 15, BIRCHLEIGH, KEMPTON PARK, GAUTENG PROVINSIE. + 01/01/2002. (Beeld - 01/03/2002).
DE WAAL  PIERRE. ID: 650806. 5225 084. Laaste adres: Brianstraat 31, Riviera, Pretoria. Nagelate gade: Ulrika Cornelia de Waal, Id: 660509 0038 084. Boedelnommer: 138/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: Pretoria. (Beeld - 01/03/2002).
DENEYSSCHEN  JOHANNES MATTHEUS. Id: 600511 5094 081. * 1960/05/11. + 2001/09/12. Laaste adres: VAN DEN BERGSTRAAT 219, DANVILLE, PRETORIA. Boedelnommer: 16261/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 01/03/2002).
DENNIS  WILLIAM GORDON. ESTATE NO: 14237/01. (First and Final Liquidation and Distribution Account). (THE STAR - 01/03/2002).
DEYSEL  ELLEN MARIA. ID: 149322 [sic] 0025 089. * 22/03/1914 + 21 NOVEMBER 2001. Laaste adres: VAN RENSBURG TEHUIS 41, VOM HAGENSTRAAT 501, PRETORIA-WES, PRETORIA. Boedelnommer: 1778/02. (Beeld - 01/03/2002).
DINER  SAMUEL JACOB. ESTATE NO: 2409/02. * 8 OCTOBER 1945. ID: 451008 5096 000. LAST ADDRESS: 102 BRETTON MANOR, KAPTEIJN STREET, HILLBROW, JOHANNESBURG. + 29 JANUARY 2002. (THE STAR - 01/03/2002).
DONALDSON  ROBERT McCALL. ESTATE NO: 1325/02. (THE STAR - 01/03/2002).
DOOGAN  JAN JACOBUS JOHANNES. ID: 780201 5022 082. * 1 FEBRUARIE 1978 + 2 FEBRUARIE 2002. Laaste adres: LIZLSTRAAT 12A, LAMANZI, REYNORIF, WITBANK, MPUMALANGA PROVINSIE. Boedelnommer: 2902/02. (Beeld - 01/03/2002).
DOOLA  YUSUF MAHOMED. ID: 291004 5090 089. Was married out of community of property. Last address: 37 Sweetpea Road, Bakerton Extension 2, Springs, Gauteng Province. + 30 April 2002 [sic - should be 2000]. Estate No: 12571/00 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Springs. (The Citizen - 01/03/2002).
DU BRUYN  ANNA MARIA. ID: 441215 0080 086. Laaste adres: BOUGENVILLA 10, PLOT 161, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINSIE. Nagelate gade: MICHAEL ADRIAN DU BRUYN, ID: 400313 5083 087. Boedelnommer: 21082/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: ROODEPOORT. (Beeld - 01/03/2002).
DU PLESSIS  JOSEPH ALBERTUS. + 29 AUGUSTUS 2000. Laaste adres: CONSTANCEWEG 2, BEDFORDVIEW, DISTRIK GERMISTON, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnornmer: 13813/00 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: Germiston. (Beeld - 01/03/2002).
DU PLOOY  HENDRIK LEENDERT. ID: 161013 5033 087. Laaste adres: PLAAS EENSAAMHEID, SWARTRUGGENS, NOORDWES PROVINSIE. Nagelate gade: JOHANNA HENDRINA CAROLINA DU PLOOY, ID: 300913 0018 086. Boedelnommer: 13187/01 (gewysigde likwidasie- en distribusierekening). Landdros: SWARTRUGGENS. (Beeld - 01/03/2002).
DU PLOOY  JOHANNA HENDRINA CAROLINA. ID: 300913 0018 086. Laaste adres: PLAAS EENSAAMHEID, SWARTRUGGENS, NOORDWES PROVINSIE. Boedelnommer: 13388/01 (Gewysigde likwidasie- en distribusierekening). Landdros: SWARTRUGGENS. (Beeld - 01/03/2002).
DU PREEZ  MARYNA. Id: 300503 006 080. Widow. + 30 December 2001. Last address: 128 Berg Artillery Road, Danville, Pretoria. Estate No [not published:- MORRIS POKROY, 1st Floor, Waterhouse Building, 531 Fehrsen Street, Brooklyn, Pretoria. (PRETORIA NEWS - 01/03/2002).
DU TOIT  JACOBUS DANIEL. ID: 420919 5070 084. Laaste adres: EEUFEESSTRAAT 212, PRETORIA-NOORD, PRETORIA. Boedelnommer: 10825/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA-NOORD. (Beeld - 01/03/2002).
DU TOIT  LOUIS GERHARDUS. ID: 110326 5007 089. Laaste adres: AZALEALAAN 5, RUSTENBURG, NOORDWES PROVINSIE. Nagelate gade: ANNA CECILIA MAGDALENA DU TOIT, ID: 180112 0005 087. Boedelnommer: 120/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening), Landdros: RUSTENBURG. (Beeld - 01/03/2002).
DU TOIT  MAGDALENA MARTHA. * 16 JANUARIE 1907. Id: 070116 0058 080. Laaste adres: RAVENSTRAAT 57, ELSPARK, GERMISTON, GAUTENG PROVINSIE. + 06/02/2001. Boedelnommer: 7926/01. (Beeld - 01/03/2002).
EL MESSAOUDI  EL MILOUDI. ID: 710507 5957 084. Last address: 17 HAMPTON COURT, ERASMUS AVENUE, EDENGLEN, EDENVALE, GAUTENG PROVINCE. Surviving spouse: CLAUDIANA JOHANNA EL MESSAOUDI, ID: 680421 0197 082. Estate No 231/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: GERMISTON. (Beeld - 01/03/2002).
