Return to Message Board

C.J.Van Den Berg
Posted by Charles Skeen on 2005/08/18

Ek doen navorsing oor my Oupa Grootjie, Coenraad Jakobus Van Den Berg, Gebore 2 Des 1855, Gestorwe 10 mei 1901 te Swarthoek, Soutpansberg. Ek soek die name van sy ouers en voorsate tot en met aankoms in Suid Afrika. Kan iemand help of aanduiding gee asb. Sy ouers het glo van die Vrystaat gekom?