BMDs Februarie / February 2005
Sterftes / Verjaarsdae / In Memoriam  / Deaths / Birthdays
Lys saamgestel deur / List compiled by Fanie Blignaut: fanie@blignaut.co.za
Nagesien deur / revised by Tobi Swart: tswart@xsinet.co.za
Simbole en afkortings gebruik asook notas/symbols and abbreviations used, as well as notes:
* = gebore/born •  + = sterf/died • x = getroud/married • # = begrawe/buried • v/f = vroulik/female
• m = manlik/male • d v = dogter van/daughter of   • s v = seun van/son of • h v = hoek van/corner of
AGS = Apostoliese Geloofsending/Apostolic Faith Mission • OA Kerk = Ou Apostoliese Kerk/Old Apostolic Church • Geref Kerk = Gereformeerde Kerk / Reformed Church • NG Kerk = Nederduits Gereformeerde Kerk/Dutch Reformed Church •  NH Kerk = Nederduits Hervormde Kerk/Reformed Church • AP Kerk = Afrikaanse Protestante Kerk/Afrikaans Protestant Church • RKK/RCC = Rooms Katolieke Kerk/Roman Catholic Church
Nota/note:- aanvullings tot die gepubliseerde teks is tussen vierkantige hakies / additions to the published text appear between square brackets
ABERTS  Hendrik Willem, in lewe van Faerie Glen, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk Garsfonteinpark, Pretoria 25/02/2005, 14:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas, 13:00. (Beeld – 25/02/2005)
BARLETT  I S (Rene) * 06/11/1804 [sic – née 06/11/1909] + 06/02/2005, 96jr 3mnde. Oorleef deur Ken, kinders en kleinkinders. (Beeld – 08/02/2005)
BESTER  Johanna Elizabeth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Lynwoodrif, Pretoria, 17/02/2005, 13:00. (Beeld - 16/02/2005)
BOSHOFF  Johannes Jakobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Tuine, 02/02/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 01/02/2005)
BOTHA  Gertruida P (Gerrie) + 24/01/2005. Onthou deur eggenoot, seun en suster. (Vaal Ster – 08 tot 11/02/2005)
BOTHA  Lorinda, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Kerk, Kingfisherlaan, Elspark, distrik Germiston 21/02/2005, 10:00. (Beeld - 18/02/2005)
BOTHA  Paul Roux * Tamboerskloof, Kaapprovinsie 01/12/1923 + 29/01/2005, in lewe van Kleinmond, Wes-Kaapprovinsie. Oorleef deur vrou Fransie, seuns Paultjie, Francois en André, skoondogters Retha, Lindy en Ilse, kleinkinders Klein Paul, Stephan, Margarete, Francois, Helene, Maria, Jenny, Robert en Thomas. (Beeld – 02/02/2005)
CAPAZORIO  Cornelia, in lewe van Herfsland Aftree-Oord, Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: N H Kerk, Monumentweg, Kempton Park, 11/02/2005, 11:00 # Bredell Begraafplaas, distrik Benoni, Gauteng provinsie. (Beeld – 10/02/2005)
CLAASSENS  Ouma Hannie. Begrafnissdiens: NG Kerk Verwoerdburgstad, Hippolaan, Zwartkop, Centurion, distrik Pretoria 21/02/2005, 11:00 # Ou Centurion Begraafplaas. (Beeld – 16/02/2005)
CORDIER  Andries Cornelis, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: GBA Kapel, h v New- en Joubertstraat, Germiston, 11/02/2005, 11:00. (Beeld - 10/02/2005)
CROUKAMP  Hannetjie. Begrafnisdiens: Charis Christelike Kerk, Lavenderweg, Wonderboom Hoewes, Pretoria-Noord 10/02/2005, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 10/02/2005)
DE BRUIN  Philippus Hendrik, in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk Primrose Heuwel, Begoniastraat, Primrose 04/02/2005, 15:00 (Beeld – 04/02/2005)
DE JAGER  Eldred Grant, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: RKK St John Fisher, Lynnwood, Pretoria 16/02/2005, 14:00. (Beeld - 16/02/2005)