ELS  HELEEN. ID: 641119 0007 008. Laaste adres: PIETER UYSLAAN 34, ALBERTON, GAUTENG PROVINSIE. + 20/02/2000. Nagelate gade: MARTHINUS CORNELIS ELS, * 06/10/1962, ID: 621006 5015 009. Boedelnommer: 16828/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: ALBERTON. (Beeld - 01/03/2002).
EMERY  HENRIETTA PHOEBE CATHARINA. Id: 390211 0010 083. Laaste adres: IRMASTRAAT 17, ROBERTSHAM, JOHANNESBURG. Boedelnommer: 325/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: JOHANNESBURG. (Beeld - 01/03/2002).
Engelbrecht  Francina Johanna - see: Cox, Francina Johanna.
ENGELBRECHT  GARY. Estate Number: 19310/01. Id: 601011 5072 087. Last address: 38 Ixia Road, Wychwood, Germiston, Gauteng Province. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Germiston. (The Citizen - 01/03/2002).
ENGELBRECHT  JAN WILLEM ADOLF. Id: 390510 5006 081. In lewe van: WOONSTEL NO 6, TRANSORANJE SKOOL, KERKSTRAAT 855, PRETORIA-WES. Boedelnommer: 18632/01 (eerste likwidasie- en distribusierekening). (Beeld - 01/03/2002).
ENRIGHT  MARIA MAGDALENA. ID: 491222 0019 089. Laaste adres: KINGFISHERLAAN 1, SAFARI TUINE, RUSTENBURG, NOORDWES PROVINSIE. Boedelnommer: 11313/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: RUSTENBURG. (Beeld - 01/03/2002).
ENSLIN  JOHANNA CATHARINA. ID: 281103 0061 087. Laaste adres: QUANTOCKWEG 64, SUIDHEUWELS, JOHANNESBURG. Boedelnommer: 10973/00 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: JOHANNESBURG. (Beeld - 01/03/2002).
ERASMUS  PETRUS ALBERTUS. ID: 200515 5008 06[sic]. Laaste adres: PIENAARLAAN 38, KEMPTONPARK, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 8245/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: KEMPTONPARK. Eksekuteur: S J A Erasmus, genoemde adres, Tel: 011 975 2686 (h) 011 826 1217 (W). (Beeld - 01/03/2002).
ERRINGTON  MAVIS JOHANNA. Id: 150727 0023 081. Last address: 189 Stanton Street, Kennilworth, Johannesburg. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Johannesburg. (The Citizen - 01/03/2002).
ERWEE  JUZEPPE JACOBUS VLOTMAN. * 24/07/1912. ld: 120724 5016 001. Laaste adres: HUIS DlEN BOTHMA, O’HARESTRAAT 5, JANSEN PARK, BOKSBURG-WES, BOKSBURG, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 16829/01. + 17/09/2001. (Beeld - 01/03/2002).
FELDMAN  JANIE JAIE. ID: 510402 0526 088. Laaste adres: GOEDEHOOP 811, REIGER PARK, BOKSBURG, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 15088/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BOKSBURG. (Beeld - 01/03/2002).
FELDMAN  RONALD. Id: 015854946 (Israel). Last address: Moshav Manof, Misgav, Israel. + 22 June 1998. Estate No: 18306/98. (The Citizen - 01/03/2002).
FERNANDES  LIONEL MURRAY. + 18/08/2001. ID: 271217 5158 086. LAST ADDRESS: 75 ARNHELM STREET, HAZEL PARK, GERMISTON, GAUTENG PROVINCE. WAS MARRIED TO GLADYS ETHEL DENISE FERNANDES, * 11/04/1930, ID: 300411 0345 085. ESTATE NO: 17261/01. (THE STAR - 01/03/2002).
FERREIRA  JOAQUIM DUARTE HORTA. ID: 610803 5202 108. LAST ADDRESS: 2 NEETHLING STREET, BENONI, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 2754/97 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Benoni. (THE STAR - 01/03/2002).
FLIOR-GADD  MONICA. ESTATE NO: 18932/01. * 2 AUGUST 1971. ID: 710802 0187 088. LAST ADDRESS: 4/3 RABY LANE, NORTH RANDWICK New South Wales 2031, AUSTRALIA. + 10 NOVEMBER 2000. (THE STAR - 01/03/2002).
FOXCROFT  DOUGLAS LIONEL. ID: 570313 5083 081. Last address: 1 MISPEL STREET, WELTEVREDEN PARK, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. Estate No 1681/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: ROODEPOORT. (Beeld - 01/03/2002).
FRANKEN  AILEEN JOAN. Id: 341031 0044 084. Pensioner. Last address: 48 Lone Rock, Calderwood Avenue, Lonehill, Sandton, Gauteng Province. Estate No: 16505/01. (The Citizen - 01/03/2002).
FRITZ  HENDRIK CHRISTIAN. ID: 470211 5100 080. Laaste adres: LOCKESTRAAT 14, MINDALORE, KRUGERSDORP, GAUTENG PROVINSIE. + 27/12/2001. Boedelnommer: 658/02. (Beeld - 01/03/2002).
FRONEMAN  MARTHA ALETTA (Gebore GROBBELAAR). Id: 321121 0041 083. * 1932/11/21. Boedelnommer: 21109/01. + 2001/12/04. Laaste adres: HOOFRIFWEG 52, PRINCESS, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINSIE. (Beeld - 01/03/2002).
FRY  GRAYDON SPENCER. ID: 470630 5024 083. OCCUPATION: UNEMPLOYED. LAST ADDRESS: 11 BLOUBOKKIE TURN, ALLENSNEK EXTENSION 10, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 5222/01. (THE STAR - 01/03/2002).
