BMDs 2005-03 (Beeld)

Kennisgewings: Sterftes / In Memoriam / Verlowings/ Aannemings

Notices: Deaths / In Memoriam / Engagements / Adoptions

Lys saamgestel deur / List compiled by  Fanie Blignaut: fanie@blignaut.co.za
Nagesien en geredigeer deur / revised and edited by Tobi Swart: tswart@xsinet.co.za

Simbole en afkortings gebruik asook notas/symbols and abbreviations used, as well as notes:  
* = gebore/born
! + = sterf/died !  x = getroud/married !  # = begrawe/buried ! v/f = vroulik/female . ๗ = geskei/divorced. ! m = manlik/male ! d v = dogter van/daughter of ! s v = seun van/son of ! h v = hoek van/corner of

Kerke / Churches:

AGS = Apostoliese Geloofsending/Apostolic Faith Mission ! OA Kerk = Ou Apostoliese Kerk/Old Apostolic Church ! Geref  Kerk = Gereformeerde Kerk / Reformed Church ! NG Kerk = Nederduits Gereformeerde Kerk/Dutch Reformed Church ! NH Kerk = Nederduits Hervormde Kerk/Reformed Church ! AP Kerk = Afrikaanse Protestante Kerk/ Afrikaans Protestant Church ! RKK/RCC = Rooms Katolieke Kerk/Roman Catholic Church . PPK/PPC = Pinkster Protestante Kerk/ Protestant Pentecostal Church .

Nota/note:- aanvullings tot die gepubliseerde teks is tussen vierkantige hakies / additions to the published text appear between square brackets

BADENHORST  Andrew, in lewe van Melville, Johannesburg. Begrafnisdiens: Apostoliese Kerk, Greymont, distrik Johannesburg, 10/03/2005, 10:30 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 09/03/2005).
BAUERMEISTER  Daniel Hendrik, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Rooihuiskraal, Centurion, distrik Pretoria, 01/04/2005, 13:00. (Beeld – 31/03/2005).
BEHR  Martha Magdalena, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk  Kempten, Kempton Park, 03/03/2005,14:30. (Beeld – 03/03/2005).
BEKKER  Mary Johanna, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, 15/03/2005, 10:00 # Vanderbijlpark Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld – 16/03/2005).
BEZUIDENHOUT  Wilhelmina Aletta, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Pretoria, 04/04/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 01/04/2005).
BLOM  Catharina Magrietha, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Pretoria, 10/03/2005, 09:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 09/03/2005).
BOECKER  Hans. Gedenkdiens: NH Kerk, Elandspoort, Knightstraat, Danville, Pretoria, 02/03/2005, 15:00. Veras. (Beeld – 01/03/2005).
BOOYSEN  Danie (oupa Daan) * 29/10/1939 + 14/03/2005. Pa en oupa van Lizelle en Christiaan, Christopher en Nicholas. (Beeld – 14/03/2005).
BOSCH  Irene Virginia, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Kerk, Vereeniging Sentraal, 09/03/2005, 11:00. (Beeld – 10/03/2005).
BOSMAN  Louwrens Lemmer (Bossie) * 15/08/1916 + 11/03/2005, in lewe van Selrose Park, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Meyerspark, Pretoria, 17/03/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. Mev SACK vir verdere inligting: Tel. 082-331-1713 of 012-653-3847. (Beeld – 15/03/2005).
BOTHA  Elizabeth Wilhelmina Catharina, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Delportstraat, Elsburg, Gauteng provinsie, 14/03/2005, 11:00. (Beeld – 09/03/2005).
BRAMLEY  Anna Magrieta, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Nigel, 03/03/2005, 10:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld – 04/03/2005).
BROWNE  {Dr} Gerald, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Geref Kerk Alkantrant, Lynnwood, Pretoria, 04/04/2005, 10:00. Veras.(Beeld – 01/04/2005).
COETZEE  Vanessa Anne + 16/03/2005. Oorleef deur Pieter, Chanelle en Melani. Dankseggingsdiens: NG Kerk, Kempton Park, Gauteng provinsie, 04/03/2005 [sic - n้e 24/03/2005], 10:00. (Beeld – 23/03/2005).
CONRADIE  Rodney, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Sunward Park, h v Jaquar- en Mossiestraat, Boksburg, 09/03/2005, 12:00 # Boksburg Substreeklike Begraafplaas. (Beeld – 09/03/2005).
