ESTATES ADVERTISED 17 to 20 June 2003
BLOEMFONTEIN Office of the Master of the High Court (Province of the Free State, South Africa)
(Danksy Elmien Wood wie die oorspronklike bestorwe boedeladvertensies in Vrystaatse koerante voorsien het/ Thanks to Elmien Wood who provided the original advertisements of deceased estates from newspapers published in the Free State : Bloemnuus, Express, Kroon-Nuus, Noord-Vrystaatse Gazette, Vista, Volksblad & Vrystaat)
ANTHONISSEN  GLAUDINA MARIA CATHARINA Id: 230613 0003 089. Laaste adres: FOURIESTRAAT 10, VREDEFORT, Vrystaat provinsie. + 23/03/2003. Boedelnommer: 2174/03. (Noord-Vrystaatse Gazette - 20/06/2003)
BEEBERS  Lewis Id: 510407 5095 088. Was 'n tegnikus. In lewe van Veldmanstraat 136, Brentpark, Kroonstad, Vrystaat provinsie. Boedelnommer : 1385/2003. (Kroon-Nuus - 17/06/2003)
BEZUIDENHOUT  E J Id: 090420 0013 087. Weduwee. * 20/04/1902 + 18/01/2001. In lewe van die distrik Fouriesburg, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 315/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Vrystaat - 19/06/2003)
BODENSTEIN  Hester Dorothy Id: 360729 0023 083 * 29/07/1936 + 28/02/2003. In lewe van Harpurstraat 1, Bloemfontein. Nagelate eggenoot: Karel Pieter Bodenstein Id: 370302 5047 081 * 02/03/1937. Boedelnommer: 1753/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
BORSBOOM  HUIBERTUS WILHELMUS Id: 251231 5053 183 + 13/04/2003. Boedelnommer: 2176/2003. In lewe van CAMDEBOOSTRAAT 24, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: EUNICE BORSBOOM Id: 280619 0049 187. (Volksblad - 20/06/2003)
BOSHOFF  Suzetta Otilia Id: 160124 0008 080. Weduwee, in lewe van Huis Sorgvry 13, Reitz, Vrystaat provinsie. + 07/05/2003. Boedelnommer: 2684/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
BRINK  Willem Joseph Robinson ID: 410409 5126 080. Tydens sekwestrasie getroud buite gemeenskap van goed en woonagtig by De Wetstraat 19, Hobhouse, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: B324/2002 (Bloemnuus - 20/06/2003)
DE BRUYN  Gideon Petrus Id: 260121 5010 086. Was woonagtig te Middelin, distrik Reitz, Vrystaat provinsie. + 23/04/2003. Boedelnommer: 2099/2003. (Vrystaat - 19/06/2003)
BURGER  HENDRIK GERHARDUS Id: 180414 5044 081 * 14/04/1918 + 14/10/2001. In lewe van WESTERBLOEM FASE 7, BLOEMFONTEIN. Nagelate eggenote: FREDRIKA MARIA FRANSINA BURGER ID: 201229 0057 002. Boedelnommer: 3241/2001 (GEWYSIGDE eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
DE JAGER  JOHANNES JACOBUS Id: 250222 5058 083. In lewe van STALSWEG 15, SANDANIA, WELKOM, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 151/2003 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
DE VOS  Maria Id: 290426 0030 086. In lewe van Boiketlostat, Posbus 71944, Witsieshoek, Vrystaat provinsie. + 23/04/2003. Was getroud volgens gebruiklike verbintenis met Phali Geelbooi MABUYA. Boedelnommer: 1983/2003. (Vrystaat - 19/06/2003)
DÍHNE  Elizabeth Sophia Jacoba Id: 211024 0117 086 * 24/10/1921. In lewe woonagtig te Biddulphstraat 99, Harrismith, Vrystaat provinsie. + 28/02/2003. Boedelnommer: 2372/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
ELIADES  R I, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik van Welkom, Vrystaat provinsie. Boedelnr: B26/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
ELS  JOHANNES MARTHINUS Id: 410404 5011 083 * 04/04/1941 + 30/08/2001. In lewe van PRESIDENT BOSHOFFSTRAAT 3, BETHLEHEM, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 1985/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
ELS  Anna Maria Cornelia Id: 370913 0020 087. Weduwee van Presidentstraat 41, Heilbron, Vrystaat provinsie. + 02/04/2003. Boedelnommer: 2450/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
ENGELBRECHT  OCKERT CORNELIUS Id: 300711 5003 081 * 11/06/1930 + 31/03/2003. In lewe van SALLY MARTIN PARK 208, MULLER STRAAT, PARYS, Vrystaat provinsie. Was getroud met GERTRUIDA MARIA MAGDALENA ENGELBRECHT. BOEDELNR. 1913/2003. (Noord-Vrystaatse Gazette - 20/06/2003)