GARTSIDE  MICHAEL JOHN. Estate Number 20416/01. Id: 361010 5123 080. Last address: 47 Allouette Road, Impala Park, Boksburg, Gauteng Province. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Boksburg. (The Citizen - 01/03/2002).
GEARY  SHEILA McANDREW (born MEADE). * 1918/06/04. Id: 180604 0017 088. + 2001/11/19. Last address: 70 Greenfields, Harris Avenue, Edenglen, Edenvale, Gauteng Province. Estate No:20821/01. (The Citizen - 01/03/2002).
GEBHARDT  DENNIS STANLEY. ID: 231023 5038 081. Last address: 9W SHADY WOODS VILLAGE, 56 KELLY AVENUE, BROMHOF, RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. Surviving spouse: MYRTLE EDNA GEBHARDT, ID: 250428 0024 083. Estate Number: 14489/01 (Amended First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: RANDBURG. (Beeld - 01/03/2002).
GELDENHUYS  JACOBUS ENGENATEUS. Id: 430906 5034 085. Nagelate gade: ANNA CATHARINA CECILIA GELDENHUYS, Id: 450503 0071 082. Laaste adres: CLEMMOWRYLAAN 31, FLORIDAPARK, FLORIDA, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 20059/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: ROODEPOORT. (Beeld - 01/03/2002).
GHOORD  ISMAIL. * 5 MAY 1930. ID: 300505 5095 083. + 19 MAY 1999. Lat address: 7 MINUSOP STREET, ACACIA, POTGIETERSRUS, LIMPOPO (ex Northern) PROVINCE. Estate No 15603/99. (Beeld - 01/03/2002).
GILL  KENNETH MICHAEL. Id: 320811 5066 181. Retired. Last address: 909 Almond Rock Avenue, Strubens Valley, Roodepoort, Gauteng Province. Estate Number: 16521/01 (First Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Roodepoort. (The Citizen - 01/03/2002).
GILOI  ANNE ELIZABETH. Id: 210430 0062 005. Last address: SUMMERFIELD PARK RETIREMENT VILLAGE, PO BOX 1129, JUKSKEI PARK, RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. + 5 AUGUST 2001. Estate No 13023/01 (First and Final Liquidation ans Distribution Account). Magistrate: RANDBURG. (Beeld - 01/03/2002).
GOADSBY  MICHAEL MEREDITH. ID: 580410 5113 005. LAST ADDRESS: 35A DANIEL MALAN AVENUE, FLORIDA PARK, FLORIDA, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 9940/97 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: ROODEPOORT. Executor: BEVERLY JOAN GOADSBY, P O BOX 1010, FLORIDA, 1710. (THE STAR - 01/03/2002).
GOOSEN  HERMINA JOHANNA ADRIANA. ID: 571029 0193 084. Laaste werkplek en adres: GARANKUA HOSPITAAL, PRETORIA en STASIESTRAAT, PRETORIA-NOORD, PRETORIA. Nagelate gade: FRANCOIS GOOSEN, ID: 6703065156 088. Boedelnommer: 19930/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: RUSTENBURG. (Beeld - 01/03/2002).
GOUWS  STEPHANUS CORNELIUS. ID: 540619 5057 082. Laaste adres: LANA LAINE 26, KAMEELDORINGSTRAAT, CLUBVIEW, CENTURION, GAUTENG PROVINSIE. Nagelate gade: CATHARINA LOUISA GOUWS, ID: 551103 0007 000. Boedelnommer: 19934/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
GOVENDER  ANJALAI. ESTATE NO: 13702/01. * 1936/06/05. ID: 360605 0076 083. LAST ADDRESS: 1992 IMPALA STREET, LENASIA SOUTH, GAUTENG PROVINCE. + 25 JUNE 2001. (THE STAR - 01/03/2002).
GOVENDER  STANLEY PATRICK GOVINDSAMY. ID: 330705 5099 085. LAST ADORESS: NUMBER 49 - 18TH STREET, BAKERTON, SPRINGS, GAUTENG PROVINCE. SURVIVING SPOUSE: ALMEL GOVENDER, ID: 390209 0103 080. ESTATE NO: 7175/96 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: SPRINGS. (THE STAR - 01/03/2002).
GRAY  ALEXANDRA McMINN. Id: 230803 5074 082. Pensioner. Last address: Unit 100, Village of Golden Harvest, Randburg, Gauteng Province. Estae No: 601/02. (The Citizen - 01/03/2002).
Greef  Krizinda - see: Almendro, David John.
GREYLING  JUDITH CATHARINA. ID: 171001 0011 081. LAASTE ADRES: PLAAS DAGBREEK, TUINPLAAS, SETTLERS, LIMPOPO (ex-Noordelike) PROVINSIE. Nagelate gade: CHRISTOFFEL CORNELIUS ARNOLDUS GREYLING, ID: 190317 5009 087. Boedelnommer: 1351/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: NYLSTROOM. (Beeld - 01/03/2002).
GREYVENSTEIN  LAURENCE PETER. Id: 441017 5012 084. Last address: 399 Main Reef Road, Wentworth Park, Krugersdorp, Gauteng Province. Estate No: 19929/01. (The Citizen - 01/03/2002).
Grobbelaar  Martha Aletta - see: Froneman, Martha Aletta.
GROBLER  DANIEL JOHANNES. ld: 460416 5043 089. Laaste adres: BLESBOKSTRAAT 38, BETHAL, MPUMALANGA PROVINSIE. Boedelnommer: 15989/99 (aanvullende eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BETHAL. (Beeld - 01/03/2002).
Grobler  Isabel - see: Roux, Gerhardus du Plessis.
