Hierdie webwerf sal voortdurend opgedateer word, met die doel om informasie waarby die genealogie gemeenskap kan baat uit te ruil en beskikbaar te stel

Die eerste deel van die projek bestaan uit verwysings uit die die NAAIRS inligtingsbronne. Die databasis bestaan uit uittreksels uit die die NASA (Nasionale Argiewe Suid Afrika) wat deur vrywilligers aan die projek geskenk word. 'n Lys van hierdie vrywilligers en ook die name wat hulle bygedra het kan by die Indeks gevind word. Huidig is daar ongeveer 150,000 verwysings beskikbaar.

Klik op die aktiewe skakels vir 'n Beskrywing van die  NAAIRS lers en 'n Wegwyser na die argiewe om vas te stel in watter deel van die Nasionale Argiefstelsel 'n dokument bewaar word en 'n lys adresse.

Barry Kruger het sy uitstekende SFIND hulpmiddel gratis beskikbaar gestel om onverwerkte NAAIRS lers te lees. Klik hier regs om 'n  "zipped" kopie daarvan af te laai. Dit word vergesel van volledige instruksies (190kb)

Handige skakels vir Suid Afrikaanse Genealogie

Ons verwelkom enige aanvullings of kommentaar. Stuur 'n e-pos na  Gerda of Ron


07/03/2007 11:48:20 AM