DE KLERK  Sheldon Nicolas, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk Kruin, Kempton Park 01/02/2005, 14:00. (Beeld – 01/02/2005)
DE VILLIERS  Vivian, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AP Kerk Pretoria-Oos, 09/02/2005, 11:00 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 08/02/2005)
DU PLESSIS  Johannes Gideon, in lewe van Erasmuskloof, Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Monumentpark, Pretoria 18/02/2005, 09:30. Veras. (Beeld - 17/02/2005)
DU PLESSIS  Koot, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Skuilkrans, Brummeria, Pretoria 08/02/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 07/02/2005)
DU PLOOY  Louis Cornelius, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: N G Kerk Herman Steyn, distrik Vereeniging, 10/02/2005, 10:00 # Jacobskop Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld – 10/02/2005)
DU TOIT  Elizabeth (Bokkie), in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, h v Messelaar- en Kotzestraat, Roodepoort 22/02/2005, 11:00. (Beeld - 19/02/2005)
EIDESUND  Brunhilda Serena * STRYDOM + 16/01/2005, 88jr, in lewe vroeër van Joubertina, Oos-Kaapprovinsie, later van Bergen, Noorweë. Oorleef deur kinders, Karl, Ann en gesin, Ann, Randolf en gesin, Inge, Geier en gesin, broers en suster Pieter, Serena, Louwrens en hulle gesinne. (Beeld – 05/02/2005)
ELS  Susara Aletta, in lewe van Kemton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 04/02/2005, 15:00. (Beeld – 03/02/2005)
ERASMUS  Maria Isabella, in lewe van Pretoria, Begrafnisdiens: Volle Evangelie Kerk, Sinoville, Pretoria-Noord 03/02/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld – 02/02/2005)
ERASMUS  Paul Nicolaas Harmse Venter, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Sonheim Aftree-Oord, distrik Pretoria 11/02/2005, 11:00 # 09:30, Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 10/02/2005)
FENSHAM  Emily Elizabeth, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Boksburg-Oos Gemeente, h v 14e Laan en Carl Cilliersstraat, 11/02/2005, 13:00. (Beeld - 11/02/2005)
FERREIRA  Piet en Yvonne, van distrik Vanderbijlpark, Gauteng provinsie, 50ste Huweliksherdenking 15/01/2005. (Vaal Ster – 14 tot 18 Feb 2005)
FICK  Wietz Botes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos 16/02/2005, 09:30 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 15/02/2005)
FOUCHE  Lourens (Louwtjie) + 06/02/2005. Meegevoel aan Rika, Baby, Henry, Johan en gesinne, van Jan KOLYN. (Beeld – 10/02/2005)
FOUCHEE  Johannes Jacobus, in lewe van Brakpan, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Kerk, Brakpan-Noord 15/02/2005, 11:00. (Beeld – 15/02/2005)
FRITZ  Ernest August, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Nigel 14/02/2005, 14:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld – 11/02/2005)
GERMISHUIZEN  Cam. Gedenkdiens: St John’s Church, Andries Pretoriusstraat, Thaba Tshwane, distrik Pretoria, 04/02/2005, 14:30. Veras. (Beeld – 04/02/2005)
GEYER  {Dr} Chris +. Pa en oupa, oorleef deur Togie, Graham, David, Kirsten en Rudi. (Beeld –18 Feb 2005)
GOUWS  Frans Pieter Faculin, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park 07/02/2005,11:00. (Beeld - 07/02/2005)
GUNTER  Maxi (SOLDATOS), in lewe van Murrayfield, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk Skuilkrans, Brummeria, Pretoria 24/02/2005, 13:00 # Silverton Begraafplaas. (Beeld – 22/02/2005)