GROBLER  JOHANNA ELIZABETH. ID: 230511 00O7 086. Laaste adres: SUIDSTRAAT 191, KORAAL 8, PIETERSBURG, LIMPOPO (ex-Noordelike) PROVINSIE. Nagelate gade: CORNELIUS GROBLER, ID: 230323 5011 083. Boedelnommer: 20024/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: . PIETERSBURG. (Beeld - 01/03/2002).
GROSSBERG  REBECCA. Id: 111106 0042 086. + 28 June 2001. Last address: Jaffa, Mackie Street, Baileys Muckleneuk, Pretoria. Estate No 14831/01. Executor: D S & J GROSSBERG, 72 Queen Street, Pretoria, Tel: (012) 3216054. (PRETORIA NEWS - 01/03/2002).
GROVE  HERMANUS GERHARDUS. Id: 180825 5078 089. In lewe van HANS VAN DER MERWESTRAAT 14, MESSINA, LIMPOPO (ex-Noordelike) PROVINSIE. Boedelnommer: 23/02. (Beeld - 01/03/2002).
GRÜNFIELD  FREDERIK JOHAN. * 1950/02/09. Id: 500209 5097 185. + 2001/12/31. Last address: 22 Maitland Road, Sharon Park, Dunnottar, Nigel, Gauteng Province. Estate No: 946/02. (The Citizen - 01/03/2002).
HAIFER  JACK THEODORE. ID: 151122 5014 088. + JOHANNESBURG 24 SEPTEMBER 1999. LAST ADDRESS: OUR PARENTS HOME, CORNER SPRINGS AND HIGH ROADS, GARDENS, JOHANNESBURG. ESTATE NO: 17149/99. (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Johannesburg. (THE STAR - 01/03/2002).
HAMILTON  GERHARDUS ALBERTUS VAN NIEKERK. ID: 261201 5011 083. + 07/12/2001. Laaste adres: CALEDONWEG 51, NIGEL, GAUTENG PROVINSIE. Nagelate gade: MARIA LOUISA HAMILTON, * 11/11/1934, ID: 341111 0044 084. Boedelnommer: 26/02. (Beeld - 01/03/2002).
HAMILTON  JAMES. Estate Number: 12455/2001. Id: 170731 5006 006. Last address: c/o Penhurst & Rotherfield Avenue, Essexwold, Bedfordview, Germiston, Gauteng Province. Surviving spouse: Mary Beatrice Hamilton. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Johannesburg. (The Citizen - 01/03/2002).
HARDWICK  OLWEN. ID: 220903 0064 187. + 05/01/2002. Last address: 136 PROTEA RETIREMENT VILLAGE, CLOVER AVENUE, LYTTELTON, CENTURION, GAUTENG PROVINCE. Estate Number: 1789/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
HARMSE  HENDRINA LOUISA. ld: 581207 0093 086. Laaste adres: RINGWEG 10, GROOTVLEI, BALFOUR, MPUMALANGA PROVINSIE. + 2 DESEMBER 2001. Boedelnommer: [nie gepubliseer nie:-RYNHART KRUGER PROKUREURS, POSBUS 40590, MORELETA PARK, 0044, TEL: (012) 097 4928 Faks: 012 997 0129. (Beeld - 01/03/2002).
HARMSE  VORNELIUS [sic]. ld: 541023 5025 084. Laaste adres: RINGWEG 10, GROOTVLEI, BALFOUR, MPUMALANGA PROVINSIE. + 16 DESEMBER 2000. Nagelate gade: HENDRINA LOUISA HARMSE, ld: 581207 0093 066. Boedelnommer: [nie gepubliseer nie:-Rynhard Kruger prokureurs, Posbus 40590, Moreletta Park, 0044. Tel (012) 997 4928, Faks: 997 0129]. (Beeld - 01/03/2002).
HARMSE  WILHELMINA JACOBA. ID: 191206 0035 081. Laaste adres: 32STE LAAN 834, VILLIERIA, PRETORIA. Boedelnommer: 17607/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
HARRIS  MARIA. ID: 280526 0039 086. Last address: 11 KNOTS LANDING, FISKAAL STREET, GLEN MARAIS, KEMPTON PARK, GAUTENG PROVINCE. Estate No 188/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: KEMPTON PARK. (Beeld - 01/03/2002).
HART  PHYLLIS. + 15/09/2001. ID: 121210 0044 080. LAST ADDRESS: 4 JACARANDA STREET, KEMPTON PARK, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 17611/01 (FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: KEMPTON PARK. (THE STAR - 01/03/2002).
HATTINGH  JACOBUS JOHANNES. ID: 460923 0083 085. + 25 JUNIE 2001. Huisvrou, was getroud buite gemeenskap van goed. Boedelnommer: 12402/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: HEIDELBERG, GAUTENG PROVINSIE. (Beeld - 01/03/2002).
HAVENGA  HENDRIK LUKAS. ID: 431015 5032 088. Laaste adres: BOTHRILRYLAAN 71, THE REEDS, CENTURION, GAUTENG PROVINSIE. Nagelate gade: SUSANNA MARIA HAVENGA, ID: 440612 0034 082. Boedelnommer: 13049/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
HAWKEY  BRIAN KENNETH. ID: 600909 5072 083. Last address: 405 WEIR STREET, PRETORIA GARDENS, PRETORIA. Surviving spouse: ANNETTE ELIZABETH HAWKET, ID: 600804 0051 085. Estate Number: 21119/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
HEARD  SYBIL CLARA. Estate No,: 18699/00. Id: 160119 0023 089. + 11/11/2000. Last address: Elm Park, Suzanne Crescent, Northcliff, Johannesburg. * 19/01/1916. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Johannesburg. (The Citizen - 01/03/2002).