CUYPERS  Henricus Eduardus, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Geref Safari Kapel, Lynnwoodweg, Pretoria, 08/03/2005, 09:30. Veras. (Beeld – 08/03/2005).
DAVEL  Charlotte Olivia. Verassingsdiens: NG Kerk, Rietfontein-Suid, Pretoria, 17/03/2005, 10:00. (Beeld – 15/03/2005).
DE BEER  Dewald Lambertus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Wonderboom-Suid,  Pretoria, 08/03/2005, 09:03 # Pretoria-Noord Begraafplaas. (Beeld – 07/03/2005).
DE BRUYN  Frans Roelf Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Waterkloofrand,  Pretoria, 04/03/2005, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 03/03/2005).
DE JONGH  Andries, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Vharis Christelike Kerk, Lavenderweg, Annlin-Wes, Uitbreiding 3, distrik Pretoria-Noord, 11/03/2005, 09:45 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, distrik Pretoria-Noord. (Beeld – 10 & 11/03/2005).
DE KLERK  Marthinus Johannes, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk Elspark, Kingfisherweg, Germiston, Gauteng provinsie, 23/03/2005, 14:00 # Boksburgse Substreeklike Begraafplaas. (Beeld – 22/03/2005).
DE VOS   Dirk Meiring, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Lyttelton, Pretoria, 01/03/2005, 14:00. Veras. (Beeld – 01/03/2005).
DITTRICH  Eitel Eugene, in lewe van Glen Haven Aftree-Oord, Pretoria. Begrafnisdiens: Johannes Gemeente, 02/03/2005, 13:00  Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 02/03/2005).
DU PLESSIS  Gerhard, in lewe van Kloofendal, distrik Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Constantia Kruin, h v Yolandi- en Liebenbergstraat, Roodepoort, 02/03/2005, 11:00 # Fourways Memorial Park Begraafplaas, distrik Randburg. (Beeld – 01/03/2005).
DU PLESSIS  Judith Francina, in lewe van Barnsleyweg 16, Ferryvale, Nigel, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Moedergemeente, Nigel, 18/03/2005, 12:00. (Beeld – 18/03/2005).
DU TOIT  Emmerentia Susanna, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Impala Park, Canadairstraat, Boksburg, 01/04/2005, 11:00. (Beeld – 30/03/2005).
DU TOIT  Stephanus Daniel Petrus, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, De Deur, distrik Vereeniging, 04/03/2005,14:00. (Beeld – 04/03/2005).
ELS  Jesaja Jeremia, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie, voorheen van Petit, distrik Benoni. Begrafnisdiens: Ou Apostoliese Kerksaal, Orchardstraat 229, Pomona, distrik Kemptonpark 29/03/2005, 11:00 # Rynoord Begraafplaas, Benoni. (Beeld – 24/03/2005).
ENSLIN  Martiens + 24/02/2005, in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng provinsie. Oorleef deur vrou Hettie, 4 seuns, een dogter, 8 kleinkinders en een agterkleinkind. Begrafnisdiens: NG Kerk Historia-gemeente, h v Piet Cronje en President Steynstraat, S E 1, Vanderbijlpark, 02/03/2005. (Vaal Ster – 07 - 11/03/2005).
ERASMUS  Ryno, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk Magalieskruin, distrik Pretoria, 18/03/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, distrik Pretoria-Noord. (Beeld – 18/03/2005).
GERBER  Nellie, in lewe van Elarduspark, Pretoria, voorheen van Waverley, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Elardus Park, 31/03/2005, 11:00 # 10:00, Silverton Begraafplaas, distrik Pretoria. (Beeld – 29/03/2005).
GERICKE  Steve + 14/03/2005. Husband and Farther will be missed by Liezl, Sabastian and Lizr้. (Beeld – 16 & 17/03/2005).
GEWELDT  Maroise + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 12jr. In lewe ‘n leerling van Laerskool Handhawer, Vereeniging, Gauteng provinsie. Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, 05/04/2005, 15:00. Begrafnisdiens: Blou Koepel Kerk, Vereeniging, 02/04/2005. (Beeld – 24/03/2005:1, Courier – 29/03 - 01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03-01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
GOOSEN  Antonie Christoffel, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton-Noord, Highveldweg, 24/03/2005, 10:00. (Beeld – 24/03/2005).