GASPAR  JOAO DOMINGUES Id: 431202 5118 105. In lewe van KORHAANSTRAAT 1, FLAMINGOPARK, WELKOM, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: HEATHER MARION GASPAR Id: 480101 0175 187. Boedelnommer: 246/2003 (aanvullende eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
HAYES  JAN DIRK Id: 571215 5023 083 + 03/05/2003. Boedelnommer: 2411/2003. . In lewe van VELSSTRAAT 19, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: CECILIA ANN HAYES Id: 570421 0075 083. (Volksblad - 20/06/2003)
JACOBZ  Robin Id: 381118 5003 081. Was married out of community of property. Last address: 394 Church Street, Clarens, Free State Province. + Clarens 13/05/2003. Estate No. 2478/03. (Vrystaat - 19/06/2003)
JANSEN VAN RENSBURG  N M en Z JANSEN VAN RENSBURG, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Heilbron, Vrystaat provinsie. Boedelnr. B98/2002 (VERBETERDE EERSTE en FINALE LIKWIDASIE-, DISTRIBUSIE- en KONTRIBUSIEREKENING). (Volksblad & The Citizen - 20/06/2003)
KENNY  LESLIE ROBERT Id: 490203 5069 080. In lewe van NOORDERSTRAAT 82, PARYS, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: SUSANNA CATHARINA KENNY Id: 560327 0015 007. Boedelnr. 4431/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
LEPUTLA  Jwalane Gwendoline. In lewe van Bluegum Bush 142, Phuthaditjaba-N 9866, Vrystaat provinsie. Id: 680620 0683 088 * 20/06/1968 + 08/02/2003. Boedelnommer: 1082/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
LOUWRENS  CORNELIS JANSE Id: 361028 5006 089. Was getroud buite gemeenskap van goedere. In lewe van die plaas ELIM, DISTRIK ODENDAALSRUS, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 808/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 19/06/2003)
MARKGRAAF  Hendrik Frederick Johannes * 01/11/1934 ID: 341101 5001 080. LAASTE ADRES: Haarlemstraat 30, Dagbreek, Welkom, Vrystaat provinsie. + 13 April 2003. BOEDELNOMMER: 2121/2003. (Vista - 17/06/2003)
MARUMO  SUPING DAVID Id: 710927 5354 084. In lewe woonagtig te 1563 Nuwe Lokasie, Kwakatsi, Koppies, Vrystaat provinsie. + 19/06/2002. Nagelate gade: MATJILELA MELITA MARUMO Id: 750105 0458 082. BOEDELNR. 2406/02. (Noord-Vrystaatse Gazette - 20/06/2003)
MASILO  THABO ANDREW Id: 510718 5338 082 * 18/07/1951 + 28/07/2000. Was married to KENYADITSWE MONICA MASILO. Last address: 460 MAZIBUKO STREET, PARYS, Free State Province. (Noord-Vrystaatse Gazette - 20/06/2003)
MDUTYALWA  Jimmy Nfanyane. In lewe van Hillsideview 2535, Blomanda, Bloemfontein. Id: 700610 6543 085 * 10/06/1970 + 06/01/2003. Boedelnommer: 1784/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
MEIJER  FREDERIK KOERT Id: 320705 5024 085. In lewe van: PENTZSTRAAT 28, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: LOKJEN MEIJER Id 280804 0012 084. Boedelnommer: 86/2003 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
MELEFANE  AMELIA Id: 510509 0573 082. In lewe van 809 C1, BOTSHABELO, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2261/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
MNDEBELE  Elsie Betty + Bloemfontein 18/03/2003. Estate no [not published]:- Monyane & Lingani Attorneys, Library House Building, 44 West Burger Street, Box 1429, Bloemfontein. (Express - 19/06/2003)
MOKEKI  TSABALIRA MOKHELE ANDREW Id: 621220 5629 087. In lewe van: BECKSTRAAT 5, HENNENMAN, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: MOSELE ELIZABETH MOKEKI Id: 700219 0315 084. Boedelnommer: 2990/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
MORTLOCK  JOHN ARTHUR Id: 141118 5003 082. Last address: NYALA HOUSE OLD AGE HOME, WELKOM, Free State Province. Estate no. 378/2003 (FIRST AND FINAL liquidation and distribution account). (Volksblad - 20/06/2003)
MOSTERT  PETRUS ERNEST Id: 400305 5079 081 + 06/04/2003. Uin lewe van REITZSTRAAT 18, DOORN, WELKOM, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2479/2003. Nagelate gade: LEONORA MOSTERT Id: 420201 0032 082. (Volksblad - 20/06/2003)
MOTHIBI  PETRUS LUCKY Id: 240208 5138 085. In lewe van ROCKLANDS 4862, MOTSHIKOSTRAAT, BLOEMFONTEIN. Boedelnommer: 3666/2002 (verbeterde eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