HEGER  NOLAN PETER. ID: 800626 5049 089. LAST ADDRESS: 49 POORT STREET, WITPOORTJIE, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 9871/00 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Roodepoort. Executor: Shane Paul Heger, 49 Poort Street, Witpoortjie, Roodepoort. (THE STAR - 01/03/2002).
HEIBNER  CHRISTINA JOHANNA. Id: 210924 0040 086. + 11/07/2001. Estate No 13445/01. (First and Final Liquidation and Distribution Account). (PRETORIA NEWS - 01/03/2002).
HELPS  VALDA AILEEN. ID: 190215 0011 084. Last address: FLEMMING HOUSE, RANDJIES-LAAGTE, HIGHLANDS NORTH, JOHANNESBURG. 1683/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: JOHANNESBURG. (Beeld - 01/03/2002).
HEMSLEY  JOHN STANLEY. Id: 280511 5155 186. Surviving spouse: MARTHA ELIZABETH HEMSLEY, Id: 280822 0169 084. Last address: 91 PANORAMA DRIVE, NORTHCLIFF EXTENSION 4 , JOHANNESBURG. Estate Number: 189/02 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: RANDBURG. (Beeld - 01/03/2002).
HENDERSON  MAUREEN SHIRLEY. Estate No: 21032/01. * 1937/08/18 + 2001/11/26. Id: 370818 0027 083. Last address: 13 Chevin Gardens, Dann Road, Glen Marais, Kempton Park, Gauteng Province. (The Citizen - 01/03/2002).
HENNING  LEONARD. ID: 080724 5015 084. Laaste adres: GERRIT MARITZSTRAAT 12, DALVIEW, BRAKPAN, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 14276/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BRAKPAN. (Beeld - 01/03/2002).
HERSELMAN  JOHAN JAKOBUS. ID: 540624 5089 085. + 7 DESEMBER 2001. Laaste adres: KONGLOMORAATLAAN 10, SWARTKOP UITBREIDING 8, CENTURION, GAUTENG PROVINSIE. Was getroud buite gemeenskap van goed. Boedelnommer: 2260/02. (Beeld - 01/03/2002).
HEYNEKE  CORNELIUS JOHANNES. Id: 290305 5044 088. Nagelate gade: GEZINA WILHELMINA HEYNEKE, Id: 320616 0043 089. Laaste adres : KARELIANLAAN 20, WILROPARK, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 1716/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: ROODEPOORT (Beeld - 01/03/2002).
HIGHAM  VERNON. * 04/12/1937 + 07/07/2001. Id: 371204 5013 080. Last address: 1102 Ocean View, Coral Road, Bloubergstrand, Western Cape Province. + 07 July 2001. Estate No 19/2002. Executor: SEAN DEANS SIM, Unit 3, 130 Boeing Road East, Bedfordview, Gauteng. (CAPE TIMES & The Citizen - 01/03/2002).
HOFFE  MARY FLORENCE. Id: 180917 0040 086. Last address: 301 San Sereno, Fleming Street, Bryanston, Gauteng Province. + 9 September 2000. Estate No. 15598/2000 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Randburg. (The Citizen - 01/03/2002).
HOGAN  VERONICA JACQUELINE. * 15/09/1939. ID: 390915 0050 101. + 21/03/2001. LAST ADDRESS: 80 MORRELL ROAD, BLAIRGOWRIE, RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 5764/01 (SECOND AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: JOHANNESBURG. (THE STAR - 01/03/2002).
HORN  FREDERIK JOHANNES. Id: 370514 5105 087. Was gepensioeneerd. Laaste adres: TANNERSTRAAT 91, KRUGERSDORP-WES, KRUGERSDORP, GAUTENG PROVINSIE. Oorlewende gade: HENDRINA MARIA HORN, Id: 400807 0030 001. Boedelnommer: 17702/96 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: KRUGERSDORP. (Beeld - 01/03/2002).
HORNBOOK  WILHELMINA JOHANNA. Id: 271206 0005 087. Laaste adres: WITPOORTJIE SENIOR PARK 21, DROMMEDARISSTRAAT, WITPOORTJIE, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer 1097/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: ROODEPOORT. (Beeld - 01/03/2002).
HOWARD  GEOFFREY WILLIAM. ID: 440919 5066 104. Last address: BRYANSTON, GAUTENG PROVINCE. Surviving spouse: ENA GIBBS HOWARD, ID: 460618 0068 108. Estate Number: 19139/01 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: JOHANNESBURG. (Beeld - 01/03/2002).
HUGO  PHILLIPUS JOHANNES PETRUS. ID: 560831 5004 080. Laaste adres: MARAISSTRAAT 136, BROOKLYN, PRETORIA. Boedelnommer: 20649/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
HUMAN  DOLLY MAGDALEEN. ID: 340117 0046 087. Laaste adres: TAFTLAAN 35, BRAKPAN, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 16559/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: SPRINGS. (Beeld - 01/03/2002).
HUNTER  ANDREW. ID: 520327 5159 189. LAST ADDRESS: 35 ASH STREET, NOORDWYK, MIDRAND, GAUTENG PROVINCE. + MIDRAND 18 MARCH 1995. ESTATE NUMBER: 6042/95 (SUPPLEMENTARY FIRST AND FINAL LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNT). Magistrate: HALFWAY HOUSE. (THE STAR - 01/03/2002).
JACKSON  WILLIAM. * 1942/09/17. ld: 420917 5023 087. Boedelnommer: 21128/01. + 2001/12/10. Laaste adres: KAMEELDRIFTWEG 313, DISTRIK PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
JACOBI  KURT JULIUS. ESTATE NO: 8864/00. (THE STAR - 01/03/2002).
JACOBS  ANDRIES PETRUS. ID: 431230 5038 080. * 30 DESEMBER 1943 + 9 DESEMBER 2001. Laaste adres: DIE PLAAS DOORNRIVIER, DISTRIK ZEERUST, NOORDWES PROVINSIE. Boedelnommer: 20955/01. (Beeld - 01/03/2002).