HANEKOM  Tobias Nicolaas, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: St Andrews Community Presbyterian Church, Miles Sharpstraat, Rynfield, Benoni, Gauteng provinsie 17/02/2005, 14:00. (Beeld - 16/02/2005)
HEYMANS  Johanna Susanna, in lewe van Herfsland Aftree-oord, Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Riebeeckpark, Kempton Park 23/02/2005, 13:00. Veras. (Beeld – 22/02/2005)
HIGGO  {Matrone} M, in lewe van Zuid-Afrikaanse Hospitaal, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waterkloofrif, Pretoria 11/02/2005, 14:00 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria, 10:00. (Beeld – 09/02/2005)
JACOBS  Willem Jacobus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: OA Kerk, Cranbourne Laan 137, Benoni 23/02/2005, 13:30. (Beeld - 23/02/2005)
KOEKEMOER  Frederick George, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Moedergemeente, Kerkstraat, Elsburg, distrik Germiston 24/02/2005, 11:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld – 22/02/2005)
KOTZE  Martha, in lewe van Fountainebleau, Randburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Geref Kerk Northwold, Randburg 23/02/2005, 11:00 # Fourways Memorial Park Begraafplaas, distrik Sandton, Johannesburg. (Beeld - 21/02/2005)
KRIGE  Debora (Debbie) + 31/01/2005, 83jr, in lewe van Hermanus, Wes-Kaapprovinsie, voorheen van Florida, Roodepoort, Gauteng provinsie. Oorleef deur man Deon, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Gedenkdiens: NG Kerk, Hermanus 03/02/2005, 14:30. Veras. (Beeld – 02/02/2005)
KRITZINGER  Matthys Johannes Lourens (Thys Masien) * Nuweplaas, Langkloof, Wes-Kaapprovinsie 30/06/1919 + 16/01/2005. Oorleef deur eggenote Kleintjie en kinders Raymond, Linda en Elaine. Veras. (Beeld – 19/02/2005)
KRUGER  Jacomina Petronella, in lewe van Amandasig, distrik Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderpark, distrik Pretoria-Noord 25/02/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld – 24/02/2005)
KÜHN  Wilhelmina Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Christian Worship Centre, 03/02/2005, 10:30 # 09:00, Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld – 02/02/2005)
LA GRANGE  {Matrone} Sarah + 22/01/2005, in lewe van Huis Herfsblaar, Pretoria, voorheen van Soetdoring-Aftreeoord. Kontaknommer van susterskind, Mnr ORFFER: 082-445-7602. (Beeld – 01/02/2005)
LAWRIE  Anna Elizabeth * 24/02/1915, vier 90ste verjaarsdag. Gelukwensing van Robert, Anna-Beth, Conner en Rogan KLEINZEE. (Beeld – 24/02/2005)
LE ROUX  Louis, in lewe van Cederberg 9, The Willows, Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk Aasvoëlkop, h v Alida- en Hockeylaan, Northcliff, Johannesburg, 11/02/2005, 14:00, Veras. Dank vir ondesteuning met afsterwe, van Trips LE ROUX en familie. (Beeld – 10 & 25/02/2005)
LEMKE  Cicel C, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Voortrekkekmonument Kapel, Pretoria, 11/02/2005, 10:00. (Beeld - 10/02/2005)
LIGTHELM  Klaartjie, in lewe van De Beerstraat 652, Wonderboom-Suid, Pretoria. Gedenkdiens: Geref Kerk, Wonderboom-Suid, h v 13e en Naudéstraat, 25/02/2005, 12:00 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord, 11:00. (Beeld – 23/02/2005)
LIZAMORÉ  Andries Hermanus. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waverley, Pretoria, 07/02/2005, 10:45 # 09:30, Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 07/02/2005)
LOGGENBERG  Jacoba Elizabeth, in lewe van Drie Riviere, distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Drie Riviere 14/02/2005, 14:00. (Beeld - 16/02/2005)
