BMDs Heilbron 1937 (3)

Bron/Source:
Landdros Heilbron. Geboorteregister. 1937 / Magistrate Heilbron. Birth Register. 1937
 
Die volgende drie inskrywings vir geboortes kom per abuis voor in die landdros se Sterfregister, gevolglik sal die Dept Binnelandse Sake dit nooit vind om Geboortesertifikate te kan uitreik nie /
The following entries inadvertently appear in the Death Register of the magistrate, and the Dept of Home Affairs will never locate these to issue the relevant Birth Certificates
 
Nota: die ouers se onderskeie ouderdomme is soos tydens die geboorte van hulle kind/
Note: the age of the parents given, are as at the time of the birth of their child

 

DU PREEZ  Martha Magdalena * Longmarketstraat, Heilbron, OVS 23.4.1937 d v Hercules Johannes DU PREEZ * OVS, 40jr, n vee- en saaiboer x Fouriesburg, OVS, Aletta Elizabeth BADENHORST * OVS, 22jr. Egpaar woon Roodepoort, distrik Fouriesburg, OVS // Pk Sheridan, oor Bethlehem, OVS. Geboorte gerapporteer deur die pa te Heilbron 27.4.1937 (Inskrywing/Entry 92/1937)
MYBURGH  Hendrina Magdalena Maria * Spitzkop, dist Heilbron 12.4.1937 d v Johannes Lambertus MYBURGH * OVS, 43jr, n saai- en veeboer x Heilbron, OVS, Alida Elizabeth MARAIS * OVS, 41jr. Egpaar woon Spitzkop, dist Heilbron. Geboorte gerapporteer deur die pa te Heilbron 26.4.1937 (Inskrywing/Entry 91/1937)
VAN ROOYEN  Jacobus Frederik * Bramley, dist Heilbron, OVS 12.4.1937 s v Roelof Petrus VAN ROOYEN * Natal, 23jr, n vee- en saaiboer x Heilbron, OVS, Aletta Elizabeth BOOYSEN * OVS, 22jr. Egpaar woon Braklaagte, dist Vryheid, Natal [sic]. Geboorte gerapporteer deur die pa te Vaaldam 25.4.1937 (Inskrywing/Entry 93/1937)