JACOBS  DIEDERIK JOHANNES. ID: 310830 5037 085. OCCUPATION: PENSIONER. LAST ADDRESS: 33 FLEUR STREET, KLOPPER PARK, EDENVALE, GAUTENG PROVINCE. SURVIVING SPOUSE: FRANCES PARKER JACOBS. ESTATE NO: 21036/01. (THE STAR - 01/03/2002).
JACOBS  LOUW. ID: 270608 5027 084. Laaste adres: ALBERTUSLAAN 21, WILKEVILLE, KLERKSDORP, NOORDWES PROVINSIE. Nagelate gade: MARIA DOROTHEA JACOBS, ID: 351101 0034 083. Boedelnommer: 16015/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: KLERKSDORP. (Beeld - 01/03/2002).
JANSE VAN RENSBURG  PETRONELLA SARAH. ID: 541026 0096 082. Laaste adres: LIMPOPOSTRAAT 1A, STILFONTEIN, NOORDWES PROVINSIE. Nagelate gade: FREDERIK JOHANNES JACOBUS JANSE VAN RENSBURG, ID: 540916 5179 001. Boedelnommer: 17372/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: KLERKSDORP. (Beeld - 01/03/2002).
JANSEN VAN VUUREN  LUCAS STEOHANUS. ID: 350902 5079 085. Laaste adres: SARELLAHOF 41, RUSTENBURG, NOORDWES PROVINSIE. Nagelate gade: CATHARINA ELIZABETH JANSEN VAN VUUREN, ID: 391124 0093 000. Boedelnommer: 126/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: Rustenburg. (Beeld - 01/03/2002).
JANSEN VAN VUUREN  MARA MARIA ELIZABETH. ID: 370709 0028 082. + 05/11/2001. Laaste adres: STEELPOORTSTRAAT 10, MIDDELBURG, GAUTENG PROVINSIE. Nagelate gade: PIETER LUKAS JANSEN VAN VUUREN, * 11/06/1939, ID: 390611 5042 009. Boedelnommer: 21070/01 (finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: MIDDELBURG, GAUTENG PROVINSIE. (Beeld - 01/03/2002).
JAY  ELIZABETH. Estate No 18671/01. + 06/10/2001. Id: 230524 0054 081. Last address: 9 Sashann, 80 Victoria Street, Oakdene, Johannesburg. * 24/05/1923. (The Citizen - 01/03/2002).
JONES  ALICE MARY. + 26/08/2001. ID: 151102 0026 089. LAST ADDRESS: 74 CAMBRIDGE STREET, FARRARMERE, BENONI, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 16280/01 (FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: BENONI. (THE STAR - 01/03/2002).
JORDAAN  JOHANNES DEWALD. Id: 070710 5013 080. + 18/08/2001. Ongetroud. Laaste adres: MOIRA SENTRUM VIR BEJAARDES, KING GEORGESTRAAT, KRUGERSDORP, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 13458/2001. (Beeld - 01/03/2002).
JORDAAN  PETRUS DANIEL. Id: 291019 5055 080. Laaste adres: KRONENHOF WOONSTEL 11, H.V ROBERTSON- EN DRIVERSTRAAT, WARMBAD, LIMPOPO (ex-Noordelike) PROVINSIE. Nagelate gade: Petronella Magdalena Jordaan. Boedelnommer: 784/02. (Beeld - 01/03/2002).
JOUBERT  JOHANNA SOPHIA. ID: 160609 0014 088. Laaste adres: PLAAS RIETFONTEIN, DISTRIK KOSTER, NOORDWES PROVINSIE. Boedelnommer: 14648/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: KOSTER. (Beeld - 01/03/2002).
KABAK  SAM. ESTATE NO: 667/02. * 12 DECEMBER 1910. ID: 101212 5036 008. LAST ADDRESS: APARTMENT 806, 1000 ISLAND BOULEVARD AVENTURA, FLORIDA 33160 UNITED STATES OF AMERICA. + 25 OCTOBER 2001. (THE STAR - 01/03/2002).
KELLY  THOMAS. ID: 330623 5059 183. * 23 JUNE 1933 + 25 OCTOBER 1998. Last address: 9 BUFFELSKLOOF STREET, GLENHARVIE, DISTRICT WESTONARIA, GAUTENG PROVINCE. Estate No 15639/2001. (Beeld - 01/03/2002).
Kershoff  Anna-Louisa Engela - see: Trahms, Jacobus Francois.
KICHENBRAND  IVAN STANLEY. + 21/03/2001. ID: 290909 5031 084. LAST ADDRESS: 1 BEN STEYN STREET, BOKSBURG WEST, BOKSBURG, GAUTENG PROVINCE. WAS MARRIED TO JOHANNA ELIZABETH KICHENERAND, * 30/07/1928, ID: 280730 0067 002. ESTATE NO: 5773/01 (FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: BOKSBURG. (THE STAR - 01/03/2002).
KIDD  ANTHONY. + 03/10/2001. ID: 610225 5063 081. Last address: 89 STOCKROOS STREET, NORTHMEAD EXTENSION 4, BENONI, GAUTENG PROVINCE. WAS MARRIED TO MARTINA KIDD, * 14/12/1964, ID: 641214 0124 083. ESTATE NO: 18026/01 (FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: BENONI.. (THE STAR - 01/03/2002).
KING  CAROLE ANN. Estate No: 17309/01. Id: 630319 0022 089. + 15 September 2001. Last address: 5 Oakmont Diascia Street, Northvilla, Benoni, Gauteng Province. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Benoni. (The Citizen - 01/03/2002).