LOOTS  Willie, in lewe van Linden, Johannesburg. Meegevoel deur Stella en familie. (Beeld – 15/02/2005)
LUBBE  Hennie. Begrafnissdiens: Baptiste Kerk, 15de Laan, Rietfontein, distrik Pretoria 18/02/2005, 12:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 18/02/2005)
MAILOVICH  Charles John Quinton, in lewe van 278ste Straat, Mookghopong (ex-Naboomspruit), Limpopo provinsie. Begrafnissdiens: NG Kerk Naboomspruit, 18/02/2005, 10:30 # Naboomspruit Begraafplaas. (Beeld – 17/02/2005)
MALHERBE  Tielman + 08/02/2005. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Wes, 14/02/2005, 14:00. (Beeld - 14/02/2005)
MANUELS  Arend, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Villieria, Pretoria 11/02/2005, 14:00. (Beeld – 09/02/2005)
MARAIS  VI, in lewe van Groenkloof, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Groenkloof, 02/02/2005, 15:00 # 13:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 01/02/2005)
MARITZ  Janetta Gezina, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Geref Kerk, Brooklyn, Pretoria, 04/02/2005, 10:00. Veras. (Beeld – 03/02/2005)
MEYER  Attie, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Trinity United Church, Norkem Park, Kempton Park 24/02/2005, 10:00. (Beeld – 23/02/2005)
MOOLMAN  Theodorus Daniël du Plessis, in lewe van Môregloed, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Môregloed, 17/02/2005, 14:00. (Beeld - 17/02/2005)
NEL  Carlie, ‘n baba, in lewe van Pretoria. Roudiens: Ned Herv Kerk Wapadrand, Pretoria 23/02/2005, 09:30, # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 22/02/2005)
NIELSON  Judith Jacoba, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Woord en Lewe Kapel, h v Trichardt- en Schreinerstraat, Parkrand, Boksburg 11/02/2005,14:00 # Suidpark Begraafplaas, Elspark, distrik Germiston. (Beeld - 10/02/2005)
O’CONNER  Anna Magrieta Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Gemeente Hoogland, Kempton Park 11/02/2005, 10:00 # Zuurfontein Begraafplaas. (Beeld – 09/02/2005)
OBERHOLZER  Magrietha Sophia Jacoba, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton Kruin, 04/02/2005, 12:00. (Beeld – 03/02/2005)
OELOFSE  Nico, in lewe van Garsfontein, Pretoria. Begrafnisdiens: AP Kerk, Pretoria-Oos, 08/02/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 04/02/2005)
OOSTHUIZEN  Dirk, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Faerie Glen, Pretroria, 07/02/2005, 11:00 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 04/02/2005)
OOSTHUIZEN  Eduard Johannes (Osie). Roudiens: NG Kerk, Valleisig, h v Mayo- en Tipperarystraat, Faerie Glen, Pretoria 22/02/2005, 10:15. Veras. (Beeld – 21/02/2005)
POTGIETER  Engela (Tannie Pop), in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Parkstraat, Benoni, 18/02/2005, 10:00. (Beeld - 16/02/2005)
POTGIETER  Johannes Hermanus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Wordsworthstraat, Farrarmere, Benoni, 11/02/2005, 10:00. (Beeld - 10/02/2005)
POWELL  Alida, in lewe van Rustenburg, Noordwesprovinsie, voorheen van Port Elizabeth, Oos-Kaapprovinsie. Gedenkdiens: NG Kerk, Suid-Oos Pretoria, Stellastraat, Brooklyn, 03/02/2005, 11:00. Veras. (Beeld – 02/02/2005)
PRETORIUS  Gerhardus Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderpark, 01/02/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld – 01/02/2005)