NEL  Frederick Stephanus Johannes Id: 670518 5070 081 en Esther Maria NEL Id: 680506 0181 084, tydens sekwestrasie woonagtig te Prellerstraat 17, Sasolburg, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: B[nie gepubliseer nie]:- Kurator: C J Raath, van Hill McHardy en Herbst, Elizabethstraat 23, Posbus 93, Bloemfontein. (The Citizen - 20/06/2003)
PALVE  JAN STEFANUS Id: 191111 5047 083. In lewe van ABELSTRAAT 16, TROMPSBURG SENTRUM VIR BEJAARDES, TROMPSBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: MARIA MARTHA HENDRIKA PALVIE Id: 270227 0028 086. Boedelnommer: 192/2003 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
PAUTZ  Carol Jean * 22/08/1961 Id: 610822 0150 085. In lewe van Jacanastraat 32, Flamingopark, Welkom, Vrystaat provinsie. Boedelnr. 4055/2002 (eerste likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
PIETERS  MARTHA MARGARETHA MARIA Id: 251127 0007 085. In lewe van die plaas CONSERVA, BLOEMFONTEIN. Boedelnommer: 1945/2002 (aanvullende eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
PRETORIUS  MICHIEL FRANCOIS + 16/03/2003 Id: 390701 5020 087. In lewe van AG VISSERSTRAAT 17, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Boedelnr: 1425/2003 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Sake Beeld - 20/06/2003)
RADLOFF  MARIA MARGARETHA CATHARINA Id: 310526 0003 086 * 26-05-1931 + 15-07-2002. In lewe van PRESIDENT PAUL KRUGERLAAN 263, BLOEMFONTEIN. Boedelnommer: 2354/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
ROSSOUW  DIRK CORNELIUS Id: 351215 5022 081 + 25/03/2003. In lewe 'n afgetrede boer, woonagtig by Mareestraat 15, ODENDAALSRUS, Vrystaat provinsie. Boedelnr. [nie gepubliseer nie]:- MNRE SMIT en VERMAAK, ERASMUS-GEBOU, KERKSTRAAT, POSBUS 99 ODENDAALSRUS 9480. (Verwys: VERMAAK/MDP/49/03). (Vista - 17/06/2003)
ROUX  HENDRIK ANDRIES CHRISTOFFEL Id: 230509 5035 086. Boedelnr. 2183/2003. In lewe van Morganstraat 26, Rouxville, Vrystaat provinsie. + 03/05/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
SCHWARTZ  FRITZ. Estate Number: B117/2002 (First and final liquidation and distribution account). (Bloemnuus - 19/06/2003)
SOLO  TOPLINE VIVIENNE Id: 620620 0530 084. In lewe van Bosiusstraat 1334, Bohlokong, Bethlehem, Vrystaat provinsie. + 13 Januarie 2000. Boedelnommer: 456/2000 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Vrystaat - 19/06/2003)
STEINHOBEL  H, tydens sekwestrasie, van die distrik Harrismith, Vrystaat provinsie. Boedelnr . B186/2002 (EERSTE en FINALE likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad & The Citizen - 20/06/2003)
STEVEN  JESSIE JOYCE Id: 191225 0014 003 * 25-12-1919 + 02./11/2003. In lewe van 71 WELGEDACHT, KOLBOOISTRAAT, BLOEMFONTEIN. Boedelnommer: 3860/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
SWART  PETRUS CORNELIUS Id: 460718 5003 082 * 18-07-1946 + 15-06-2002. In lewe van UITKYKSTRAAT 39, FLAMINGOPARK, WELKOM, Vrystaat provinsie. Nagelate eggenote: MARY ANN SWART Id: 470119 0041 086 * 19-01-1947. Boedelnommer: 2062/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
VAN DER MERWE  ANNA UYS * 09/01/1942 Id: 420109 0036 088 + 08/04/2003. Laaste adres: McINTYRESTRAAT 6, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: DANIEL JOHANNES VAN DER MERWE * 07/12/1941 Id: 411207 5004 084. Boedelnommer: 1986/03 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Sake Beeld - 20/06/2003)
VAN DER WESTHUIZEN  PIETER DANIEL Id: 410308 5092 083 + 27/04/2003. In lewe van NYALASTRAAT 20, DOORN, WELKOM, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2482/03. Nagelate gade: ELIZABETH JOHANNA VAN DER WESTHUIZEN Id: 381005 0090 082. (Volksblad - 20/06/2003)
VAN GRAAN  ROELOF JACOBUS Id: 720210 5177 088. In lewe van MEYERSTRAAT 57, KROONSTAD, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2123/2003 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