KIRCHNER  KARL HEINZ FRANZ. ESTATE NUMBER: 1372/02. (THE STAR - 01/03/2002).
KITCHING  MICHAEL MATTHEW SCHEEPERS. Id: 030513 5001 082. In lewe van Protea Aftreeoord 38, Pretoria. Boedelnr 452/00 (likwidasie- en distribusierekening). Landdros: Pretoria. (PRETORIA NEWS - 01/03/2002).
KITIME  MATLHAPA EMMAH. Estate Number: 16583/01. Id: 320611 0226 081. Last address: 4072 Montoedi St rest, Duduza, Nigel, Gauteng Province. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Nigel. (The Citizen - 01/03/2002).
KLEYNHANS  ANNA MAGRIETHA SUSANNA. ID: 400116 0054 080. * 16 JANUARIE 1940 + 26 JUNIE 2001. Laaste adres: PLAAS ZEVENFONTEIN, DISTRIK PIETERSBURG, LIMPOPO (ex-Noordelike) PROVINSIE. Boedelnommer: 19600/01. (Beeld - 01/03/2002).
KLOPPER  CONRAD CHRISTOFFEL WANTZENBURG. ID: 480702 5109 087. + 28/04/1999. Laaste adres: LANA SPIESSTRAAT 10, OOK BEKEND AS PIETER BECKERSTRAAT 10, DUHVAPARK, WITBANK, MPUMALANGA PROVINSIE. Nagelate gade: HENDRINA CAROLINA KLOPPER (gebore MEYER), ID: 520502 0072 088. Boedelnommer: 4939/01. (Beeld - 01/03/2002).
KLOPPERS  HENDRIK PAULUS. ID: 160613 5006 081. Laaste adres: ESMESTRAAT 445, MONTANA, PRETORIA. Boedelnommer: 19943/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
KOEKEMOER  PETRUS STEPHANUS. 421030 5071 087. Laaste adres: MAGALIESKLOOF, DE WILDT, DISTRIK BRITS, NOORDWES PROVINSIE. Nagelate gade: HELMINA ELIZABETH KOEKEMOER, ID: 451124 0072 084. Boedelnommer: 1182/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BRITS. (Beeld - 01/03/2002).
KOLLNICK  KARL SIEGBERT. ID: 650506 5047 088. LAST ADDRESS: 6 GOUGH ROAD, HURLYVALE, EDENVALE, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 5602/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: GERMISTON. (THE STAR - 01/03/2002).
KRAMER  GABRIEL MARTHINUS. * 1928/10/13. Id: 281013 5031 086. + 2000/10/30. Laaste adres: ROBERT KOTZESTRAAT 1, VANDERBIJLPARK. Nagelate gade: JOHANNA PETRONELLA DOROTHEA KRAMER (Gebore MYBURGH), * 1938/08/22, Id: 380822 0026 085. Boedelnonmmer: 17937/00 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: VANDERBIJLPARK. (Beeld - 01/03/2002).
KRUGER  HANS JOHANNES. ID: 330621 5101 088. ESTATE NO: 13849/2001. * 21/06/1933. LAST ADDRESS: PLOT 22 MAGNUMLAAN, KIMBULT, HONEYDEW, RANDBURG, GAUTENG PROVINCE. + 31/07/2001. (THE STAR - 01/03/2002).
KRUGER  STEPHANUS JOHANNES PAULUS. ID: 380807 5049 083. Laaste adres: plaas RIETFONTEIN 109, DISTRIK LYDENBURG, MPUMALANGA PROVINSIE. Boedelnommer: 20897/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: LYDENBURG. (Beeld - 01/03/2002).
KRUGER  WILLEM HENDRIK. ID: 230221 5003 086. Laaste adres: LEBOURE 17, CATHARINASTRAAT, LAMONTAGNE, PRETORIA. Boedelnommer: 20961/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
KRUSE  AILSA CRAIG. + 10/11/2001. ID: 150125 0053 085. LAST ADDRESS: 81 GOLDEN HARVEST, MAGALIESBURG, GAUTENG PROVINCE. WAS MARRIED TO HEINRICH KARL PETER KRUSE, * 04/07/1918, ID: 180704 5052 088. ESTATE NO 614/02. (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: KRUGERSDORP. (THE STAR - 01/03/2002).
LAUFS  WILLEM ALBERT. ESTATE NO: 1100/02.. * 6 JULY 1972. ID: 720706 5129 086. LAST ADDRESS: P/A 25 HEILBRON STREET, CRYSTAL PARK, BENONI, GAUTENG PROVINCE. + 26 DECEMBER 2001. (THE STAR - 01/03/2002).
LE ROUX  GERT CORNELIUS. Id: 460627 5080 083. Laaste adres: STANBURYSTRAAT 257, BOKSBURG-SUID, BOKSBURG, GAUTENG PROVINSIE. + 05/01/2002. Nagelate gade: MARTIE ELIZABETH, Id: 491206 0085 000. Boedelnommer: [nie gepubliseer nie:-Absa Trust Bpk., Posbus 1080, Kemptonpark, 1620. Tel: (011) 975 8175, Faks: 394 3115. (SG)24969]. (Beeld - 01/03/2002).
LEACH  JULIANA. ID: 460621 0014 083. LAST ADDRESS: 18 BARBARA VAN WYK STREET, DISCOVERY, ROODEPOORT, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 12011/01 (FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account). Magistrate: ROODEPOORT. (THE STAR - 01/03/2002).
LEDWABA  KOLISILE SIMEON. ID: 551224 5775 084. Last address: 29 MOLOPE STREET, ATTERIDGEVILLE, PRETORIA. Estate Number: 12220/01(First and Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
LEEUW  PETER. Id: 390501 5010 082. Laaste adres: AZALIASTRAAT 4, RUST-TER-VAAL, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 15382/98 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: MEYERTON, Gauteng provinsie. (Beeld - 01/03/2002).