PRINSLOO  Louis, in lewe van Robin Hills, Randburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Mosaiek Kerk, Davidsonstraat, Northcliff, Johannesburg, 03/02/2005, 14:00. (Beeld – 03/02/2005)
ROBERTS  Pieter, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Nuwe Apostoliese Kerk, h v Buxton- en Conwayweg, Dinwiddie, distrik Germiston, 12/02/2005, 11:00. (Beeld - 11/02/2005)
ROOS  Schalk * 19/11/1957 + 02/02/2005. Onthou deur Wayne, Linda, Kade, Ronel, Neil, Martin, Sasha, Grant, Chris, Riana en Annebelle. (Vaal Ster – 08 tot 11/02/2005)
ROSSOUW  Pieter Andries, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Moedergemeente, Kerkstraat, Elsburg, 04/02/2005,12:00 # Suidpark Begraafplaas, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld – 02/02/2005)
SCHLEBUSH  Kobus * 12/02/1970 + 28/05/2002. Onthou deur Ma. (Beeld - 12/02/2005)
SCHOEMAN  Christiaan Frederick, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Wesmoot, 03/02/2005, 14:00. (Beeld – 02/02/2005)
SCHOEMAN  Stephanus Johannes (Fanie). In Memoriam [ingestuur deur] verloofde Alinda en kinders. (Beeld – 19/02/2005)
SCHOLTZ  Christine, in lewe van Gansbaai, Wes-Kaapprovinsie. Gedenkdiens: NG Kerk, Gansbaai, 25/02/2005, 14:00. Veras. (Beeld – 23/02/2005)
SCHOOMBIE  Cornelius Johannes Hermanus, in lewe van Krugersdorp, Gauteng provinsie. Begrafnissdiens: AGS Kerk, h v Flemming- en Fisherstraat, Krugersdorp-Wes, 17/02/2005, 11:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 16/02/2005)
SHEPHERD  Tommie/Tom + 03/02/2005, in lewe van Die Palm Kwekery. Oorleef deur Marina en kinders. Meegevoel deur Marinda en Johan TALJAARDT, Velddrif, Weskus. Verassingsdiens: NG Kerk Constantiakruin, h v Yolande- en Liebenbergweg, Constantiakloof, Roodepoort, Gauteng provinsie, 08/02/2005, 11:00. (Beeld – 07/02/2005)
SMIT–STEVENS  Rie, in lewe van De Meerpaal Aftree-Oord, Equestria, Pretoria. Dankdiens: Hollandia Saal, Stellenbergweg 689, Willow Glen Landbouhoewes, Pretoria 23/02/2005, 14:00. Veras. (Beeld – 22/02/2005)
SMITH  Alet, in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Horison, h v Andries Bruin- en Moutonweg, 11/02/2005 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 10/02/2005)
SNYMAN  Johanna A C (Joey) * KRIGE, in lewe van Sussexlaan, Pretoria. Begrafnissdiens: NG Kerk, Lynnwood, Pretoria, 17/02/2005, 11:00 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 16/02/2005)
SNYMAN  Renier, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Championstraat, Boksburg, 11/02/2005, 10:00 # Boksburg Substreek Begraafplaas. (Beeld - 10/02/2005)
STEYN  Gesina, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos, 17/02/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 16/02/2005)
STRYDOM  Gert Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, 15/02/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 14/02/2005)
SWART  Lucas Martinus (oom Blackie). Begrafnisdiens: NG Kerk Warmbad-Wes Gemeente, Bela-Bela (ex-Warmbad), Limpopo provinsie, 14/02/2005, 11:00. (Beeld – 12/02/2005)
TENZELDAM-GANSWYK  Clare Isabella, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Gemeente Hoogland, Kempton Park 09/02/2005, 11:00. (Beeld - 09/02/2005)
VAN DER HORST  Nancy + 13/02/2005, in lewe van Pretoria. Oorleef deur Wim, kinders en kleinkinders. Gedenkdiens: Geref Kerk, Rietvallei, 18/02/2005, 09:30. Veras. (Beeld - 16/02/2005)
VAN DER LINDE  Maria Magdalena, in lewe van Melville, Johannesburg. Begrafnisdiens: NG Kerk, Melville, 24/02/2005, 11:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 23/02/2005)