VAN NIEKERK  ADRIAAN ERASMUS * 26-04-1956 Id: 560426 5012 082 + 12/09/2002. Laaste adres: plaas VLAKWATER, VILJOENSKROON, Vrystaat provinsie. Boedelnomer: 4208/2002. (Vaal Weekblad - 20/06/2003)
VAN VELZEN  WILFRED Id: 330605 5055 102 + 12/04/2003. Pensioenaris. Was getroud binne gemeenskap van goed. Boedelnommer: 1813/2003 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Sake Beeld - 20/06/2003)
VAN WYK  Jacobus Petrus Christiaan Id: 230813 5022 080. In lewe van CR Swartstraat 68, Reitz, Vrystaat provinsie. + 25/04/2003. Nagelate eggenote: Maria Elizabeth van Wyk Id: 230719 0020 088. Boedelnr. 2249/2003. (Vrystaat - 19/06/2003)
VAN ZYL  SARAH JOHANNES Id: 361002 0133 081 + 03/07/ 2002. In lewe van EIRLEIGH BOUKEVELD 12, ODENDAALSRUS, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2483/2003. Nagelate gade: CAREL JACOBUS JOHANNES VAN ZYL Id: 500120 5005 088. (Volksblad - 20/06/2003)
VILJOEN  Gideon Petrus de Bruyn Id: 260121 5010 086, In lewe woonagtig te Middelin, distrik Reitz, Vrystaat provinsie. + 23/04/2003. Boedelnommer: 2099/2003. (Vrystaat - 19/06/2003)
GRAHAMSTOWN Office of the Master of the High Court (Province of the Eastern Cape, South Africa)
(Dank aan Elmien Wood wie die oorspronklike bestorwe boedeladvertensies in Die Burger Oos-Kaap voorsien het/ Thanks to Elmien Wood who provided the original advertisements of deceased estates from Die Burger Oos-Kaap)
ALCOCK  DOROTHY MABEL Id: 180212-0068-083. Late of 7 Forbes Avenue, St Georges Park, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 06/12/2002. Estate No. 4590/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
ALLEN  THOMAS Id: 200417-5050-186 * 17/04/1920. Late of 25 United Road, Westering, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 11/03/2003. Estate No. 938/2003. (The Herald - 20/06/2003)
BILLET  FRANCINA Id: 370726-0088-080 * 26/07/1937. Late of 20 - 3rd Avenue, Windvogel, Port Elizabeth. + Cookhouse, Eastern Cape Province 15/03/2003. Estate No. 1472/2003. (The Herald - 20/06/2003)
BILLET  RICHARD PRYS Id: 391106-5078-086 * 06/11/1939. Late of 20 - 3rd Avenue, Windvogel, Port Elizabeth. + Cookhouse, Eastern Cape Province 15/03/2003. Estate No. 1473/2003. (The Herald - 20/06/2003)
BOOYSEN  JOHAN HENDRIK Id: 511009 5125 086 + 02/05/2003. Was getroud met Jacomina Christina Maria Booysen Id: 530527 0039 082. In lewe van Errolrylaan 21, Scheepershoogte, Uitenhage, Oos-Kaap provinsie. Boedelnommer: 1665/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
CLAASSEN  WALTER ABRAHAM Id: 230625-5016-080 * 25/06/1923. Late of 5 Delville Road, Lorraine, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 04/05/2003. Estate No. 1498/2003. (The Herald - 20/06/2003)
CLIFFORD  J C, dusring sequestration residing within the district of Port Elizabeth. Estate No. E355/2000 (First Liquidation and Distribution Account). (The Herald & Die Burger Oos-Kaap- 20/06/2003)
CONCO  JEREMIAH THEMBUYISE Id: 380604 5279 087 * 04/06/1938 + 21/03/2003. Nagelate eggenote: Ntombizile Mirriam Conco Id: 411223 0211 087 * 23/12/1941. In lewe van Sokutustraat 13, New Brighton, Port Elizabeth. Boedelnr. 1570/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
DE LA REY  ELIZABETH JOHANNA CATHERINA Id: 160527 0056 083. Weduwee. Pensioenaris. In lewe van Valleihof Tehuis vir Bejaardes, Kirkwood, Oos-Kaap provinsie. Boedelnr 1448/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
DOBSON  ANNIE MAGDALENA Id: 201231-0035-087 * 31/12/1920. Was a Pensioner of 15 Perth Street, Kabega Park, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 21/03/2003. Estate No. 1360/2003. (The Herald - 20/06/2003)
DOUGLAS  EVA Id: 380709 0083 085 * 09/07/1938 + 09/10/2002. In lewe van Coltmanstraat 12, Gelvandale, Port Elizabeth. Boedelnr. 55/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
EHRICH  OLIVE CYNTHIA Id: 210601-0050-089. Late of 9 Somerset Place, Lucas Meyer Avenue, Grahamstown, Eastern Cape province. + 31/08/2002. Widow. Estate No. 4594/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