LEGODI  PYE MOSES. Id: 530430 5400 088. * 30/04/1953. Surviving spouse: MAMOLEFE ROSINA LEGODI, Id: 550803 0714 080, * 03/08/1955. Last address: 23406 Extension 4, Mamelodi East, Pretoria. Estate No 19603/01. (PRETORIA NEWS - 01/03/2002).
LEIMÜLLER  MARIA MARTHA. ID: 231113 0026 080. + 22/10/2001. Laaste adres: COTTAGE 42, RYNPARK, PARKER STREET, RYNFIELD, BENONI. Boedelnommer: 19072/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: BENONI. (Beeld - 01/03/2002).
LIEBENBERG  SHAUN. ESTATE NO: 12428/01. (THE STAR - 01/03/2002).
LIEBENBERG  WILLEM HENDRIK STEPHANUS. Id: 320307 5047 081. Laaste adres: CALDEDONSTRAAT 35, GEDULD, SPRINGS, GAUTENG PROVINSIE. + 11/12/2001. Boedelnommer: 338/02. Nagelate gade: MARIA DORDIA, Id: 410503 0031 085. (Beeld - 01/03/2002).
LINDEMANN  KEVIN FREDERICK. Id: 601226 5847 086. Last address: Plot 58, Modder-Oos, Eloff, Mpumalanga Province. Surviving spouse: Sharon Leigh Lindemann. Id: 651215 0134 086. Intestate Estate No: 12404/98 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Citizen - 01/03/2002).
LINDES  JACOBUS CORNELIUS. ID: 480807 5061 087. + 23/11/2001. Nagelate gade: ANNA JACOBA LINDES (gebore VAN DEN BERG), ID: 510810 0049 085. Laaste adres: PLOT 190, IQ WILGESPRUIT, DIST ROODEPOORT, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 21040/01. (Beeld - 01/03/2002).
LIONDOS  PHOPHO. + 09/04/2001. ID: 151204 0021 084. Last address: 118 HARPUR AVENUE, BENONI, GAUTENG PROVINCE. ESTATE NO: 14304/01 (Final Liquidation and Distribution Account). Magistrate: Boksburg. (THE STAR - 01/03/2002).
LOGGENBERG  SUSANNA ELIZABETH. ID: 380603 0009 085. Laaste adres: KEURBOOM WOONSTELLE 103, SCHOEMANSTRAAT 714, ARCADIA, PRETORIA. Boedelnommer: 19157/01 (eerste en finale likwidasie- n distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
LOMBARD  GERHARDUS. ID: 260305 5005 085. + 12/12/2001. EERSTELAAN 73, GEDULD, SPRINGS, GAUTENG PROVINSIE. NELLY LOMBARD, ID: 281103 0001 000. Boedelnommer: [nie gepubliseer nie:-ABSA Trust Beperk, Posbus 1081, Kemptonpark 1620, Tel: (011) 975 8175]. (Beeld - 01/03/2002).
LOPES  CARLOS MANUEL RAMOS. * 1962/08/25. Id: 620825 5060 083. Estate Number: 10209/01. Last address: 30 Eldorado Street, Bonaero Park Ext.1, Kempton Park, Gauteng Province. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Kempton Park. (The Citizen - 01/03/2002).
LORTAN  IAN PETER HERBERT. Estate Number: 1709/02. Id: 540105 5137 082. Last address: 46 Eeufees Avenue, Florida Lake, Roodepoort, Gauteng Province. (First and Final Liquidation and Distribution Account.) Magistrate: Roodepoort. (The Citizen - 01/03/2002).
LOTTERING  TEUNIS JOHANNES. ID: 500716 5112 087. Laaste adres: CENTENARYSTRAAT 61, WHITE RIDGE, FLORIDA, GAUTENG PROVINSIE. + 17/12/2001. Nagelate gade: ELSIE LUITJE LOTTERING, * 08/10/1940, ID: 401008 0047 082. Boedelnommer: 1961/02. (Beeld - 01/03/2002).
LOURENS  GEORGE PHILIPPUS. ld: 540513 5058 085. Laaste adres: WRENSTRAAT 7, RANT-EN-DAL, KRUGERSDORP, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 5613/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: KRUGERSDORP. (Beeld - 01/03/2002).
LOURENS  HENDRIK NICOLAAS. ID: 330517 5029 081. + 21/10/2001. Laaste adres: PLAAS MODDERFONTEIN, DISTRIK DELMAS, MPUMALANGA PROVINSIE. Nagelate gade: DRIENIE LOURENS, * 13/05/1933, ID: 330513 0010 085. Boedelnommer: 19771/01. (Beeld - 01/03/2002).
LOUW  JOHANNES LE ROUX. ID: 201205 5042 082. Laaste adres: ELDORAIGNEPARK AFTREEOORD 28, ALANLAAN, ELDORAIGNE, PRETORIA. Nagelate gade: SUSANNA CATHARINA LOUW, ID: 310608 0012 083. Boedelnommer: 2152/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: PRETORIA. (Beeld - 01/03/2002).
LOWE  JOYCE PHYLLIS. Estate No: 19953/01. * 3/8/1918 + 4/10/2001. Last address: 32 Homestead Road, Rivonia, Sandton, Gauteng Province. (The Citizen - 01/03/2002).
LYNCH  DANIELLINA CHRISTOFFELINA STEFINA. ID: 311015 0003 089. Laaste adres: MARYSTRAAT 20, FLORIDA, GAUTENG PROVINSIE. Boedelnommer: 679/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Landdros: ROODEPOORT. (Beeld - 01/03/2002).