VAN DER MERWE  Trudie (Kleintan), in lewe van Klein Helderkruin, Roodepoort, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Geref Kerk, Wilropark, Roodepoort, 10/02/2005, 15:00. (Beeld - 10/02/2005)
VAN DER WESTHUIZEN  (Oom Piet), in lewe van Moreleta Park, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Moreleta Park, 25/02/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 23/02/2005)
VAN DEVENTER  Dirk, in lewe van Jakkalsdans, Cullinan, Gauteng provinsie. Begrafnissdiens: Geref Kerk, Bronkhorstspruit, Gauteng provinsie 16/02/2005, 11:00 # Ou Bronkhorstspruit Begraafplaas. (Beeld – 16/02/2005)
VAN DYK  Joe, in lewe van Faerie Glen, Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Lynnwoodrif, Pretoria, 10/02/2005, 09:30. Veras. (Beeld - 08/02/2005)
VAN DYK  Jurgens Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Park-Oos, 11/02/2005, 10:00 # Bredell Begraafplaas, distrik Benoni, Gauteng provinsie. (Beeld - 10/02/2005)
VAN HEERDEN  Alet (Lottie), in lewe van Homestead, Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Primrose, Môreweg-Gemeente, Germiston, 26/02/2005, 10:00 # Primrose Begraafplaas. (Beeld – 23/02/2005)
VAN SCHALKWYK  Cecilia Maria, in lewe van Krugersdorp, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: # 23/02/2005, 14:00, Sterkfontein Begraafplaas. (Beeld – 25/02/2005)
VAN WYK  Johanna (Joey) * te Harrismith, Vrystaat provinsie 1914, vier 91ste verjaarsdag verlede naweek in Sasolburg, Vrystaat. Eggenoot Thys, vooroorlede. Kinders: Annetjie en Pieter. (Vaal Ster – 21 tot 25/02/2005)
VAN WYK  Samuel, in lewe van Brakenhurst, Alberton, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Brakenhurst, Hennie Albertsstraat, Alberton, 17/02/2005, 14:00. (Beeld - 16/02/2005)
VAN ZYL  Faan. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wierdapark, 22/02/2005, 15:00 # Olievenhoutbosch Begraafplaas, Centurion, 14:00. (Beeld – 22/02/2005)
VENTER  Maria Johanna, in lewe van Drie Riviere, distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Drie Riviere, 03/02/2005, 10:00 # Vanderbijlpark Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld – 02/02/2005)
VENTER  Martha Hendrina, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnissdiens: NG Oosgemeente, Nigel, 16/02/2005, 11:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld – 16/02/2005)
VERHAGE  Sjaan, in lewe van, Pretoria, voorheen van Mokopane (ex-Potgietersrus), Limpopo provinsie, voorheen van Hermanus, Wes-Kaapprovinsie. Gedenkdiens: Glen Methodist Church, Keeshondstraat, Garsfontein, Pretoria 21/02/2005, 13:00. (Beeld - 18/02/2005)
VERSTER  Riana, in lewe van Randhart, Alberton, Gauteng Provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Randpark, Boekenhoutstraat 23, Alberton, 24/02/2005, 11:00 # Alberton-Noord Begraafplaas. (Beeld – 23/02/2005)
VILJOEN  Maria Petronella Magrietha, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Onderstepoort, Pretoria-Noord, 04/02/2005, 10:00. (Beeld – 03/02/2005)
VISSER  Mathys Cornelius (Tollie). Begrafnisdiens: AGS Kerk, Shelly Beach, Suidkus, KwaZulu-Natal provinsie, 26/02/2005, 10:00 # Izotha Begraafplaas. (Beeld – 25/02/2005)
WEENICK  Hetty, in lewe van Panoramalandgoed, Panorama Landbouhoewes, Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnissdiens: Geref Kerk Noordrand, Landhuisstraat 1129, Allan’s Nek, Roodepoort 21/02/2005, 11:30 # 10:00, Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 19/02/2005)