EKE  JONATHAN ALBERT. Late of 8 Woodlands Avenue, Weybridge Park, Port Elizabeth. Id: 231119-5026-082 * 23/11/1923 + Port Elizabeth 12/05/2003. Estate No. 1571/2003. (The Herald - 20/06/2003)
ELS  WILLEM CHRISTOFFEL Id: 290817 5005 083 * 17/08/1929 + 24/02/2003. In lewe van Magriet Conradieoord, Despatch, distrik Uitenhage, Oos-Kaap provinsie. Nagelate eggenote: mev. Ernst Stephanus Els. Boedelnommer: 768/2003 (Eerste en Finale Likwidasie- en Verspreidingsrekening). (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
FISHER  NOEL Id: 250601 5030 087. In lewe van Priorsingel 14, Quigney, Oos-Londen. Was getroud met Bertha Angelina Gertrude Fisher Id: 270305 0044 087. Boedelnommer: 755/2003 (Likwidasie- en Distribusierekening). (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
FLANAGAN  ROGER GAVON (GAVIN) ALOYSIUS Id: 1205021-081[sic] * 12 June 1912. Late of Cnr Tembani and Seaview Road, District Port Elizabeth. + Port Elizabeth 19/04/2003. Estate No. 1281/2003. (The Herald - 20/06/2003)
FOURIE  JAN HENDRIK, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Grahamstad, Oos-Kaap provinsie. Boedelnr. 45/2001 (aanvullende likwidsie- en distribusierekening). (The Herald - 20/06/2003)
GARDINER  HERBERT MATTHEW RONALD Id: 260629 5058 081 * 29/06/1926 + 05/04/2003. In lewe van Parklaan 15, Sentraal, Port Elizabeth. Was getroud met Aletta Catherina Gardiner * 08/09/1932 Id: 320908 0054 004. Boedelnommer: 1316/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
GREEN  WINIFRED MAUD Id: 180529-0030-106 * 29/05/1918. Late of 68 Kragga Kamma Road, Sunridge Park, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 11/09/2002. Estate No. 3361/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
GRIFFITHS  WILLIAM ALLAN + 10/05/2003 Id: 131028-5009-082. Late of 9 CP Bradfield Home, Gazania Avenue, Sunridge Park, Port Elizabeth. Estate No. 1686/2003. (The Herald - 20/06/2003)
HALL  CLIVE RIPPON Id: 360608-5010-081 + Kenton-On-Sea, DISTRICT OF Port Alfred, Eastern Cape Province 11/03/2003. Estate No. 1168/03. (The Herald - 20/06/2003)
HATTINGH  LOUISA * 19/03/1916 + 07/05/2003. In lewe van Jeffreysrus Aftree-oord, Jeffreysbaai, distrik Humansdorp, Oos-Kaap provinsie. Boedelnommer 1776/2003. Eksekuteur: LOUIS DEON HATTINGH, The Terraces 4, KAMMARIDGE 6025 Tel. 041 403 2470. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
Hayward  Valerie Antoinette - see: MAASDORP, Valerie Antoinette
HICKSON-MAHONY  STUART NIGEL + 17/04/2003 Id: 441004-5063-085. Late of 159 Villiers Road, Walmer, Port Elizabeth. Estate No. 1641/2003. (The Herald - 20/06/2003)
HOWARD  CECIL JOHN and GLENISE JUDITH HOWARD, during sequestration residing within the district of Uitenhage, Eastern Cape Province. Estate No. E249/97 (Seventh Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
JANSE VAN RENSBURG  DANIEL JACOBUS, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Port Elizabeth. Boedelnr. E13/2001 (tweede en finale likwidasie- en distribusierekening). (The Herald - 20/06/2003)
KAPP  PIETER RETIEF Id: 380814 5002 088 * 14/08/1938 + 16/02/2003. In lewe van Mary Boydlaan 13, Kensington, Port Elizabeth. Boedelnr. 758/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
KOORTZEN  HESTER ANTONETTE Id: 200714-0019-087 * 14/07/1920. Late of 7 Metcalf Road, Cradock, Eastern Cape Province. + Cradock 05/11/2002. Estate No. 4455/2002 (First Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
KUNNEKE  ANNA CATHARINA Id: 170829-0002-085 * 29/08/1917. Was a Pensioner of Valleihoog Old Age Home, Kirkwood, Eastern Cape Province. + Kirkwood 02/04/2003. Estate No. 1341/2003. (The Herald - 20/06/2003)
LE ROUX  HENRY DAVID JOHN Id: 400218-5070-085 * 18/02/1940. Late of 21 Amelia Street, Gelvan Park, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 03/05/2003. Estate No. 1445/2003 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Executor: MAUREEN RACHEL LE ROUX PO Box 27899 Greenacres, Port Elizabeth 6057. (The Herald - 20/06/2003)