GOOSEN  Magdalena Maria Elizabeth, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Selcourt, Springs, Gauteng provinsie, 14/03/2005, 11:00 # Geduld Begraafplaas, Springs. (Beeld – 11, 12/03/2005).
GOUGH  Susanna Johanna Magrieta (Rietha), in lewe van Germiston, Gauteng provinsie, voorheen van  Florida, Roodepoort, Gauteng provinsie. Vrou van Bill. Begrafnisdiens: NG Kerk Cachet-gemeente, Thistleweg 12, Primrose, Germiston, 11/03/2005, 11:00 # Suidpark Begraafplaas, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld – 11/03/2005).
GRAY  Vivian John. Oorleef deur Pa, Ma, Tracy, Paul, Ronan en Aidan. (Beeld – 03/03/2005).
GREYLING  Rudolph Cornelius Du Plessis, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Jehovagetuie Kingdom-Saal, 01/03/2005, 12:00. (Beeld – 01/03/2005).
GREYLINGH  Petronella Jacoba, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Moedergemeente, Kerkstraat, Elsburg, distrik Germiston, 31/03/2005, 11:00 # Suidpark Begraafplaas, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld – 30/03/2005).
GROBBELAAR  Petrus Johannes Delport, in lewe van Montanapark, Pretoria-Noord. Verassingsdiens: NG Kerk, Magalieskruin, distrik Pretoria-Noord, 17/03/2005, 12:00. (Beeld – 17/03/2005).
GROBLER  Rikki * 25/01/1985 + 18/03/2005. Memorial service: Baptist Church, Farrarmere, Benoni, Gauteng Province, 01/04/2005, 14:30. [inserted by his parents]. (Beeld – 31/03/2005).
GUARINO  Anne Louise * 14/03/1970 + 14/03/2005. Will be remembered by Carmine, Rachele and family. (Vaal Ster – 21-25/03/2005).
HANEKOM  Buks. Onthou deur Le Fr้. (Beeld – 01/04/2005).
HEFER  Antonie Michal * 04/04/1914 + 05/03/2005, in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng provinsie. Gedenkdiens: NH Kerk-Suid, Vanderbijlpark, 08/03/2005, 11:00. Veras. (Begrafnisbrief)
HILL  Frederick Jacobus (Freek) * 01/03/1927 + 16/03/2005, in lewe van Jan Kempdorp, Noord-Kaapprovinsie, voorheen van Deneysville, Vrystaat provinsie. Roudiens: Huis Andalusia, Jan Kempdorp, 23/03/2005, 10:00. Veras. (Beeld – 23/03/2005).
HODGSKIN  Doreen + 02/03/2005. Will be remembered as nana and sister by Chantelle, Denton and Joy. (Beeld – 05/03/2005).
HOLMES  Kelly + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 12jr. In lewe ‘n leerling van Laerskool Handhawer Laerskool Vereeniging, Gauteng provinsie. Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, 05/04/2005, 15:00.  Begrafnisdiens: NG Kerk, Unitaspark, distrik Vereeniging, 06/04/2005. (Beeld – 24/03/2005:1, Courier – 29/03-01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03-01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
HOWARD  Elizabeth Helena Coetzer, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Arcadia, Pretoria, 09/03/2005, 09:30 # 10/03/2005, 11:00, Senekal Begraafplaas, Vrystaat provinsie. (Beeld – 09/03/2005).
HOWROYD  Elize, voorheen ELS + 12/03/2005, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Sal onthou word deur dogter Mimi LABUSCHAGNE. Verassingsdiens: Koningkryksaal, Jehovah se getuies, Sonneblomstraat 3, Kempton Park, Gauteng provinsie, 18/03/2005, 11:00. (Beeld – 17/03/2005).
KEMP en EICKER  Jof verloof aan Nelfrie. [ingestuur deur] ouers. (Beeld – 01/03/2005).
KOK  Christo, kontak Helene Short by 084 350 0283 oor aanneming van Christo se seun Marnu. (Beeld – 18/03/2005).
KOTZE  Hanna + een jaar gelede. Onthou deur Mias, Theuns, Thys en Sus. (Beeld – 11/03/2005).
KRUGER  Lourens Marthinus, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Geref Kerk, Daspoort, Pretoria, 04/03/2004, 09:30. (Beeld – 04/03/2005).
