Sterftes en begrafnisse
Nota: simbole en afkortings gebruik:
* = gebore   + = oorlede    # = begrawe
NG = Nederduits Gereformeerde NH = Nederduits Hervormde Geref = Gereformeede h v = hoek van
APPELGRYN  Nicolaas Gustavus, in lewe van Derbylaan 103, Brakpan, Tvl. Begrafnis: NG Kerk Brakpan, (ds Struwig), 4.7.1959, 13:30 # Brakpan begraafplaas. (Die Vaderland - 03/07/1959)
BOTHA  (baba) van mnr en mev Bernon Botha, van Vyffontein, distrik Heidelberg, Tvl. Begrafnis: NH Kerk, Heidelberg, Tvl, 3.7.1959, 11:00. (Die Vaderland - 03/07/1959) [die gedrukte voornaam 'Bernon' in die berig, kan moontlik 'n setfout wees vir Vernon ]
DOMS  Heinrich Johan Wilhelm + 2.7.1959, in lewe van Ketjenstraat, Pretoria-Wes. Begrafnis: NG Kerk, Maltzanstraat, Pretoria-Wes, 15:45, 4.7.1959 # Rebeccastraat begraafplaas, Pretoria. (Die Vaderland - 03/07/1959)
GOUWS  Susanna Catharina (* VENTER), in lewe van Perseel 114, Hillside, Tvl. Begrafnis: 4.7.1959, 11:00, Geref Kerk, Hillside # Koksvlei begraafplaas, Kocksoord, dist Krugersdorp, Tvl. (Die Vaderland - 03/07/1959)
GROBLER  Hendrik Petrus, in lewe van Heidelberg, Tvl. Begrafnis: 16:00, 3.7.1959, NG Kerk, Rensburgdorp, dist Heidelberg, Tvl. (Die Vaderland - 03/07/1959)
KOEKEMOER  Catherina, in lewe van St Jeromelaan 19, Crosby, Johannesburg. Begrafnis: 4.7.1959, NG Kerk, Killmorelaan, Crosby, 10:30 # Brixton begraafplaas, Johannesburg. (Die Vaderland - 03/07/1959)
KRUGER  Hester Margaretha, in lewe van Tweedelaan 117, Melville, Johannesburg. Begrafnis: Geref Kerk, Eerstelaan, Melville, 4.7.1959, 10:45 # Wespark begraafplaas, Johannesburg. (Die Vaderland - 03/07/1959)
KRUGER  Rachel + 1.7.1959, in lewe van Commissionerstraat 138, Nigel, Tvl. Begrafnis: 4.7.1959, 15:00, Protestante Kerk, Nigel. (Die Vaderland - 03/07/1959)
LEMMER  Martin Johannes + 2.7.1959, in lewe van Langestraat 143, Nu-Muckleneuk, Pretoria. Begrafnis: NG Kerk, Maltzanstraat, Pretoria-Wes, 11:00, 4.7.1959 # Zandfontein begraafplaas, Pretoria. (Die Vaderland - 03/07/1959)
OLIVIER  Ockert Johannes Stephanus, in lewe van Vierdestraat 70, Boksburg-Noord, Tvl. Begrafnis: 4.7.1959, Apostoliese Kerk, h v Sesdestraat en Negendelaan, Boksburg-Noord, 13:30 # Boksburg begraafplaas. (Die Vaderland - 03/07/1959)
PRETORIUS  Willem Josef, in lewe van Twaalfdelaan 77, Edenvale, distrik Germiston, Tvl. Begrafnis: 11:00, Volle Evangelie Kerk, Edenvale, 4.7.1959. (Die Vaderland - 03/07/1959)
RETIEF  Degemen Jacobus, in lewe van President Brandweg 40, Parys, Oranje Vrystaat. Begrafnis: 2.7.1959, NG Kerk Parys-Oos. (Die Vaderland - 03/07/1959)
VAN DEN BERG  Elizabeth Wilhelmina Catharina + 1.7.1959, in lewe van Wesleylaan, Queenswood, Pretoria. Begrafnis: Nuwe Apostel (Afrika) Kerk, h v Pretoriusstraat en Prinsesparklaan, 4.7.1959, 15:30 # Rebeccastraat begraafplaas, Pretoria. (Die Vaderland - 03/07/1959)
VAN WYK  Martha Margaretha, in lewe van Milnerlaan 106, Rooseveltpark, Johannesburg. Begrafnis: 10:30, 4.7.1959, NG Kerk, Linden, Johannesburg. (Die Vaderland - 03/07/1959)
VILJOEN  Roelof Weideman, in lewe van Dunboynelaan 22, Crosby, Johannesburg. Begrafnis: 4.7.1959, 15:00, NG Kerk Crosby-Wes. (Die Vaderland - 03/07/1959)