MAASDORP  VALERIE ANTOINETTE (* HAYWARD) * 03/04/1927 ID: 270403-0020-080. Pensioner. + Port Elizabeth 19/05/2002. Late of 98 Errol Drive, Framesby, Port Elizabeth. Was married to HUBERT HENRY MAASDORP. Estate No. 1993/2002 (Liquidation and Distribution Account, first and final). (The Herald - 20/06/2003)
MASTERS  MARGARET LOUISE Id: 130820-0011-084. Late of 14 Barton Road, Cotswold, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 21/06/2002. Estate No. 3712/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
MOOLMAN  CHRISTINA ELIZABETH Id: 271119-0028-084 + 12/11/2002. In lewe van Brandstraat 6, Westering, Port Elizabeth. Boedelnommer: 331/2003/2. (The Herald - 20/06/2003)
NEL  SHELAGH Id: 290423-0037-088 * 23/04/1929. Pensioner, late of 6 Palma Road, St Francis Bay, district of Humansdorp, Eastern Cape Province. + Jeffreys Bay, Eastern Cape Province 19/02/2003. Estate No. 1346/2003. (The Herald - 20/06/2003)
OOSTHUIZEN  DUNCAN DENNIS Id: 241025 5032 087. Laaste adres: Posbus 34631, Newtonpark, Port Elizabeth. Was getroud met Catharina Maria Oosthuizen Id: 420105 0064 088. Boedelnmmer: 911/2003 (Likwidasie- en Distribusierekening). (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
PALMER  IAN WILLIAM Id: 121226 5017 08 7 + 07/05/2003. In lewe van F4 Rapallo, Laubscherpark, Walmer, Port Elizabeth. Boedelnr. 1669/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
PRYER  LAURA HARRIET + 06/04/2003 Id: 160102-0009-084. Late of 24 Honeysuckle Avenue, Sunridge Park, Port Elizabeth. Estate No. 1186/2003 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
RADLEY  NEIL RAYMOND Id: 320807-5021-085 + 17/05/2003. Late of 7 Napier Road, Humewood, Port Elizabeth. Surviving spouse: DOREEN ELVA RADLEY Id: 350519-0024-088. Estate No. 1670/2003. (The Herald - 20/06/2003)
REDDIE  FRANCES SELINA Id: 220118-0008-080 * 18/01/1922. Late of 31 Durham Street, Rowallan Park, Port Elizabeth. + 20/03/2003. Estate No. 1271/2003. (The Herald - 20/06/2003)
SCHMIDT  NEVILLE Id: 480312-5004-088 * 12/03/1948. Late of 11 Punta Del Mar, Bluewater Bay, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 27/04/2003. Estate No. 1484/2003. (The Herald - 20/06/2003)
SCHOEMAN  MARCUS PETRUS Id: 450408 5085 089 + 22/04/2003. Was getroud met Anna Sophia Schoeman Id: 450519 0087 084. In lewe van Atherstonestraat 25, Port Alfred, Oos-Kaap provinsie. Boedelnr. 1671/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
SCHOEMAN  NOLENE, during sequestration of the district of grahmastown, Eastern cape province. Estate No. E170/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald & Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
SOBUZA  ZANDISILE NELPHUS Id: 300218-0001-100 * 18/02/1930. Late of 251 Walk Street, Idutywa, Eastern Cape province. + East London 07/11/2002. Was married out of community of property. Estate No. 26/2003. (The Herald - 20/06/2003)
SYPHUS  KATIE AGNES Id: 191004-0050-006 * 04/10/1919. Late of 206 The Beaches, Beach Road, Humewood, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 18/02/2003. Estate No. 844/2003. (The Herald - 20/06/2003)
TOLMIE  SUSARAH JOHANNA Id: 420207 0067 085 + 13/04/2003. In lewe van Park Sheraton 402, Kaapweg, Port Elizabeth. Boedelnommer 1672/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
VAN DER WALT  JOHN DANIEL Id: 370831-5003-082 * 31/08/1937. Late of 25 Woodpecker Circle, Aston Bay, district of Humansdorp, Eastern Cape Province. + Aston Bay 13/12/2002. Estate No. 41/2003 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
VAN WYK  DINA HENDRIENA Id: 250130 0070 088 * 30/01/1925 + 03/03/2003. In lewe van Eenheid 60, Kraggakamma Uitspan, Ralstonestraat, Fernglen, Port Elizabeth. Oorlewende eggenoot: Paul Nicolaas Lourens van Wyk. Boedelnommer 823/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
VAN ZYL  GILLEAM MATTHYS Id: 640219 5061 009. Married out of community of property, residing during sequestration on 20/06/2002, at 29 Sarah Avenue, Bluewater Bay, Port Elizabeth. Estate Nr. E80/2000 (Second Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003)