KRUGER  Mimi, in lewe van Darrenwood Village, Johannesburg. Begrafnisdiens: Pioneer Club, Darrenwwod Village, Eerstelaan, Linden, Johannesburg, 10/03/2005, 09:30 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 09/03/2005).
LAMPRECHT  Anna Salomina Carolina, in lewe van Midrand, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Halfweghuis, distrik Johannesburg, 11/03/2005, 15:00 # 14:00, Midrand Begraafplaas. (Beeld – 10/03/2005).
LANGLEY  Elizabeth [ + 23.3.2005], in lewe van Doornpoort, distrik Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Montana, distrik Pretoria-Noord, 29/03/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, distrik Pretoria-Noord. (Beeld – 29/03/2005 - foutiewelik LANLEY gepubliseer).
LAPONDER  Willy (Ouma) + 22/03/2005. Oorleef deur kinders en kleinkinders. Veras. Donasies aan SA Kankervereniging, Pretoria. (Beeld – 28/03/2005).
LE GRANGE  {mev} Linda + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 36jr. In lewe ‘n Onderwyseres van Laerskool Handhawer, Vereeniging, Gauteng provinsie. Oorleef deur eggenoot Jan, kinders Jeandre, 12jr en Chenant้, 9jr. Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, 05/04/2005, 15:00. Begrafnisdiens: NG Kerk, Vanderbijlpark-Oos, 06/04/2005. (Beeld – 24/03/2005:1, Courier – 29/03- 01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03- 01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
LE ROUX  Gawie, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie  Begrafnisdiens: NG Kerk Zesfontein Gemeente, Pretoriaweg, Zesfontein Landbouhoewes, distrik Benoni, 18/03/2005, 14:30. (Beeld – 18/03/2005).
LOTZ  Inge + gewelddadig (veelvuldige steekwonde aan nek en lyf), Shiraz-kompleks, Welgevonden, Stellenbosch, Wes-Kaapprovinsie 16/03/2005, 21jr. In lewe ‘n meestersgraad student in Wiskundige Statistiek aan die Universiteit van Stellenbosch. Ouers: Juanita en {dr} Jan LOTZ, mede-professor in Radiologie aan die Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein. Roudiens: NG Kerk, Welgemoed, Stellenbosch 22/03/2005. (Beeld - 18 & 23/03/2005).
MAANS  Jo-Anne + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 13jr. In lewe ‘n leerling van Laerskool Handhawer, Vereeniging, Gauteng provinsie. Oorleef deur ma Anita. Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, 05/04/2005, 15:00. Begrafnisdiens: Rust-ter-Vaal, distrik Vereeniging, 02/04/2005. (Beeld – 24/03/2005:1, Courier – 29/03-01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03-01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
MALAN  Daniel Stephanus, in lewe van Waterkloof, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Oosterlig, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria, 02/03/2005,11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 02/03/2005).
MANS  Anna Susanna, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Pretoria, 09/03/2005, 10:30. (Beeld – 08/03/2005).
MARITZ  Elize. Grafdiens: 04/04/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, distrik Pretoria-Noord. (Beeld – 02/04/2005).
MEYER  Unis, in lewe van Brooklyn, Pretoria. Begrafnisdiens: Riekie Boshoff-saal, Johannes Postmus Ouetehuis, 07/03/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 04/03/2005).
MILLS  Benjamin, in lewe van Faerie Glen, Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk Wapadrand, Hoewe 3, Olympusverlenging van Atterbury- en Hans Strijdomlaan, Pretoria, 22/03/2005, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 18/03/2005).
MOSTERT  Pieter Johannes (Pieta) + 10/03/2005, 22jr, in lewe van Gordonsbaai, Wes-Kaapprovinsie, voorheen van Kempton Park, Gauteng provinsie. Oorleef deur ouers en twee broers. Veras. (Beeld – 14/03/2005).
MYBURGH  {mev} Lizelle + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 38jr. In lewe ‘n Onderwyseres van Laerskool Handhawer, Vereeniging, Gauteng provinsie, ma van Elize, 11jr [ + dieselfde ongeluk]. Oorleef deur man Isak en kinders De Bruin, 14jr en Karel, 11jr, tweelingbroer van Elize. Gesamentlike Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, 05/04/2005, 15:00. Verassingsdiens: River of Life Family Church, Vanderbijlpark, Gauteng provinsie. (Beeld – 24/03/2005:1, Courier – 29/03-01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03-01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
MYBURGH  Elize + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 11jr. In lewe ‘n leerling van Laerskool D F Malherbe, Vanderbijlpark, Gauteng provinsie, d v Lizelle Myburgh [ + dieselfde ongeluk]. Gesamentlike Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, Gauteng provinsie, 05/04/2005, 15:00. Verassingsdiens: River of Life Family Church, Vanderbijlpark. (Beeld – 24/03/2005:1 & 06/04/2005:1, Courier – 29/03-01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03-01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
NAGEL  Jan Petrus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Volle Evangelie Kerk, Northmead, Benoni, 24/03/2005, 11:00 #  Rynoord Begraafplaas, Benoni. (Beeld – 23/03/2005).