WHITE  ALETTA JOHANNA FRANCINA Id: 390525 0028 088. In lewe van Carinusrylaan 16, Uitenhage, Oos-Kaap provinsie. Boedelnr. 506/2003 (Gewysigde Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
WILKINSON  AUDREY JESS Id: 110626-0004-084 * 26/06/1911. Was a Pensioner of Frail Care, Settlers Park, Port Alfred, Eastern Cape Province. + Port Alfred 29/01/2003. Estate No. 762/2003. (The Herald - 20/06/2003)
WILLIAMS  DENNIS Id: 540331-5007-089 + 02/05/2003. Late of 10 Goodman Street, Palmridge, Port Elizabeth. Surviving spouse: AUDREY HELEN WILLIAMS Id: 550701-0051-083. Estate No. 1719/2003. (The Herald - 20/06/2003)
ZAUKA  DOCTOR VUKILE, dusring sequestration residing within the district of Port Elizabeth, Estate No. Eseventh Liquidation and Distribution Account). (The Herald & Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
KIMBERLEY Office of the Master of the High Court (Province of the Northern Cape, South Africa)
(Danksy Elmien Wood wie die oorspronklike bestorwe boedeladvertensies in die Volksblad voorsien het/ Thanks to Elmien Wood who provided the original advertisements of deceased estates from the Volksblad)
COETZEE  JOHANNES CORNELIUS JACOBUS Id: 321031 5025 082. In lewe van: DUIVENHOEK, MAREETSANE, distrik Vryburg, Noord-Kaap provinsie. Nagelate gade: ANITA ELIZABETH COETZEE Id: 410529 0070 088. Boedelnommer: 972/2002 (Eerste En finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Sake Beeld - 20/06/2003)
FOURIE  Susanna Juliana Id: 350628 0012 082 + 07/04/2003. In lewe van Spencestraat 4, Olifantshoek, Noord-Kaap provinsie. Was getroud met Ignatius Michael Fourie Id: 360901 5007 086. Boedelnommer: 723/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
HERZFELD  CATHERINA CHRISTINA Id: 550312 0026 081 * 12/03/1955 + 21/10/2001. In lewe van BUFFELSTRAAT 2, LIME ACRES, DISTRIK POSTMASBURG, Noord-Kaap provinsie. Boedelnommer: 400/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003)
KLOPPERS  Beatrix Gertruida Id: 430625 0096 085 + 29/04/2003. Boedelnommer: 654/2003. Eksekuteur: S KLOPPERS, Robynstraat 1, Posbus 254, Postmasburg, Noordkaap provinsie 8420 Tel. 053-3131611 Faks 053-3131222. (Volksblad - 20/06/2003)
MULLER  Bernhardt Theunis Id: 250906 5042 085. In lewe van Voortrekkerstraat, Luckhoff, distrik Fauresmith, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 620/03 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). Meesterskantoor: Kimberley. (Volksblad - 20/06/2003)
SCHOLTZ  JAN ANDRIES Id: 251013 5007 082. In lewe van KAMPSTRAAT 36, VRYBURG, Noord-Kaap provinsie. Boedelnommer: 6/2002 (Eerste en Tweede en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Sake Beeld - 20/06/2003)
VAN HEERDEN  MARGARETHA SUSANNA JOHANNA Id: 180527 0044 085 + 11/04/2003. In lewe van PERSEEL GX4, HARTSWATER, Noord-Kaap provinsie. Boedelnommer: 679/2003. (Volksblad - 20/06/2003)
CAPE TOWN Office of the Master of the High Court (Province of the Western Cape, South Africa)
(mostly Insolvent estates )
CLAASSEN  DANIEL JACOBUS Id: 460923 5082 082, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Hermanus, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C52/2003. (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 18/06/2003)
DELPORT  J H, tydens sekwestrasie van die distrik George, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C790/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (CAPE ARGUS & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
ESTERHUIZEN  SUSANA MARIA CATHERINA ID: 110112 0050 088. Last address: 78 D F Malan Street, Belville, Western Cape Province. Estate no. 10351/02 (Liquidation and Distribution Account, First and Final). Master's Office: Cape Town. (The Citizen - 20/06/2003)
GRASSMAN  AUGUST CHRISTIAAN GODFRIED + 04/03/2003 Id: 230320-5019-082. In lewe van Tidestraat 32A, Knysna, Wes-Kaap provinsie. Boedelnr. 4609/2003. (The Herald - 20/06/2003)
GROBLER  A en M S C, tydens sekwestrasie van die distrik Riversdal, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C657/97 (aanvullende likwidasie- en distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