NAUDษ  Jo-Marie + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 12jr. In lewe ‘n leerling van Laerskool Handhawer, Vereeniging, Gauteng provinsie. Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, 05/04/2005, 15:00. (Beeld – 24/03/2005:1, Courier – 29/03-01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03-01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
NEL  Mariana, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Tweedelaan, Alberton, Gauteng provinsie, 16/03/2005, 11:00. (Beeld – 15/03/2005).
OOSTHUIZEN  Maria Aletta, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk Skuilkrans, Brummeria, Pretoria, 11/03/2005, 13:00. Veras. (Beeld -  10/03/2005).
OOSTHUIZEN  Ziegfried en Hendrik en Simon้ en Cayla + motorongeluk, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Delportstraat, Elsburg, distrik Germiston, 30/03/2005, 12:00. Veras. (Beeld – 29/03/2005).
PELSER  {mev} Marlene + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 52jr. In lewe ‘n Onderwyseres van Laerskool Handhawer, Vereeniging, Gauteng provinsie en bekende in netbalkringe in die Vaaldriehoek, Gauteng provinsie. Oorleef deur derde man Vic, drie kinders en ses kleinkinders. Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, 05/04/2005, 15:00. Begrafnisdiens: NG Kerk, Arconpark, Vereeniging, 02/04/2005. (Beeld – 24/03/2005:1, Courier – 29/03-01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03-01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
PELSER  Minnie, in lewe van Fairland Village. Verassingsdiens: Geref Kerk Noord-Rand, Landhuisstraat 1129, Allen’s Nek Landbouhoewes, distrik Krugersdorp, Gauteng provinsie, 30/03/2005, 11:00. (Beeld – 28/03/2005).
PIENAAR  Mentina B (Tina) + 05/03/2005. Oorleef deur kinders en kleinkinders. [Diens]: Geref Kerk, Alberton-Wes, Gauteng provinsie, 09/03/2005, 11:00. (Beeld – 09/03/2005).
POTGIETER  Sarie (Ouma), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos, 04/04/2005, 12:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, distrik Pretoria-Noord. (Beeld – 01/04/2005).
REX  Magdalena Petronella, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Witfield-Oos, Taitstraat, Witfield, Boksburg, 01/04/2005, 13:30 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld – 01/04/2005).
RIBBENS  Hendrik Justinus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk Kempton-Kruin, Fiskaalstraat, Kempton park, 26/03/2005, 11:00. (Beeld – 23/03/2005).
SCEALES  William Patrick Niven (Bill), in lewe van Waterkloof, Pretoria. Begrafnisdiens: St Francis of Assisi Anglican Church, h v Long- en Albertstraat, Waterkloof, 24/03/2005, 14:30. Veras. Donasies: Kankervereniging van Suid-Afrika, Garsfontein, Pretoria. (Beeld – 24/03/2005).
STRAUSS  Beatrix Maria Getruda, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Waterkloof, Pretoria, 31/03/2005, 13:00. (Beeld – 31/03/2005).
SWANEPOEL  Aletta Susanna. Roudiens: NG Kerk, Queenswood, Garrettlaan, Queenswood, distrik Pretoria, 01/04/2005, 10:00. Veras. (Beeld – 31/03/2005).
SWART  Saartjie, in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Floridapark, Roodepoort, 04/03/2004, 11:00. (Beeld – 05/03/2005).
UNTERHORST  Christina Susanna (Baby). Oorleef deur kinders Fanie, Christo, Wendy, Deon, Terri-Lee en kleinkinders. (Beeld – 09/03/2005).
VAN COLLER  Catharina Elizabeth, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Edleen, Kempton Park, 30/03/2005, 13:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 30/03/2005).
VAN DEN HEEVER  Theodorus, in lewe van Edenvale, Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Kerk, Klopperpark, Germiston, 31/03/2005, 10:00. (Beeld – 31/03/2005).