KOTZE  JOHANNES FREDERIK, tydens sekwestrasie van die distrik Clanwilliam, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C589/2000 (tweede en finale likwidasie- en distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
LAAS  SUSANNA JOHANNA Id: 550429 0133 087 * Uniondale 29/04/1955 + Willowmore 19/07/2000. In lewe van Knysnastraat 56, Willowmore, Oos-Kaap provinsie. Boedelnr. 8610/2000 (Eerste Likwidasie- en Distribusierekening). Meester Kaapstad. Eksekuteur: Rushmere Noach Ingelyf, Chapelstraat 21, Posbus 100, Port Elizabeth. Verw. J.M.A. Louw/Debbie A. Tel. 041 585 7788 (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
McNEVIN  GRANT Id: 610326 5178 083, tydens sekwestrasie van die distrik Kaapstad. Boedelnommer: C319/2002 (eerste likwidasie- en distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
MORRIS  GRANVILLE DENNIS, tydens sekwestrasie van die distrik Simonstad, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C308/97 (Derde en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
NOTHNAGEL  P J en S, tydens sekwestrasie van die distrik bellville, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C184/2001 (Eerste Likwidasie-, Distribusie- en Kontribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
OOSTHUIZEN  Magdalena Aletha Johanna, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Bonnievale, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C121/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (CAPE ARGUS - 18/06/2003)
PIENAAR  ANDRIES DU TOIT, tydens sekwestrasie van die distrik Bredasdorp, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C1358/99 (aanvullende tweede en finale likwidasie- en distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
REID  HELEN, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Atlantis, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C1182/2001 (Eerste en Laaste Likwidasie- en Distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 18/06/2003)
SCHOFIELD  PETER ANTHONY, tydesn sekwestrasie van die distrik Wynberg, Kaapstad. Boedelnommer: C511/ 2001 (Gewysigde Tweede en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
SCHREUDER  DIRK JACOBUS Id: 520425 5070 081, tydens sekwestrasie van die distrik Ceres, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C541/2000 (Aanvullende rekening tot die derde en finale likwidasie- en distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
SCHREUDER  HERMIAS CORNELIS, tydens sekwestrasie van die distrik bellville, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C1243/99 (Eerste aanvullende tweede en finale likwidasie- en distribusierekening). (CAPE ARGUS & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
SEPTEMBER  D C Id: 480114 5070 089 and {Mrs} R J September Id: 490523 0058 014, during sequestration of the district of Clanwilliam, Western Cape Province. Estate no. C1064/2001 (Supplementary Liquidation and Distribution Account). (CAPE TIMES - 18/06/2003)
VAN DER MERWE  PETRUS JOHANNES JACOBUS, tydens sekwestrasie van die distrik Caledon, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C931/00 (eerste likwidasie- en distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes-Kaap - 20/06/2003)
VAN DEVENTER  J J (SNR) ID: 320828 5017 006, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Caledon, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C1108/2000 (Derde en Laaste Likwidasie- en Distribusierekening). (CAPE TIMES & Die Burger Wes- Kaap - 18/06/2003)
VAN WYK  THEO Id: 400711 5008 089 + 19/02/2003. In lewe van Alguadrifweg 5, Plettenbergbaai, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer 3106/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003)
VAN ZYL  JOHANNES FREDERICK (Snr) en ILSE ELIZABETH VAN ZYL, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Bellville, Wes-Kaap provinsie. Boedelnommer: C54/2000 (tweede en finale likwidasie- en distribusierekening). (CAPE ARGUS & Die Burger Wes-Kaap - 18/06/2003)