VAN DER MERWE  Adriaan Thys, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Kempton-Kruin Gemeente, Kempton Park, 29/03/2005, 14:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 28/03/2005).
VAN DER MERWE  Anje * 29/03/1984. Sou 29/03/2005 mondig gewees het. Onthou deur pa en ma DE WET. (Beeld – 29/03/2005).
VAN DER MERWE  Schalk. Dankdiens: NG Kerk, Faerie Glen, Glenwoodweg, Pretoria, 10/03/2005, 11:00. (Beeld – 08/03/2005).
VAN DER WALT  Bert, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Sungardens Hospice Kapel, Lynnwood, Pretoria, 18/03/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 15/03/2005).
VAN DER WESTHUIZEN  (Sakkie), in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng provinsie + 01/03/2005. Oorleef deur vrou Trudie, drie kinders en agt kleinkinders. (Vaal Ster – 21-25/03/2005).
VAN DER WESTHUIZEN  Pieter Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: 10:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, distrik Pretoria-Noord. Dankdiens: NG Kerk, Queenswood, Pretoria, 03/03/2005, 11:15, (Beeld – 01/03/2005).
VAN DEVENTER  Johan (Sekel) * 09/02/1978 + motorongeluk , Bloemfontein, Vrystaat provinsie, 14/03/2005. Gematrikuleer te Tom Naud้ Ho๋rskool, Pietersburg (nou Polokwane), Limpopo provinsie, 1996. Onthou deur VAN DEVENTER gesin. (Beeld – 24/03/2005).
VAN DYK  Maria Magdalena, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Allen Park Tehuis vir Bejaardes, 02/03/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 01/03/2005).
VAN HEERDEN  Martha Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Kempton-Noord, Kempton Park, 10/03/2005, 10:00 # Mooifontein Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld – 10/03/2005).
VAN JAARSVELD  Trudie, in lewe van Oakdale, Belville, Wes-Kaapprovinsie. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Millpark, Johannesburg, 07/03/2004, 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 03/03/2005).
VAN NIEKERK  Cornelius, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie  Begrafnisdiens: NG Kerk Riebeeck Park, Kempton Park, 17/03/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 17/03/2005).
VAN RENSBURG  Veronica + motorongeluk naby Richmond/Drie Susters, Karoo 23/03/2005, 12jr. In lewe ‘n leerling van Laerskool Handhawer, Vereeniging, Gauteng provinsie. Roudiens: Ho๋rskool Vereeniging, 05/04/2005, 15:00. (Beeld – 24/03/2005:1, Courier – 29/03-01/04/2005, Vaalweekblad – 30/03-01/04/2005, Rapport – 03/04/2005).
VAN SANDWYK  Cornelus Marinus, in lewe van Modimolle (ex-Nylstroom), Limpopo provinsie. Verassingsdiens: AGS Hatfield, Pretoria, 01/04/2005, 12:00. (Beeld – 31/03/2005).
VAN TIDDENS  Ena, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Florauna, distrik Pretoria-Noord, 04/03/2004, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, distrik Pretoria-Noord. (Beeld – 03/03/2005).
VAN WYK  Albertus Adriaan Abraham, in lewe van Magalieskruin, distrik Pretoria-Noord. Verassingsdiens: NG Kerk Magalieskruin, 15/03/2005, 09:360. (Beeld – 15/03/2005).
VAN WYK  Jan David Adriaan, in lewe van Monavoni Landbouhoewes, Centurion, distrik Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Pretoria, 16/03/2005, 11:00. (Beeld – 15/03/2005).
VAN WYK  Jan. Memorial service: Glen Methodist Church, Keeshond Street, Garsfontein, Pretoria, 31/03/2005, 11:00. Donations: Sungardens Hospice, Lynnwood, Pretoria. (Beeld – 31/03/2005).
VAN ZYL  Cornelia Magrita (Cernaliae), in lewe van Tileba, Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, h v Springbok- en Krokodilstraat, Theresapark, distrik Pretoria-Noord, 16/03/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 15/03/2005).
WIESNER  Johanna (Hansi) * JOUBERT, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: APK Kerk, Pretoria-Oos, 21/03/2005, 10:00. Veras. (Beeld – 19/03/2005).
WILLEMSE  Leendert, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Pretoria, 07/03/2004, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 03/03/2005).